Programa de Gestió Cultural

Universitat de Barcelona

Requeriments Acadèmics

Requeriments generals

Documents oficials

Tots els documents que s’aportin a aquests procediments hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, conforme amb l’ordenament jurídic del país de que es tracti.

L’alumne que NO PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ en els TERMINIS ESTABLERTS, NO OBTINDRÀ EL TÍTOL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, sinó que se li farà lliurament d’un Diploma d’Extensió Universitària. La obtenció del títol de la UB dependrà del lliurament correcte de la documentació sol·licitada i de la validació i reconeixement d’aquesta per part del departament de Gestió Acadèmica. Per tant, l’admissió al curs no implica el reconeixement de la documentació presentada per l’alumne.

 

Requeriments per titulacions estrangeres

No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre el Espai Econòmic Europeu.

En aquest cas, els estudiants hauran de presentar una fotocòpia compulsada del títol universitari i del certificat de notes, així com una traducció oficial al castellà o català. Si es compulsen els documents en el país d’origen haurà de fer-ho l’Ambaixada d’Espanya.

  • Documents expedits en països que estan acollits al Conveni de La Haya de 5 d’octubre de 1961: els alumnes hauran de presentar una fotocòpia compulsada del títol universitari y del certificat de notes legalitzats amb la “apostilla” estesa per les autoritats competents del país. Serà indispensable acompanyar aquests documents d’una traducció oficial al castellà (quan no estiguin expedits en aquest idioma). Països acollits al Conveni de La Haya: Alemanya, Andorra, Antigua i Barbuda, Argentina, Armènia, Austràlia, Àustria, Bahames, Barbados, Bèlgica, Belize, Bielorrúsia, Bòsnia-Herzegovina, Botswana, Brunei-Darussalan, Colòmbia, Croàcia, Xipre, El Salvador, Eslovènia, Espanya, Estats Units, Federació de Rússia, Fidji, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Illes Marshall, Israel, Itàlia, Japó, Kazajstan, Lesotho, Letònia, Libèria, Liechtenstein, Luxemburg, Macedònia, Antigua República Iugoslava, Malawi, Malta, Illa Maurici, Mèxic, Namibia, Noruega, Països Baixos, Panamà, Portugal, Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Saint Cristopher i Nevis, San Marino, Seychelles, Suïssa, Sudàfrica, Surinam, Swazilàndia, Tonga, Turquia, Veneçuela.
  • Documents expedits en països acollits al Conveni Andrés Bello: han de ser legalitzats per via diplomàtica. Els alumnes hauran de presentar una fotocòpia compulsada del títol universitari i del certificat de notes legalitzats pel Ministeri d’Educació i el Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents, i per la representació diplomàtica o consular d’Espanya en aquest país. Serà indispensable acompanyar aquests documents d’una traducció oficial al castellà (quan no estiguin expedits en aquest idioma) Països acollits al Conveni Andrés Bello: Bolívia, Colòmbia, Cuba, Xile, Equador, Espanya, Panamà, Paraguai, Perú, i Veneçuela.
  • Documents expedits en la resta de països: han de ser legalitzats per via diplomàtica. Els alumnes hauran de presentar una fotocòpia compulsada del títol universitari i del certificat de notes legalitzats pel Ministeri d’Educació i el Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents, i per la representació diplomàtica o consular d’Espanya en aquest país. Serà indispensable acompanyar aquests documents d’una traducció oficial al castellà (quan no estiguin expedits en aquest idioma).

Traducció dels documents expedits a l’estranger

En tots els s casos, primer s’han de legalitzar els documents ORIGINALS (títol i certificat de notes) i després fer les fotocòpies i compulsar-les a l’Ambaixada d’España, si es fan al país d’orígen.

L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, assenyala que la llengua dels procediments tramitats per l’administració general de l’Estat serà el castellà. En consonància amb això, les normes reguladores d’aquests procediments exigeixen que els documents expedits a l’estranger que vulguin fer-se valer en els mateixos vagin acompanyats d’una traducció oficial al castellà (quan no estiguin expedits en aquest idioma).

La traducció oficial podrà fer-se:

  • Per Traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
  • Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l’Estat Espanyol a l’estranger.
  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de que és ciutadà el sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document.

Sempre que es pugui, quan el document original estigui escrit a un alfabet diferent a l’occidental, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol en el seu idioma original, però transcrita a l’alfabet occidental, enlloc d’una traducció d’aquesta denominació.

© 2017 Programa de Gestió Cultural / Contacte / Avís legal
Web: David Oliveras | Carles Salas