Ponències i comunicacions

 • Sorolla, Natxo (2016). "Social networks advances in blockmodeling and ERGM analysis: when Catalan speakers of Aragon choice Spanish us intra-group language". Sociolinguistics Symposium 21 (Múrcia, 15/18-06-2016).

 • Sendra, Montserrat (2016). "Assessing oral proficiency in Catalan using the CAF method: advantages, results and challenges". Sociolinguistics Symposium (Múrcia, 15/18-06-2016).

 • Fukuda, Makiko (2016). "Heritage language transmission in two Asian communities in Catalonia: a comparative study on supplementary Japanese school and Korean heritage language school". Sociolinguistics Symposium 21 (Múrcia, 15/18-06-2016).

 • Cabal-Guarro, Miquel (2016). "I wish I spoke my language: identity and language controversy amongst the Crimean Tatars". Sociolinguistics Symposium 21 (Múrcia, 15/18-06-2016).

 • Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Ubalde, Josep (2016). "Multilingualism in motion? The evolution of language practices, language confidence and language attitudes among adolescents in Catalonia: a longitudinal study". Sociolinguistics Symposium 21 (Múrcia, 15/18-06-2016).

 • Vila, F. Xavier; Comajoan, Llorenç; Bretxa, Vanessa (2016). “Les veus del professorat. Com es gestionen les llengües a secundària”. III Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2016) (Barcelona, 31-05-16/01-06-16).

 • Vila, F. Xavier; Comajoan, Llorenç; Bretxa, Vanessa (2016). “Recerca sobre els usos, els repertoris, la confiança i la integració lingüística de l’alumnat de secundària”. III Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2016) (Barcelona, 31-05-16/01-06-16).

 • Fukuda, Makiko (2016). “Escola ètnica del Japó i de Corea a Catalunya”. III Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2016) (Barcelona, 31-05-16/01-06-16).

 • Illamola, Cristina (2016). “Contacte de llengües i l’expressió de la posterioritat temporal en el castellà de Catalunya”. III Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2016) (Barcelona, 31-05-16/01-06-16).

 • Sorolla, Natxo (2016). “Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials”. III Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2016) (Barcelona, 31-05-16/01-06-16).

 • Vila, F. Xavier (2015). "Els reptes de la política lingüística educativa davant la cruïlla sociolingüística del català". Conferència al XXVIII Curs de sociolingüística de la Núcia: "Les llengües viatgen: migracions i multilingüisme" (La Núcia, 24-10-15).

 • Pérez-Xaus, Alba (2015). “L’ensenyament del català a la Catalunya del Nord”. Comunicación presentada al VII Congrés de l’Associació Francesa de Catalanistes (AFC) (Perpignan, 23/24-10-2015).

 • Flors, Avel·lí (2015). “Pràctiques i discursos sobre les llengües dels estudiants de secundària d’origen immigrant a Castelló de la Plana”. XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (València, 07/10-07-2015).

 • Comajoan, Llorenç; Casas, Mariona; Vilà, Montserrat (2015). “Tendències recents en la (re)definició de la competència lingüística oral: aplicació a dades de competència en escolars de Catalunya”. XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (València, 07/10-07-2015).

 • Sorolla, Natxo; Flors, Avel·lí (2015). “La transmissió lingüística intergeneracional a Castelló de la Plana i la Franja. Una anàlisi comparada”. XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (València, 07/10-07-2015).

 • Sorolla, Natxo (2015). “Les tries lingüístiques a la Franja des de tres perspectives d’anàlisi de xarxes: les interaccions, les tríades i els rols”. XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (València, 07/10-07-2015).

 • Flors, Avel·lí (2015). “Els condicionants de les tries lingüístiques en la transició educativa. Una aproximació discursiva”. Sessió “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana”. 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society (Barcelona, 29-06/01-07-2015).

 • Comajoan, Llorenç; Casas, Mariona (2015). “Les habilitats orals de l’alumnat de primària i secundària: un estudi longitudinal”. Sessió “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana”. 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society (Barcelona, 29-06/01-07-2015).

 • Bretxa, Vanessa (2015). “Trajectòries lingüístiques en la transició educativa”. Sesión “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana”. 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society (Barcelona, 29-06/01-07-2015).

 • Sorolla, Natxo (2015). “Transicions en els rols sociolingüístics: anàlisi de xarxes i tries lingüístiques”. Sessió “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana”. 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society (Barcelona, 29-06/01-07-2015).

