Logo Universitat de Barcelona Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual imatge de maquetació
Inici Facultat BiD UB imatge de maquetació
Docència
imatge de maquetació
Departament BDiCAV
Inici
Organització
Docència
Grau
Llicenciatura
Màster
Doctorat
Altres
Recerca
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Telèfon: 93 403 57 67
Fax: 93 403 40 98
dbd@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Docència

Grau d'Informació i Documentació

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació implanta el nou títol de grau d'Informació i Documentació a partir del curs 2009-2010 després de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UB i de la verificació de la titulació per part de l’ANECA. Aquesta titulació substitueix, curs a curs, l'oferta docent de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i de la llicenciatura de Documentació.

Màster de Gestió de Continguts Digitals

El màster en Gestió de Continguts Digitals, organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, es configura en el marc de la nova estructura d'estudis universitaris adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES) com a ensenyament de postgrau amb ple reconeixement oficial, orientat a la formació acadèmica avançada i a l'especialització professional.

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

El Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (MGDBSI) té com a objectiu general proporcionar una formació integral de caràcter professional orientada a especialitzar com a gestor de biblioteques i altres serveis d'informació a titulats universitaris (graduats, llicenciats, enginyers, diplomats o enginyers tècnics) procedents de tots els àmbits del coneixement.

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Aquest màster semipresencial de 60 crèdits està adreçat a la formació professional i a la capacitació en gestió i tractament dels béns patrimonials bibliogràfics i documentals. El màster té un caràcter biennal, compta amb pràctiques obligatòries que faciliten la inserció al mercat de treball i un treball final de màster orientat al patrimoni.
El màster s'orienta a la gestió, el tractament, la difusió i la promoció del patrimoni, amb la finalitat de formar professionals que dominin els processos i les tècniques de creació, anàlisi, gestió i avaluació d’informació. El paper que juguen els centres patrimonials en la difusió del coneixement ha convertit el patrimoni en una peça essencial de les polítiques culturals europees. El patrimoni bibliogràfic i documental juga un paper clau en aquest terreny, i l'accés i consulta de béns patrimonials és una demanda creixent.

Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

El màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura té com a objectius formar els responsables de les biblioteques escolars i d'altres activitats de promoció social de la lectura.

Màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses

La finalitat del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) és formar professionals que puguin planificar, dissenyar, implantar i rendibilitzar polítiques i sistemes de gestió de la documentació i la informació a l'empresa.

Doctorat d'Informació i Documentació en la Societat del Coneixement

El programa Informació i Documentació en la Societat del Coneixement és un programa de doctorat adaptat a l'espai europeu d'educació superior (EEES). L'objectiu primordial és la formació d'investigadors nous en l'àrea de la Informació i Documentació.

Diploma de postgrau de Llibreria
Aquest ensenyament ofereix coneixements relacionats amb el negoci de la llibreria, el marc legal, administratiu i comptable, els aspectes tecnològics de la producció, la distribució i el circuit del llibre (imprès i digital), el sector econòmic i les estratègies empresarials i de màrqueting, la gestió de la llibreria quant al fons, la presentació i l'atenció al client, així com tots els recursos d'informació i localització bibliogràfica.

Diploma de postgrau de Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic

Altra oferta formativa (cursos de formació continuada, cursos d'extensió universitària, Universitat de l'Experiència).

imatge de maquetació;
  imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició:Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Última actualització o validació: 25.03.2014
imatge de maquetació