• Planificació Academicodocent 
  Inici Estadístiques La Universitat

DOCTORAT EUROPEU

Curs :
Dades sol·licitades :
  Mostrar :
Seleccionant :
 
 MATRÍCULA
 
 Recerca
  Tots els doctorands
  Doctorands del RD 1393/2007
  Doctorands del RD 99/2011
  Regularitzacions de doctorands de programes anteriors a l'EEES
 Formació
  Formació o complements
 
 NOU INGRÉS
 Recerca
  Tots els doctorands
  Doctorands del RD 1393/2007
  Doctorands del RD 99/2011
  Regularitzacions de doctorands de programes anteriors a l'EEES
 Formació
  Formació o complements
 
 SUPERACIÓ DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
  Tots els doctorands
  Doctorands del RD 1393/2007
  Doctorands del RD 99/2011
  Regularitzacions de doctorands de programes anteriors a l'EEES
Exposició de dades a partir de l'adequació dels continguts
 
 
 

  • © 2012 Universitat de Barcelona