QUÈ ÉS UN PANGRAMA? 
Segons l'Oracle de Verbàlia, un Pangrama
és una frase o fragment de text que conté
totes les lletres de l'alfabet. En aquest
cas demanarem, a més a més, que hi hagi
la paraula Moritz o .CAT, com ara:
«Caça-Nyaps de Moritz: Vexil·lòleg fi, que
bé hi jeu!» (38 caràcters i 6.5 punts de
puresa segons la Ventadora de Pangrames).
En sentit lax, la majoria de textos llargs
són Pangrames, però el seu interès és
inversament proporcional a la seva longitud.


CRITERIS DE LA VENTADORA DE PANGRAMES 
Establim l'ús de dos possibles jocs
de caràcters per compondre el Pangrama:
·El Català28 (5vocals+23consonants)...
[a] [b] [c] [ç] [d] [e] [f] [g] [h] [i]
[j] [k] [l] [l·l] [m] [n] [o] [p] [q]
[r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z]
·El Català26 (5vocals+21consonants)...
[a] [b] [c] [ç] [d] [e] [f] [g] [h] [i]
[j] [l] [l·l] [m] [n] [o] [p] [q] [r]
[s] [t] [u] [v] [x] [y] [z]
...suprimides les forasteres [k] i [w].
·La Ventadora ignorarà:
# Tots els signes de puntuació, numèrics
i caràcters fora dels jocs Català28
o Català26, tret de l'apòstrof.
# L'accentuació de les vocals.
# La caixa dels caràcters
(majúscules/minúscules).


COM ESCRIURE ALGUNS CARÀCTERS 
# L'apòstrof cal escriure'l amb el caràcter
de l'apòstrof mecanogràfic ['] (ascii 39).
Si l'escriviu amb l'accent [´] o cometa
simple [’] l'aplicació no el llegirà.
# La ela geminada cal escriure-la
correctament amb el punt volat [·] (codi
ascii 183). Si l'escriviu amb el punt
normal [.], el guionet [-] o una bala [•]
l'aplicació no la llegirà.
# El camp de text té cabuda per a 90
caràcters, l'espai en blanc inclòs.


CRITERIS DE PURESA
Més pur com més curt i amb menys repeticions.
·Establim 9+1 punts d'avaluació on:
# Els nou primers punts seran establerts
per la Ventadora amb criteris tècnics.
# El darrer punt serà establert per l'autor
o d'altres persones, amb criteris
subjectius (valor literari, enginy, etc.)
·Penalització d'impureses:
# El Pangrama tindrà 9 punts inicials i
d'aquí se li restaran les impureses.
·Filtrat d'impureses:
# Cada repetició de vocal es penalitzarà
amb una dècima de punt (0,1).
# Cada repetició de consonant es
penalitzarà amb un punt (1).
# La manca de l'apòstrof es penalitzarà amb
una dècima de punt (0,1).
# La manca del parell [ny] es penalitzarà
amb una dècima de punt (0,1) a Català28.
# Cada caràcter de diferència amb la mida
del Pangrama perfecte, Català28 (28
caràcters) o Català26 (26 caràcters), es
penalitzarà amb una dècima de punt (0,1).

MOTIUS DE REBUIG 
# La manca de la paraula Moritz o .CAT.
# La manca de qualsevol dels caràcters dels
jocs Català28 o Català26.
# La manca del parell [ny] a Català26.
# Tenir un Nivell de Puresa per sota
de zero punts.
# La manca de sentit (criteri subjectiu
avaluable en el darrer punt i fora de
l'abast de la Ventadora).
# Incorrecció ortogràfica injustificada
(criteri fora de l'abast de la Ventadora
i avaluable en el darrer punt).

EL DARRER PUNT 
El punt que fa deu, el deixem fora
de l'abast de la Ventadora i l'humanitzem
amb criteris de sentit comú, i tot allò
de poètic que no poden expressar els
freds algorismes.