 • Flors, Avel·lí (2014). “Does school create new speakers of Catalan? The Catalan and Valencian cases compared”. Comunicació presentada al II Simposi Internacional sobre Nous Parlants en una Europa Multilingüe: reptes i oportunitats, Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona, 20/22-11-2014).…

 • Flors, Avel•lí (2014). "Comparing language-in-education policies in Catalonia and Valencia. Consequences on linguistic practices and motivations toward Catalan and Castilian of secondary-school students". Sociolinguistics Summer School 5, University College Dublin (Dublin, 28/31-07-2014).

 • Bretxa, Vanessa (2014). "Education and Change: The linguistic and cultural practices of teenagers in Catalonia". XVIII ISA World Congress of Sociology (Japó, 13/19-07-2014).

 • Bretxa, Vanessa (2014). “Sociolingüística educativa”. Presentació a la jornada “Contribucions del CUSC en la recerca sociolingüística”, organitzada pel Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 09-05-2014).

 • Sendra, Montserrat (2014). “Fenòmens de contacte de llengües en la llengua oral catalana: una comparació longitudinal”, IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català de la Universitat de Vic (Vic, 04/05-04-2014).

 • Flors, Avel·lí (2014). “L’impacte de les polítiques lingüístiques educatives en les pràctiques i els discursos sobre les llengües dels adolescents catalans i valencians”, IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català de la Universitat de Vic (Vic, 04/05-04-2014).

 • Bretxa, Vanessa i Vila, F. Xavier (2014). “Les llengües dins l’aula: una perspectiva longitudinal”, IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català de la Universitat de Vic (Vic, 04/05-04-2014).

 • Pérez, Alba; Vila, F. Xavier (2014). “L’impacte de l’escola en la millora de l’autoconfiança en català”, IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català de la Universitat de Vic (Vic, 04/05-04-2014).

 • Sendra, Montserrat (2014). “Gestionant el multilingüisme a les escoles europees: el cas de Catalunya”.  Ponència al simposi Managing Multilingualism in European Schools del Grup de Recerca en Plurilingüisme i Educació de la Universitat de Lleida (Lleida, 21-11-2014).…

 • Sorolla, Natxo (2014). “La Franja: diglòssia, xarxes i substitució lingüística en temps real”. Conferència al ple de la Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans (Móra la Nova, 17/18-10-14).…

 • Vila, F. Xavier (2013). "Language policy in Catalonia: between management and rationales". Ponencia en el International Seminar on Language Policy - INLEPS "Global perspectives on language education policy", Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Universidad de Granada (Granada, 17-12-2013).

 • Vila, F. Xavier (2013). Presentació "Els projectes de RESOL" a les II Jornades "La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana" de la Xarxa Cruscat de l'IEC (Barcelona, 12-12-2013) (intervenció a partir del minut 11:43).

   

 • Vila, F. Xavier (2013). "Les polítiques lingüístiques educatives catalanes durant la pròxima dècada: reptes i vies de solució", ponència al 2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer: Language, Instruction, and Translation de la Universitat de Lleida (Lleida, 20-11-2013).

 • Sendra, Montserrat; Vila, F. Xavier (2013). “La difusió explícita de la normativa: vies i estratègies en la societat de la informació”, IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 18/20-11-2013).…

 • Sendra, Montserrat (2013). “Language Contact in Catalan Adolescents: Evolution and Causes”. Multilingual Individuals and Multilingual Societies 2 (MIMS2), Linguistic Diversity Management in Urban Areas (LIMA) (Hamburg, 10/12-11-2013).…

 • Comajoan, Llorenç (2013). "Change in Language Attitudes toward Catalan and Spanish by Students in a Multilingual School Setting". The 59th Annual Anglo-Catalan Society Conference (Manchester, 01-11-2013).

 • Bretxa, Vanessa (2013). “Education and change: the linguistic and cultural practices of teenagers in Catalonia”, “Revisiting reanalysing and redefining research on linguistic diversity: media, education and policy”, The Mercator Network of Language Diversity Centres: LEARNMe Project 2013-2015 (Prifysgol Aberystwyth University, …

 • Sorolla, Natxo (2013). “Análisis de redes sociales en sociolingüística. El problema de las relaciones con atributos”. Mesa Hispana for Social Networks Analysis (Satellite Paper Session) (Hamburg, 21-05-2013).…

 • Sorolla, Natxo (2013). “Social networks analysis in sociolinguistic research. A valued networks problem”. XXXIII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA) (Hamburg, 21/26-05-2013).

