Profestival.net

Profestival.net és un espai interactiu de difusió dels festivals artístics, amb tota la informació rellevant (data, lloc/s de celebració, gènere, programació, etc.). També és una plataforma de serveis online pels agents del sector: una web de col·laboració directa entre organitzadors, públic i teixit professional que potencia la creació de sinergies, la formació i el treball entre els diferents professionals que participen en la gestió i producció dels festivals. Per tant, els dos objectius principals són: difondre l’àmplia oferta de festivals artístics (música, audiovisual, arts escèniques, literatura, cultural tradicional, etc.) a nivell nacional i internacional; i contribuir a la millora de les condicions de treball dels professionals dels festivals (productors, tècnics, comunicadors, responsables artístics, etc.) a través de la posta a disposició de recursos documentals, formatius, ofertes d’ocupació, etc.

Profestival, l’any 2015, va rebre el premi, atorgat per la revista Actualidad Económica, a una de les 8 millors idees creades en l’àmbit del turisme, viatges i lleure a tot l’estat espanyol.

http://profestival.net/