Programa de Gestió Cultural

Universitat de Barcelona

Coopera.Cultura

Coopera.Cultura és una plataforma amb informació, documentació, assessorament, normatives i experiències de cooperació cultural a escala iberoamericana, per millorar quantitativa i qualitatitvament la qualitat i l’impacte dels projectes de cooperació, desenvolupar experiències i crear sinèrgies. Es tracta, per tant, d’un ampli conjunt de recursos en xarxa al servei dels agents culturals: des de recomanacions de sostenibilitat a alternatives de finançament, entrevistes a experts, estudis de cas… i molt més.

www.gestioncultural.org/cooperacultura

© 2017 Programa de Gestió Cultural / Contacte / Avís legal
Web: David Oliveras | Carles Salas