Programa de Gestió Cultural

Universitat de Barcelona

Doctorat en Gestió i Patrimoni Cultural (semipresencial)

doctorado-Universitat-de-Barcelona

Presentació

1. PRESENTACIÓ
L’any 2008-2009 es posa en marxa el Programa de Doctorat en Gestió de la Cultura i el Patrimoni de la Universitat de Barcelona, del que han finalitzat la tesi 10 nous doctors i hi ha una vintena en avançat estat de recerca. A partir del curs 2014-2015, amb la reorganització dels programes de doctorat, el programa s’integra com a línia específica en el macro-programa Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural. Anualment, inicien el programa entre 7 i 10 nous doctorands, que sota la supervisió d’un/s director/s, realitzaran en un període de 3 anys (a plena dedicació) o 5 anys (a dedicació parcial) una investigació centrada en:
  • Anàlisi de l’economia, els mercats i les organitzacions culturals
  • Dinàmiques culturals i models d’intervenció social i governamental
  • Museologia, gestió i presentació del patrimoni
Aquest és un programa interdisciplinari que té com a finalitat la formació avançada d’investigadors en els diversos camps i disciplines que conflueixen en la gestió de la cultura i el patrimoni. En consonància amb els dos màsters oficials del que provenen molts dels seus doctorands (Gestió cultural i Gestió del patrimoni cultural i museologia) tenen per objectiu analitzar i conèixer millor les estructures, lògiques i formes d’intervenció dels formats i agents que participen de l’àmbit de la gestió i les polítiques culturals i patrimonials.

2. ACTIVITATS
El programa de Doctorat proposa als investigadors inscrits un conjunt d’activitats de reflexió i formació metodològica que completen i acompanyen a la tutoria i al procés d’elaboració de les respectives tesis doctorals. Al llarg de cada curs acadèmic, el programa proposa i recolza la participació activa dels doctorands, així com la dels seus professors en activitats com:
a. Seminaris metodològics i jornades acadèmiques organitzades pel propi programa de doctorat, i en especial les Jornades doctorals de final de curs.
b. Presentació de comunicacions i ponències en congressos acadèmics internacionals, així com la participació en seminaris especialitzats.
c. Publicació dels treballs de recerca en sèries de papers in progress i en revistes i compilacions especialitzades.
d. Viatges d’estudi i estades en centres d’investigació internacionals.
e. Seguiment dels projectes d’investigació i d’algunes matèries d’interés de l’assignatura Metodologia i tècniques de recerca de l’itinerari de recerca dels màsters que conformen el Programa oficial de postgrau en gestió de la cultura i el patrimoni.
f. Participació en recerques finançades dels equips d’investigació consolidats participants en el programa.
Durant el primers curs, quan s’elabora el projecte i la fonamentació de la tesi, els estudiants hauran de participar en tots els seminaris del programa i defensar el projecte de tesi en les Jornades doctorals de final de curs. A partir del segon any s’aconsella continuar participant activament al màxim nombre de seminaris i activitats, i és obligatori presentar l’avanç de la tesi en les jornades doctorals finals de cada curs.
Més enllà d’aquestes activitats conjuntes, és important que els doctorands s’incorporin als grups de recerca dels seus directors de tesi amb l’objectiu de participar en el treball col·lectiu que en ells es realitza.

3. INVESTIGADORS INTEGRATS EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT

El programa proposa el següent llistat d’investigadors per a la direcció de tesis (és possible proposar un investigador extern sempre que un dels professors del programa assumeixi la codirecció o tutoria):

 

4. TESIS PRESENTADES
Nom Cognom Títol tesi Director/s enllaç

data lectura

Marco CHÁVEZ AGUAYO Los consejos de las artes y el principio de “arm’s length” en las políticas culturales subnacionales: un estudio comparativo entre Cataluña (España), Escocia (Reino Unido) y Jalisco (México) Lluís Bonet http://www.tdx.cat/handle/10803/80453

20/01/2012

Josep LIGORRED PERRAMON La gestión de los sitios arqueológicos en áreas urbanas del estado de Yucatán, México JM Fullola, Jordi Tresserras http://www.tdx.cat/handle/10803/135004

18/12/2013

Tino CARREÑO MORALES La gestión de festivales en tiempos de crisis: análisis de las estrategias financieras y laborales e impacto de la recesión económica Lluís Bonet http://www.tdx.cat/handle/10803/134819

