Tipus de projecte: Estat:

IMG_20150310_122310

El projecte “Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l’alumnat d’origen immigrat” té com a objectiu analitzar els processos d’integració en la societat catalana d’una mostra d’estudiants de secundària d’origen immigrat. En concret, s’estudiaran quatre temes: 1) la composició de les seves xarxes socials, 2) les seves actituds lingüístiques, 3) la seva identificació amb la societat d’origen i la d’arribada, i 4) el seu consum cultural (llibres, programes de televisió, pàgines web, etc.). L’estudi parteix d’una perspectiva longitudinal (8 anys) i combina tècniques quantitatives (enquestes) i qualitatives (entrevistes) d’una base de dades de més de 2.000 alumnes (autòctons i al·lòctons) de diferents municipis de Catalunya. El projecte pot ser útil per tres raons: 1) Desenvolupar estratègies efectives de gestió de la diversitat en entorns escolars a partir de les dades de socialització dels alumnes durant el seu període d’estudis, 2) conèixer millor la integració de l’alumnat autòcton i nouvingut i 3) fer una avaluació del model lingüístic educatiu actual a partir dels canvis observats en les dades del projecte.

Investigador principal

Vanessa Bretxa (CUSC-UB) i Llorenç Comajoan (UVic)

Investigadors i col·laboradors

Producció científica associada

 • Bretxa, Vanessa (2015). “El salt a secundària. Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa (2014)”. Blog de la Revista de Llengua i Dret. Disponible a: .

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2015). “Trajectòries lingüístiques en la transició educativa”. Sesión “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana”. 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society (Barcelona, 29-06/01-07-2015).

  ,
 • Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Ubalde, Josep; Vila, F. Xavier (2016). “Changes in the linguistic confidence of primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study”. Language, Culture and Curriculum, vol. 29, issue 1, 1-18.

 • Bretxa, Vanessa (2015). "En quina llengua es fa ciència a Catalunya?". Racó Català, 25-11-2015. Disponible a: http://www.racocatala.cat/opinio/article/38142/quina-llengua-fa-ciencia-catalunya

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2015). "L'estat del català a Catalunya: 5 idees clau". Racó Català, 14-09-2015. Disponible a: http://www.racocatala.cat/opinio/article/37640/lestat-catala-catalunya-5-idees-clau.

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2015). "Les llengües a l'escola catalana". Racó Català, 24-07-2015. Disponible a: http://www.racocatala.cat/opinio/article/37324/les-llengues-lescola-catalana.

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2016). "Et dóna la base". Racó Català, 01-04-2016. Disponible a: http://www.racocatala.cat/opinio/article/38975/et-dona-la-base.

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2016). "Les veus del professorat: com es gestionen les llengües a secundària?". Racó Català, 17-06-2016. Disponible a: http://www.racocatala.cat/opinio/article/39525/veus-professorat-com-gestionen-llengues-secundaria.

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2016). "Qui comença una conversa en català?". Racó Català, 05-02-2016. Disponible a: http://www.racocatala.cat/opinio/article/38614/qui-comenca-conversa-en-catala.

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2016). "Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa". Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 65, 2016, pàg. 110-125. DOI: 10.2436/20.8030.02.136.