Publicacions

opuscleEULP2008
  • Vila, F. Xavier (2010). «Comentaris per a emmarcar els resultats de l’Enquesta sobre la revernacularització del valencià a la ciutat d’Alacant».

  • Vila i Moreno, F. Xavier (2006). «La recerca en demolingüística al domini català: situació, avenços i limitacions».