Tipus de projecte: Estat:

El projecte RESOL3 s’emmarca en la línia de recerca en sociolingüística educativa i té com a objectiu analitzar l’evolució de les competències, els usos i les ideologies lingüístiques dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears. Aquest projecte continua la recerca duta a terme durant els projectes RESOL (2007-2009) i RESOLSEC (2010-2012), i pretén analitzar els canvis entre l’educació secundària obligatòria (ESO) i la no obligatòria (batxillerat i cicles formatius). Amb aquests tres projectes encadenats es tindran dades dels mateixos informants en quatre punts de la seva vida (6è de primària, 1r d’ESO, 4t d’ESO i batxillerat/cicles formatius), fet que permetrà construir una base de dades gairebé única a Europa. El projecte es desenvolupa entre 2013 i 2015 i està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (codi FFI2012-39285-C02-01).

 

Analitzar l'evolució de les competències en català i castellà, els usos lingüístics, la seguretat i autoconfiança lingüístiques, les ideologies lingüístiques i identitàries, i les pràctiques culturals dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears.

Els indrets

L’estudi es realitza simultàniament en les següents àrees:

 • Catalunya: Balaguer, Manlleu, Mataró, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.
 • Franja: Llitera, Baix Cinca
 • Illes Balears: Palma de Mallorca, Inca

 Els informants

El projecte prolonga l’estudi longitudinal iniciat pels projectes Resol  (6è de primària - 1r d'ESO) i Resolsec (4t d'ESO) i recull les dades dels alumnes de 2n de batxillerat, cicles formatius i PQPI de les localitats esmentades anteriorment.

 

La recollida de dades

El projecte obté les dades dels centres escolars mitjançant tres metodologies de recollida de dades:

 • Demoscòpica: tota la població visada contesta uns qüestionaris ad hoc gràcies als quals s’obtenen dades sobre les competències en català, castellà i altres llengües, els seus usos lingüístics interpersonals, el seu consum cultural, la seva seguretat lingüística en català i castellà, la seva autoconfiança en català i castellà, i la seva identificació amb les diferents llengües del seu repertori lingüístic.
 • Entrevistes i grups de discussió: els informants clau parlen durant 30’-45’ sobre diversos aspectes de les seves biografies lingüístiques, el seu consum cultural i les experiències de relació interètnica.

 

El tractament de les dades

Les dades provinents dels qüestionaris són buidades en matrius de dades i preparades per al seu tractament quantitatiu amb programes estadístics estàndard.

Les dades provinents dels grups de discussió són transcrites i preparades per a la seva anàlisi quantitativa i qualitativa en funció dels objectius de recerca.

 

L'anàlisi i l'explotació de les dades

La recollida de dades de Resolsec s’iniciarà al febrer del 2011 i durarà fins a finals d’aquest any.

Com puc col·laborar-hi?

El projecte RESOL3 preveu la incorporació d’estudiants de diferents nivells amb modalitats diverses:

 • Nivells: estudiants de llicenciatura/grau, de postgraus, i de màsters així com investigadors predoctorals i postdoctorals.
 • Modalitats:
  • Sense remuneració: pràctiques amb crèdits en conveni amb altres institucions. Són habituals els convenis amb la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona per a estudiants de Sociologia els convenis amb la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona per a estudiants de Filologia.
  • Amb remuneració del mateix projecte: beques i contractes. Les ofertes es fan públiques de manera oportuna pels canals habituals en funció de les necessitats del projecte.
  • Amb remuneració externa: el projecte accepta col·laboradors finançats per altres institucions interessats tant per les dades com per la metodologia.

Com hi puc entrar en contacte?

Investigador principal del projecte: F. Xavier Vila i Moreno (fxvila@ub.edu)

Gestora del projecte: Montserrat Sendra i Rovira (montse.sendra@ub.edu)

Suport administratiu del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació: cusc@ub.edu

Investigador principal

Francesc Xavier Vila

Investigadors i col·laboradors

Producció científica associada

 • Sorolla, Natxo (2013). “Análisis de redes sociales en sociolingüística. El problema de las relaciones con atributos”. Mesa Hispana for Social Networks Analysis (Satellite Paper Session) (Hamburg, 21-05-2013).…

  ,
 • Begot, Loreleï (2014). “La posición de los pronombres átonos en las perífrasis verbales de infinitivo en hablantes bilingües de Mataró (Cataluña)”. Treball final de grau. Tutora: Rosa Vila. Departament de Filología Hispànica, Universitat de Barcelona.…

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2015). “El salt a secundària. Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa (2014)”. Blog de la Revista de Llengua i Dret. Disponible a: .

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2015). “Trajectòries lingüístiques en la transició educativa”. Sesión “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana”. 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society (Barcelona, 29-06/01-07-2015).

  ,
 • Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Ubalde, Josep; Vila, F. Xavier (2016). “Changes in the linguistic confidence of primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study”. Language, Culture and Curriculum, vol. 29, issue 1, 1-18.

 • Bretxa, Vanessa (2013). “Education and change: the linguistic and cultural practices of teenagers in Catalonia”, “Revisiting reanalysing and redefining research on linguistic diversity: media, education and policy”, The Mercator Network of Language Diversity Centres: LEARNMe Project 2013-2015 (Prifysgol Aberystwyth University, …

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2014). “El salt a secundària. Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa“. Tesi doctoral inèdita, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, Universitat de Barcelona, Barcelona.…

 • Bretxa, Vanessa (2014). “Sociolingüística educativa”. Presentació a la jornada “Contribucions del CUSC en la recerca sociolingüística”, organitzada pel Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 09-05-2014).

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2014). "Education and Change: The linguistic and cultural practices of teenagers in Catalonia". XVIII ISA World Congress of Sociology (Japó, 13/19-07-2014).

  ,
 • Bretxa, Vanessa i Vila, F. Xavier (2014). “Les llengües dins l’aula: una perspectiva longitudinal”, IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català de la Universitat de Vic (Vic, 04/05-04-2014).

  ,