Programa de Gestió Cultural

Universitat de Barcelona

Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals (a distància)

Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals
Format: A distància
Crèdits: 60
informació curs
inscripció curs

Presentació

La Universitat de Barcelona inicia l’any 1989 el primer curs amb titulació universitària de formació en gestió cultural d’Espanya: el Màster en Gestió Cultural. Aquest programa de tercer cicle neix amb la pretensió d’ajudar a articular una professió poc estructurada, que cerca una legitimitat professional reconeguda i estable. L’ambició era clara, propiciar la formació i reciclatge de professionals en actiu i, de forma creixent, formar noves generacions de recent llicenciats que volen dedicar-se a la gestió d’institucions, projectes, equipaments o serveis culturals.

Al voltant del col·lectiu que conforma el Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals, s’agrupen dos nous projectes formatius: el Diploma de Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals, i el Diploma de Postgrau en Cooperació Cultural Iberoamericana. El primer arranca al 1991 de la trajectòria del seminari de direcció de projectes culturals del CERC i s’obre a professionals amb experiència d’Espanya i Llatinoamèrica. El segon, actiu des de 1995, es perfila com la gran plataforma d’intercanvi i cooperació entre els gestors i institucions culturals de l’espai iberoamericà. Des del 1989, l’equip pedagògic dels cursos de postgrau en gestió cultural de la Universitat de Barcelona ha realitzat un gran esforç per estructurar continguts, recollir experiències i documentació, elaborar exercicis de simulació i mètodes didàctics que potenciessin la curiositat intel·lectual, el sentit comú i la rigorositat professional. El repte d’aquest treball col·lectiu s’ha plasmat en una formació de qualitat, formació que gràcies a les noves tecnologies de la comunicació pren alhora una nova dimensió.

El Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals, en la seva modalitat a distància, neix de la necessitat d’oferir la formació en gestió cultural a aquelles persones que no poden seguir el seu format presencial. En aquest sentit, la formació a distància representa una alternativa d’ensenyament vàlida per aquelles persones que combinen la necessitat de formació i període de formació presencial, de dues setmanes de duració al mes de setembre del segon any, per afavorir l’intercanvi i realitzar exercicis col·lectius d’anàlisis de projectes de gestió cultural.

El Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals a distància permet:

  • Estalviar costos i temps en desplaçaments a aquelles persones que viuen en zones allunyades o amb incompatibilitat horària, accedint d’aquesta manera a una formació de qualitat.
  • Seguir un ritme d’estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de l’alumne.
  • Desenvolupar actituds d’autonomia, autoregulació i constància, i d’organització del temps i del treball, lligades al procés d’aprenentatge, de gran utilitat en el propi exercici professional.

Desenvolupar múltiples vies i instruments d’aprenentatge a partir de la incorporació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació.

© 2017 Programa de Gestió Cultural / Contacte / Avís legal
Web: David Oliveras | Carles Salas