Mitjans de comunicació i TIC

Les societats modernes van trobar en els mitjans de comunicació uns elements centrals per a la configuració d’un imaginari estatal-nacional que s’expressava en una única llengua. La societat de la informació i el coneixement i les noves tecnologies sobre les quals es basa impliquen, en principi, la possibilitat de superar les fronteres estatals pel que fa a la difusió d’opinió i informació.

  • Però, es detecta un veritable canvi pel que fa a les formes de distribució d’informació, opinió i continguts d’entreteniment? Se’n ressenten les llengües mitjanes?
  • Fins a quin punt és cert que els estats han esdevingut policies de la identitat i incideixen de manera encara més forta que abans en la gestió de les fronteres comunicatives (per exemple, controlant zelosament les concessions de canals de televisió i ràdio) en funció de condicionaments lingüístics?
  • Està esdevenint la llengua –la comunitat lingüística– un veritable marc de difusió de la informació i la comunicació de massa, per damunt dels límits polítics i administratius?

 

Programa

Data:  Divendres, 19 d’octubre de 2012
Lloc: Sala del professorat (5è pis edifici Josep Carner), Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Inscripció: cusc@ub.edu (abans del dia 10 d’octubre de 2012)

Coordinadors: Miquel Nicolás (Universitat de València) i F.Xavier Vila (Universitat de Barcelona)

 

9 h Presentació de la jornada 

Albert Bastardas (UB), Miquel Nicolás (UV) i F.Xavier Vila (UB)

9.30 h La posició del català i les altres llengües en els mitjans de comunicació en els territoris de parla catalana / The position of Catalan and other languages in mass media in Catalan speaking societies  

Bernat López, Universitat Rovira i Virgili

10.30 h The position of Dutch and other languages in mass media in Dutch / La posició del neerlandès i les altres llengües en els mitjans de comunicació dels Països Baixos  

Piet Bakker,  Hogeschool Utrecht

11.30 h Pausa- cafè
12 h The position of Hebrew and other languages in mass media in Israel / La posició de l’hebreu i les altres llengües en els mitjans de comunicació a Israel 

Zohar Kampf, Hebrew University of Jerusalem

13 h La posició del polonès i les altres llengües en els mitjans de comunicació de Polònia / The position of Polish and other languages in mass media in Poland 

Guillem Calaforra, Universitat de València

14 h Dinar a càrrec del British Council, part del grup director del projecte Language Rich Europe – Una Europa rica en llengües
 

15 h – 16:30h

Seminari Language Rich Europe and the media

L’objectiu d’aquest seminari és debatre les principals idees exposades durant el matí i elaborar un conjunt de propostes i suggeriments sobre la gestió del plurilingüisme europeu en el món de la comunicació. Aquestes recomanacions es presentaran al congrés sobre plurilingüisme que es farà a Brussel·les al març de 2013 i s’elevaran a la Comissió Europea en el marc del projecte Language Rich Europe – Una Europa rica en llengües.

Language Rich Europe- Una Europa rica en llengües