Programa de Gestió Cultural

Universitat de Barcelona

Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals (presencial)

Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals
Format: Presencial
Crèdits: 60
informació curs
inscripció curs

Presentació

La Universitat de Barcelona inicia l’any 1989 el primer curs amb titulació universitària de formació en gestió cultural d’Espanya: el Màster en Gestió Cultural. Aquest programa de tercer cicle neix amb la pretensió d’ajudar a articular una professió poc estructurada, que cerca una legitimitat professional reconeguda i estable. L’ambició era clara, propiciar la formació i reciclatge de professionals en actiu i, de forma creixent, formar noves generacions de recent llicenciats que volen dedicar-se a la gestió d’institucions, projectes, equipaments o serveis culturals.

El marc d’actuació del gestor cultural està molt condicionat per la realitat de la cultura i les seves institucions, pel tradicional predomini de la intervenció pública sobre la gestió privada, per la petita dimensió de la majoria de projectes culturals, o per la gran importància de les relacions interpersonals a l’interior i l’exterior de les organitzacions. Per això, articular un discurs formatiu no ha estat fàcil. Des del 1989, l’equip pedagògic dels cursos de postgrau en gestió cultural de la Universitat de Barcelona ha fet un gran esforç per estructurar continguts, recollir experiències i documentació, elaborar exercicis de simulació i mètodes didàctics per exercitar la curiositat intel·lectual i el sentit comú. El repte d’aquest treball col·lectiu és aconseguir una formació de qualitat al servei de la plena incorporació de professionals competents al si de les diverses institucions, projectes, equipaments i serveis culturals del nostre país.

El Màster, en la seva versió presencial, és biennal pel que comença de nou cada dos anys, mentre que en l’edició a distància, cada any es realitzen primer i segon any.

A partir de la promoció 2007-2009, el Màster en Gestió Cultural canvia la seva denominació i passa a dir-se Màster en Gestió d’Institucions i Empreses culturals.

 

© 2017 Programa de Gestió Cultural / Contacte / Avís legal
Web: David Oliveras | Carles Salas