Projectes

Mercator network

2014 | LEARNme  

Les llengües menys difoses tenen necessitats específiques en l’ensenyament per a les quals els professionals i els responsables no acaben de trobar una resposta adequada.

El projecte LEARNMe, Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator, 2012-2015, és un projecte finançat per la Unió Europea que pretén proporcionar directrius i recomanacions per als responsables de la política lingüística i la resta de professionals d’aquest àmbit.

Logotipo del Parc Científic de Barcelona

2012|«Llengües i globalització en el món de la recerca: els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona»

Aquest projecte estudia la presència de diverses llengües al Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona (PCB) centrant-se en les competències dels seus actors i en els seus usos, mitjantçant diverses tècniques: l’estudi del paisatge lingüístic, una enquesta sociolingüística i diverses entrevistes en profunditat.

linguamon-207x300

2010 | CLM «Comunitats lingüístiques mitjanes»

 

Davant la situació d’extinció massiva del patrimoni lingüístic mundial a causa d’una homogenització de referents culturals en l’àmbit global, el repte de buscar fórmules per tal de potenciar la sostenibilitat lingüística constitueix un objectiu compartit de la Linguamón- Casa de les Llengües i el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB).