Equip de recerca

188

F. Xavier Vila

Sociolingüista, professor del Departament de Filologia Catalana de la UB, director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB) i director del màster UB-ALGMSE.

Contacte

191

Albert Bastardas

Sociolingüista, catedràtic de Lingüística General de la UB.

Contacte | Pàgina web

193

Emili Boix

Sociolingüista, catedràtic de Filologia Catalana de la UB.

Contacte

195

Jaume Farràs

Sociòleg, professor titular de Sociologia de la UB.

Contacte

197

Antoni Milian

Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Contacte

199

Vanessa Bretxa

Sociòloga, investigadora del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la UB (CUSC-UB).

Contacte | Pàgina web

  • Aquest projecte de recerca ha estat concebut per l’actual equip directiu del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB) com a fruit de la voluntat de col·laboració amb la Casa de les Llengües. Aquest és, per tant, l’equip impulsor d’un projecte que pretén ser molt més ampli i participatiu.

    És per això que per preparar-lo s’ha adoptat una perspectiva que combinés les necessitats catalanes amb la imprescindible projecció internacional que ha de tenir un projecte d’aquestes característiques, i s’han tingut en compte tant les experiències de recerca anteriors d’aquest equip com la recerca internacional existent.