 • Tenorio, Xavier (2013). “Processos de substitució lingüística al llarg de l’Educació Secundària Obligatòria en contextos plurilingües”. VI Congrés Català / Internacional de Sociologia “Societats i cultures, més enllà de les fronteres”, Universitat de Perpinyà (Perpinyà, 25/27-04-2013).…

 • Bretxa, Vanessa (2012). “Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró”. II Jornades de Divulgació de la Recerca en Sociologia, Universitat de Barcelona (Barcelona, 29/30-11-2012).…

 • Sorolla, Natxo (2012). “L’anàlisi de les xarxes socials en recerca sociolingüística: problemàtica d’anàlisi amb les relacions valorades”. II Jornades de Divulgació de la Recerca en Sociologia, Universitat de Barcelona (Barcelona, 29/30-11-2012).…

 • Sorolla, Natxo (2012). “Catalanoparlants, hispanoaragonesos que parlen castellà. Identitats i usos lingüístics a la Franja”. Congreso Internacional “Identidades Perversas, identidades en conflicto”, Institut de Recerca en Identitats i Societat (UdL) (Lleida, 15-11-2012).…

 • Sorolla, Natxo (2012). “Catalanoparlants hispanoaragonesos que parlen castellà. Identitats i usos lingüístics a la Franja”. Conferència al Congrés Internacional “Identitats perverses, identitats en conflicte” de l’Institut de Recerca en Identitats i  Societat de la Universitat de Lleida (Lleida, 15-11-2012).…

 • Comajoan, Llorenç (2012). “El rol de les llengües de la immigració a l’escola”, debat organitzat pel Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 26-10-2012).…

 • Sorolla, Natxo (2012). “Com contribuir a activar l’ús social del català?”. Conferencia inaugural del “Simposi sobre la promoció de l’ús del català” (Barcelona, 20-10-2012).…

 • Sendra, Montserrat (2012). “Estudi de l’evolució lingüística (6è de primària – 1r d’ESO) del català d’escolars de primera llengua castellana”. 23è Col·loqui Germano-Català “Normalitat: el català en la vida quotidiana”, Deutscher Katalanistenverband Humboldt Universität (Berlín, 27/30-09-2012).…

 • Flors, Avel·lí (2012). “Català i castellà en la vida quotidiana a Mataró. Una visió des dels discursos dels adolescents”. 23è Col·loqui Germano-Català “Normalitat: el català en la vida quotidiana”, Deutscher Katalanistenverband Humboldt Universität (Berlín, 27/30-09-2012).…

 • Comajoan, Llorenç (2012). “L’ensenyament-aprenentatge de les formes i usos del passat en català com a segona llengua: anada i tornada entre teoria i pràctica”. 23è Col·loqui Germano-Català “Normalitat: el català en la vida quotidiana”, Deutscher Katalanistenverband Humboldt Universität (Berlín, 27/30-09-2012).…

 • Vila, F. Xavier; Sendra, Montse i Illamola, Cristina (2012). “Maybe intimate, but not identical: evaluating bilinguals’ language competences in a longitudinal study in a deeply bilingualised context”. Sociolinguistics Symposium 19 ‘Language and the city’, Freie Universität (Berlin, 21/24-08-2012).…

 • Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo; Bretxa, Vanessa (2011). “Els coneixements i usos lingüístics; la transmissió lingüística, els grups lingüístics i les actituds”. Taula rodona a la jornada tècnica “La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI”, Institut d’Estudis

 • Vila, F. Xavier (2011). Ponència “Language policy and Education in Catalonia”. Symposium ‘Sharing polarized cities: coping with language as a political cleavage’, Universitaire Stichting – Fondation universitaire (Brussels, 12/13-09-11).

 • Sorolla, Natxo (2011). "Catalanoparlants, castellanoparlants, bilingües...  Anàlisi de xarxes socials per a la delimitació de grups sociolingüístics a la Franja." Comunicació al IV Congrés de Joves Sociòlegs, Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, 29/30-04-2011).

 • Vila, F. Xavier (2011). “Experiences du multilinguisme: L’experience de l’enseignement en catalan”. Col·loqui “Enseignement en langue kurde: Enjeux et problèmes” de l’Institut Kurde de París (París, 16-04-11).…

 • Illamola, Cristina (2011). "La influencia de la L1 en el uso de la construcción “ir a + infinitivo” con valor prospectivo en las zonas bilingües". Comunicació al III Congreso Internacional de Lingüística de Corpus: Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en el análisis de córpora, Universitat Politècnica de València (València, 07/09-04-2011).

