Logo Universitat de Barcelona Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual imatge de maquetació
Inici Facultat BiD UB imatge de maquetació
Organització
imatge de maquetació
Departament BDiCAV
Inici
Organització
Membres
Consell de departament
Normatives i documentació
Docència
Recerca
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Telèfon: 93 403 57 67
Fax: 93 403 40 98
dbd@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Organització

El Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació és l’òrgan encarregat d’organitzar i desenvolupar la recerca i de coordinar i impartir la docència teòrica, pràctica i de laboratori de l’àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Barcelona.

Són competències del Departament:
  • Organitzar i impartir la docència assignada a l’àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació en el marc de la programació dels ensenyaments realitzada pels consells d’estudis.
  • Organitzar i impartir la docència corresponent a programes de doctorat, cursos d’especialització, de reciclatge i d’extensió universitària.
  • Fomentar la creació de grups de treball per a la coordinació de la docència.
  • Coordinar i desenvolupar la recerca.
  • Fomentar l’actualització científica i pedagògica dels seus membres; i promoure el perfeccionament i reciclatge del personal d’administració i serveis.
  • Fomentar la relació amb altres departaments i instituts d’aquesta Universitat i d’altres universitats.
  • Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Universitat. Així com elaborar i modificar el seu propi Reglament.
imatge de maquetació;
  imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Última actualització o validació: 25.03.2014
imatge de maquetació