02/04/2014

Camila Paz BUSTOS ZUÑIGA Gestión turística del patrimonio y etnogénesis en el territorio atacameño Llorenç Prats http://www.tdx.cat/handle/10803/286874

18/11/2014

Fabien VAN GEERT Du musée colonial au musée des diversités: intégrations et effets du multiculturalisme sur les musées ethnologiques Xavier Roigé http://www.tdx.cat/handle/10803/286827

15/12/2014

Javiera BUSTAMANTE DANILO Las Voces de los objetos: vestigios, memorias y patrimonios en la gestión y conmemoración del pasado Xavier Roigé, Ricard Vinyes http://www.tdx.cat/handle/10803/286873

18/12/2014

Marta VIÑUALES GRANEL Els anys temàtics literaris. Les commemoracions literàries en quatre casos: Any Pla (1997), Any Verdaguer (2002), Any Rodoreda (2008) i Any Maragall (2012) Rosa Creixell

21/09/2015

Mariano Martín ZAMORANO La disputa por la representación exterior en la política cultural contemporánea: el caso de la paradiplomacia cultural de Cataluña Arturo Rodriguez-Morató, Salvador Giner

02/10/2015

Rafael VALENZUELA GARCÍA Flow en la práctica musical: desde la escuela primaria hasta el conservatorio Núria Codina

Previst 12/2015

Gloria ROMANELLO El conocimiento de los públicos y la gestión de las instituciones culturales. El caso de las instituciones de arte contemporánea en Francia y en España Arturo Rodríguez-Morató, Matías Zarlenga

Previst 12/2015

Nara Nilcéia da Silva Santos Horacio Capel
Mauricio Lorca Veloso Dinámicas de patrimonialización del legado minero-industrial en el Norte Chico. Patrimonio y sociedad en Chile Contemporáneo Xavier Roigé 8/1/2016
Yadur González Meza Diversidad cultural en los museos comunitarios de México Xavier Roigé 13/6/2016
Ricardo Klein Sociología del arte callejero. Escenas del graffiti y del street art en Barcelona y Montevideo Arturo Rodríguez-Morató 3/10/16
Morena Roberto Levy Salama Comprometidos com seu propio passado. Discursos e prácticas participativas de salguarda do patrimonio imaterial do Brasil Xavier Roigé 19/9/16
Qian Gao World Heritage, Archaeological Tourism and Social Valué in China Margarita Díaz-Andreu 15/9/16
Carla M. Palmeira Soares Barbosa Impacto do capital cultural na mobilidade social: o caso das escolas profissionais de música Lluís Bonet properament
M. Guadalupe Espinosa Rodríguez Visión 2030, estrategia y gestión para la planeación y manejo de sitios arqueológicos en México Jordi Tresserras properament

5. ACCÉS AL DOCTORAT:
Per a poder matricular-se al Programa de Doctorat és imprescindible haver realitzat un Màster Oficial (de 60 crèdits ECTS mínim, dels quals 30 crèdits  ECTS han de ser de recerca), disposar d’un DEA, o de qualsevol equivalent internacional compatible amb les línies d’investigació del Programa. En el cas de procedir del Màster en Gestió Cultural o del Master en Gestió del patrimoni cultural i museologia, cal haver cursat les assignatures Bases i metodologia de recerca, i que el Treball final de màster estigui basat en una recerca empírica.
Cada any, abans del 30 de juliol de 2016, cal presentar a la secretaria del programa de doctorat tota la documentació requerida. Recomanem posar-se en contacte amb Noli Cabezas (nolicabezas@ub.edu)
Els estudiants que ja estiguin acceptats, poden formalitzar la matrícula a partir del 15 de setembre a través del formulari de la pàgina web de l’Escola de Doctorat UB:
http://www.ub.edu/escola_doctorat/informacioacademica/automatricula-novetat-2015-2016
Per fer-ho, cal entrar a l’aplicatiu amb l’identificador UB. Amb l’objectiu de facilitar la gestió de l’automatrícula, l’escola de Doctorat posa al vostre abast el següent manual:
http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/manual_automatricula_doctorat.pdf
© 2017 Programa de Gestió Cultural / Contacte / Avís legal
Web: David Oliveras | Carles Salas