 • Vila, F. Xavier (2011). "Contact induced changes in preadolescents' Catalan in Catalonia: impact of demolinguistics and school model". Conferència al curs de doctorat, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (Éire, 29-03-2011).

 • Vila, F. Xavier (2011). "Language choice and practice among preadolescents in Catalonia: Impact of demolinguistics and the school model". Ponència al Language Planning Symposium, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (Éire, 28-03-2011).

 • Vila, F. Xavier (2011). “The Minority Language Speaker and the Community”. Taula rodona al Scoil Earraigh OÉG don Phleanáil Teanga – NUIG Language Planning Symposium, National University of Ireland (Galway, 28 març 2011).…

 • Comajoan, Llorenç i Canals, Eulàlia (2009). "L'adquisició de les formes de passat en català com a segona llengua: el paper de la primera llengua i d'altres variables en el seu aprenentatge". Comunicació presentada al XV Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Lleida.

 • Vila, F. Xavier (2011). "Projecte RESOL: canvis lingüístics en el pas de primària a secundària". Comunicació a les Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana»,  Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 29-01-2011).

 • Bretxa, Vanessa i Vila, F. Xavier (2010). "Els efectes lingüístics del pas de l’ensenyament primari al secundari a Mataró". Ponència a les Jornades El català mola? de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 11/12-11-2010).

 • Vila, F. Xavier; Comajoan, Llorenç i Gomàriz, Eva (2010). "Patterns of language use in Catalan, Spanish, and Tamazight by students in Osona". Ponencia a: Minority Languages in Europe: Successes and Challenges, University of Indiana (07/09-10-2010).

 • Vila, F. Xavier (2010). “Efficient education in multilingual cities. How schools face the linguistic challenge in Barcelona, Luxembourg and Brussels”. Workshop, Fondation Roi Baudouin (Brussel·les, 28-05-2010).…

 • Vila, F. Xavier; Gomàriz, Eva; Comajoan, Llorenç (2010). “Challenging dichotomies: on the uselessness of a general majority/minority languages opposition”. “Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies”, University of Jyväskylä (Finlandia, 07/10-06-10).…

 • Comajoan, Llorenç; Bretxa, Vanessa; Tenorio, Xavier (2010). “Les tries lingüístiques dels infants d’origen al·lòcton en diverses comarques de Catalunya i la Franja”. 18è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB18), Universitat de Barcelona (Barcelona, 22-10-10).…

 • Vila, F. Xavier; Gomàriz, Eva i Comajoan, Llorenç (2010). "Challenging dichotomies: On the uselessness of a general majority/minority languages opposition". Comunicació al Simposi Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies, University of Jyväskylä (Finlàndia, 07/10-06-2010).

 • Vila, F. Xavier (2009). "Llengua i immigració". Conferència davant del Ple de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 05-10-2009).

 • Comajoan, Llorenç (2009). "Revitalització lingüística en un món globalitzat: lliçons apreses a partir del cas català". Conferència al cicle Transferències. La manifestació dels processos extralingüístiques en les llengües del món. Universitat de Barcelona.

 • Sorolla, Natxo (2009). "Xarxes socials, llengües i frontera. Entre la Llitera, la Ribagorça i la Noguera". Ponència a: VII Jornades del CERIb: "Les altres fronteres del Pirineu" (El Pont de Montanyana, 03/05-07-2009).

 • Vila, F. Xavier, Gomàriz, Eva i Comajoan, Llorenç (2009). "No longer alone: Impacto of allophone children in interpersonal languages uses in primary educational contexts in Catalonia". Comunicació presentada al Congrés Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges, University of Limerick (Limerick, 18/20-06-2009).

 • Bretxa, Vanessa (2009). "De la infància a la joventut: els preadolescents, consum cultural i llengua". Comunicació presentada al V Congrés Català de Sociologi (Barcelona, 17/18-04-2009).

 • Comajoan, Llorenç (2008). "El paper de la motivació i l’actitud en l’aprenentatge de llengües". Ponència a les III Jornades de Llengua i Immigració (Barcelona, 11-11-2008).

 • Comajoan, Llorenç i Gomàriz, Eva (2008). "La autoconfianza lingüística de los escolares de primaria en entornos multilingües de Cataluña". Hispanic Linguistics Symposium, U. Laval (Canadà, 23/26-10-2008).

 • Gomàriz, Eva i Comajoan, Llorenç (2008). "Autoconfiança i actitud lingüístiques de l’alumnat de sisè de primària de Vic". Comunicació presentada al 21è Col·loqui Germano-català (Kiel, Alemanya, 9/11-10-2008).

