La sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en l’època de la globalització: noves tendències, noves solucions?


Davant la situació d’extinció massiva del patrimoni lingüístic mundial a causa d’una homogenització de referents culturals en l’àmbit global, el repte de buscar fórmules per tal de potenciar la sostenibilitat lingüística constitueix un objectiu compartit de la Linguamón- Casa de les Llengües i el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB).

El projecte La sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en l’època de la globalització planteja les línies generals per a una recerca que té l’objectiu d’estudiar quins condicionaments socials, polítics, econòmics, etc., permeten avançar cap al manteniment de les comunitats lingüístiques de dimensions demogràfiques mitjanes. La recerca se centra en aquelles comunitats lingüístiques que formen part de les societats desenvolupades en un context de desenvolupament socioeconòmic avançat, per veure com afecta realment aquesta tendència globalitzadora a les llengües mitjanes, què implica aquesta tendència, i com aquestes comunitats lingüístiques afronten el repte de mantenir-se vives sense deixar de formar part del context global imperant.