dijous, 9 d’abril

Impacte de la legislació en la realitat sociolingüística

 

9.30 h
Rudi Janssens, Vrije Universiteit Brussel
L’impacte de Brussel·les i el seu règim lingüístic en la dinàmica sociolingüística de Brussel·les
i el Rand: desenvolupaments recents

 

10.00 h
Miquel Cabal, Universitat de Barcelona
Crimea en una cruïlla: perspectives de la diversitat lingüística a Crimea,
a la llum dels esdeveniments de l’any passat

 

10.30 h
Jarmo Lainio, Universitat d’Estocolm
La interacció entre la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, les autoritats
nacionals i les ONG – El cas de la formació del professorat de llengües de les minories
nacionals a Suècia

 

11.00 h
Debat moderat per F. Xavier Vila

 

11.30 h
Pausa – cafè

 

12.00 h
Antoni-Ignasi Alomar, Universitat de les Illes Balears
La transformació de les polítiques lingüístiques públiques a les Illes Balears durant els
darrers 4 anys

 

12.30 h
Avel·lí Flors, Universitat Oberta de Catalunya
Discursos sobre llengües i polítiques lingüístiques enmig d’una transformació
del model de llengua en l’ensenyament

 

13.00 h
Natxo Sorolla, Universitat de Barcelona / Universitat Rovira i Virgili
Canvis en les polítiques referides a les llengües minoritàries d’Aragó i el seu impacte
sociològic i sociolingüístic

 

13.30 h
Debat moderat per Vanessa Bretxa

 

14.00 h
Observacions finals i cloenda de les jornades

 

14.30 h
Dinar

 

INFORMACIÓ

Per a més informació sobre les jornades, contacte amb l’organització a l’adreça de correu:

guillempujades@ub.edu

Producció científica associada

  • Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa, i Comajoan, Llorenç (2014) ¿En qué lenguas se hace ciencia? La gestión del multilingüismo en el Parc Científic de Barcelona
  • Bretxa, Vanessa; Vila, F. Xavier (2014) L’evolució dels usos lingüístics dins l’aula des de sisè de primària fins a quart d’ESO.
  • Vila, F. Xavier (2014) «Promoting language use in the school environment: some lessons from the catalan-speaking regions»
  • Vila, F. Xavier (2014) «Language policy, management and planning»
  • Vila i Moreno, F. Xavier (2013) «Ikuspegi zabaleko ikerkuntza soziolinguistikoaren hainbat oinarri».
  • Vila, F. Xavier (2014) «Els principals reptes per a les polítiques lingüístiques educatives a la Catalunya independent»
  • Vila, F. Xavier (2013) «Algunes nocions essencials de sociolingüística per a docents de primària i secundària»
  • Arnau, Joaquim and Vila, F. Xavier (2013). Language-in-education policies in the catalan language area