Els reptes de les comunitats lingüístiques mitjanes en entorns urbans multilingües: Tallinn

Anastassia Zabrodskaja, Universitat de Tartu | 30 setembre, 2010

La investigadora Anastassia Zabrodskaja de les universitats de Tallinn i Tartu, Estònia. Va presentar els principals reptes de l’estonià com a comunitat lingüística mitjana en dues zones urbanes concretes: Tallinn i Ida-Virumaa. El primer repte que va presentar Zabrodskaja va ser mostrar que l’anglès cada vegada té major impacte a Estònia. La influència de l’anglès és evident en la legislació i en administració, l’economia, els negocis i la banca, la informació i la publicitat. L’anglès ha estat la llengua dominant i influent en la tecnologia de la informació des del principi. Fins i tot l’entreteniment és cada vegada més en anglès. Tanmateix, el rus continua tenint una presència important en el mercat estonià, i com ostra, per exemple, que bona part del sector bancari continuï utilitzant el rus al costat de l’estonià. El segon gran reptes és l’escàs coneixement de estonià per part d’un sector important de la població. En principi, l’Estat garanteix el dret de rebre instrucció en estonià, per tal de tenir les mateixes possibilitats d’accedir a la direcció de les agències estatals, governs locals i a places funcionarials. Tanmateix, hi ha regions a Estònia en les quals els habitants són russòfons monolingües i no saben estonià. A l’any 2005, entre 63% i 72% dels russos d’Estònia menors de 30 anys van afirmar ser capaços de comunicar-se “bé” o “moderadament bé” en estonià. Aquests percentatges es comparen amb el 38-41% dels més de trenta anys i menys de seixanta anys. La gran diferència entre Tallinn i de Ida-Virumaa és principalment que en aquesta darrera regió el rus s’utilitza sovint en l’esfera pública, en la publicitat i en els comerços. Totes les grans empreses, els bancs, els grans magatzems, els operadors de telefonia, etc., utilitzen el rus en les seva propaganda (pàgines web, fulls promocionals, etc.). Finalment, l’últim repte que va remarcar la conferenciant fou la necessitat de la promoció de l’ensenyament de l’estonià. Actualment és un dels grans temes pendents per tal de normalitzar la llengua i fer-la accessible a la totalitat de la població.

imatges

Loading Images
tallinn2++tallinn1++tallinn3++