• Planificació Academicodocent 
  Inici Estadístiques La Universitat

GRAUS

Curs :
Dades sol�licitades :
  Mostrar :
Seleccionant :
 
 MATRÍCULA
  Centres integrats
         Graus (*)
         Dobles itineraris
  Centres adscrits
 
 
 INGRÉS A LA UNIVERSITAT
  Centres integrats (no incloses adaptacions)
         Graus (*) - nou ingr�s
         Graus (*) - nou ingr�s i adaptacions
         Dobles itineraris
  Centres adscrits
 
 
 FINALITZACIÓ DELS ESTUDIS
  Centres integrats
         Graus (*)
         Dobles itineraris
  Centres adscrits
 
 TÍTOLS DEMANATS PER ANY NATURAL
  Centres integrats
  Centres adscrits

  (*) L'alumne de doble itinerari �s comptabilitzat un cop a cadascun dels graus que matricula aquell curs
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  • © 2012 Universitat de Barcelona