Tesis

  • Flors, Avel·lí (2017). "Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians". Tesi doctoral inèdita. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de Barcelona. Directors: F. Xavier Vila i Joan Pujolar. Consultable a: https://www.academia.edu/34996365/Usos_ling%C3%BC%C3%ADstics_i_identitats_socials_entre_adolescents_catalans_i_valencians_PhD_thesis_

  • Sorolla, Natxo (2016). “Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials”. Director: F. Xavier Vila. Tutor: J. Lluís C. Bosch. Tesi doctoral inèdita. Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, Universitat de Barcelona, Barcelona.

  • Fukuda, Makiko (2009). "Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana: comunitat, llengües, i ideologies lingüístiques". Tesi doctoral inèdita, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Treballs acadèmics

  • Serra, Catalina M. (2011). “Anàlisi dels usos lingüístics en els mitjans de comunicació i en les relacions interpersonals entre els alumnes de primer d’ESO de Mallorca”. Treball final de carrera, Universitat de les Illes Balears…

  • Riart, Ares (2013). Memòria de pràctiques. Tutora: Vanessa Bretxa.…

  • Sendra i Rovira, Montserrat (2012). “Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’escolars de primera llengua castellana i la seva evolució lingüística (de 6è de primària a 1r d’ESO)”. Treball final del Màster Oficial d’Estudis Avançats i …

Informes

  • Tenorio, Xavier (2010). "Informe sobre la llengua inicial i la llengua parlada emb els progenitors pels adolescents de Sant Just Desvern i Sant Joan Despí". Informe de recerca , Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació CUSC-UB, Barcelona.

  • Ubalde, Josep (2015). “Evolució i determinants de les actituds lingüístiques dels adolescents catalans”. Treball final del màster “Recerca en Sociologia: Transformacions socials i innovació”. Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Universitat …

  • Tenorio, Xavier (2010). "Situació sociolingüística dels preadolescents de 6è de primària de Sant Just Desvern i Sant Joan Despí". Informe de recerca RESOL 1, Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació CUSC-UB, Barcelona.