Publicacions

tapa-llibre-noves-llengc3bces-i-immigracions

Vila, F. Xavier; Salvat, Eulàlia (ed.) (2013). Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR Editorial.…

posar-hi la base

Vila, F. Xavier (ed.) (2012). Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Vila, F. Xavier (2013).  "Algunes nocions essencials de sociolingüística per a docents de primària i secundària". Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 60, pàg. 9-17.

Línia de recerca:
Sociolingüística educativa

Entenem per sociolingüística educativa la recerca que s’ocupa dels processos d’aprenentatge, d’ús, de reconfiguració de les creences i de canvi dels sistemes que es desenvolupen en el si de les institucions dedicades a la transmissió del coneixement i de com s’organitzen aquestes institucions per tal d’ocupar-se d’aquests processos.

On som

Visita’ns a la seu de CUSC-UB de la Facultat de Filologia

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

o posa’t en contacte amb nosaltres:  Tel. 00 34 93 403 70 65

Director del projecte a/e: fxvila@ub.edu  Tel. 00 34 93 403 56 32