En què treballem?

 

Entenem per sociolingüística educativa la recerca sociolingüística que se centra en el  camp social educatiu en tot el seu abast. Aquesta línia de recerca s’ocupa dels processos d’aprenentatge, d’ús, de reconfiguració de les creences i de canvi dels sistemes que es desenvolupen en el si de com les institucions dedicades a la transmissió del coneixement.

Aquest enfocament és proper a la lingüística educativa Hult (2008) però se’n separa almenys en dos sentits:

D’una banda, perquè des d’una perspectiva sociolingüística, tan importants són l’estudi dels aprenentatges —i la pèrdua— del sistema lingüístic, com l’estudi dels usos lingüístics i de les ideologies lingüístiques que es produeixen en els entorns
educatius.

D’una altra, perquè d’acord amb la interpretació interdisciplinària de la sociolingüística avui dia predominant, la sociolingüística educativa no pot limitar-se a l’anàlisi de la realitat lingüística, ja que també té com a objecte d’estudi les dinàmiques socials
derivades de la diversitat lingüística.

 

Nens indis jugant a futbol