 • Vila, F. Xavier i Bretxa, Vanessa (2008). "Fuzzy mother tongues? The identification of first language in a largely bilingualised society". Comunicació presentada al 15è Congrés Mundial de l’Associació Internacional de Lingüística Aplicada, «Multilingualism: Challenges and Opportunities» (Essen, Alemanya, 24/29-08-2008).

 • Comajoan, Llorenç; Nogué, Neus i Gomàriz, Eva (2008). "Oral testing in Catalan: Evolution in theory and practice". Comunicació presentada al 15è Congrés Mundial de l’Associació Internacional de Lingüística Aplicada (Essen, Alemanya, 24/29-08-2008).

 • Vila, F. Xavier i Bretxa, Vanessa (2008). "Irrelevant limits? Some data about ethnolinguistic boundaries". Comunicació presentada laSociolinguistic Symposium 17, Vrije Universiteit Amsterdam, Països Baixos.

 • Sorolla, Natxo i Comajoan, Llorenç (2008). "The relationship between face-to-face sociolinguistic interaction and macro structure: social network analysis, sociolinguistics, and the micro-meso-macro relationship". 17 Sociolinguistics Symposium (Amsterdam, 03/05-04-2008).

 • Gomàriz, Eva i Comajoan, Llorenç (2008). "Language attitudes towards Catalan, Spanish, and English: relationship between language attitude, competence, and immigrant status". 17 Sociolinguistics Symposium (Amsterdam, 03/05-04-2008).

 • Gomàriz, Eva (2008). "Els usos lingüístics interpersonals dins i fora de la llar de l’alumnat autòcton i immigrant de 6è d’educació primària de Vic". Comunicació presentada al XXIII. Encuentro internacional de jóvenes lingüistas, Universitat de Girona (Girona, 26/28-03-2008).

 • Comajoan, Llorenç i Gomàriz, Eva (2008). "Les actituds lingüístiques de l'alumnat al final de l'etapa de primària". Comunicació al Curs d’Actualització de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de Vic (Vic, 18 de febrer de 2008).

 • Comajoan, Llorenç i Eva Gomàriz (2007). "Les actituds lingüístiques entre l'alumnat autòcton i nouvingut a la ciutat de Vic, i repercussions en els usos interpersonals". Ponència al 15è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-15), "De les paraules als fets. Les actituds i les ideologies en els canvis en els comportaments lingüístics", Universitat de Barcelona (Barcelona, 19-11-2007).

 • Bretxa, Vanessa i Vila, F. Xavier (2007). "Entre els Simpson, Ventdelplà i Rebelde? Vinculació entre el consum mediàtic, les identificacions lingüístiques i les pràctiques interpersonals entre els preadolescents catalans". Comunicació presentada al 15è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona "De les paraules als fets. Les actituds i les ideologies en els canvis en els comportaments lingüístics", Universitat de Barcelona (Barcelona, 19-11-2007).

 • Vila i Moreno, F. Xavier, amb la col·laboració de Makiko Fukuda, Llorenç Comajoan, Eva Gomàriz, Vanessa Bretxa i Riera, i Natxo Sorolla Vidal (2007). "Les usages linguistiques des jeunes immigrés à l’école catalane". Conferència al Centre d’Études Ethniques des Universités Montréalaises (CEETUM), Mont-real (Quebec, 19-10-2007).

 • Sorolla, Natxo (2007). “Si me hablas castellano, te contesto en castellano. Convergencia lingüística y redes sociales”. Comunicació presentada al IX Congreso Español de Sociología: Poder, cultura y civilización (Barcelona, 13/15-09-2007).

 • Vila i Moreno, F. Xavier (2007). "La llengua que hem d'ensenyar a aprendre. Notes des de la sociolingüística". Ponència a les Jornades "La llengua que hem d'ensenyar a aprendre", Universitat de Vic (Vic, 5/6-09-2007).

 • Vila i Moreno, F. Xavier (2007) «Llengües i escola: responsabilitats, límits i potencialitats.» Conferència organitzada per la Facultat de Formació del professorat, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

 • Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç i Sorolla, Natxo (2007). "Sociolinguistic profiles of Catalan young speakers: language use, competence, attitude, and social networks". Comunicació a 11th International Conference on Minority Languages (ICML 11) (Pécs, Hongria, 05/06-07-2007).

 • Vila i Moreno, F. Xavier (2007). "El paper de l’escola en relació amb els usos lingüístics". Ponència a les IV Jornades de l'Observatori de la Llengua (Mallorca, 13/14-04-2007).