Logo Universitat de Barcelona Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual imatge de maquetació
Inici Facultat BiD UB imatge de maquetació
Projectes
imatge de maquetació
Departament BDiCAV
Inici
Organització
Docència
Recerca
Grups
Projectes
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Telèfon: 93 403 57 67
Fax: 93 403 40 98
dbd@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Projectes


Projectes del Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación

Acceso Abierto
Títol
El acceso abierto a la producción científica (open access) en España (CSO2008-05525-C02-01/SOCI)
Web del projecte
http://www.accesoabierto.net
Objectius
L'objectiu general del projecte és analitzar la situació a Espanya en el desenvolupament d'estratègies d'accés obert i proposar estratègies, polítiques i recomanacions de futur per avançar en aquesta línia. Com a línies concretes es vol avançar en l'estudi de la situació dels repositoris institucionals, en el coneixement de la situació dels drets d'explotació de les revistes científiques espanyoles, en l'anàlisi dels models de negoci de les revistes científiques i en la descripció de la situació de les polítiques d'accés obert en les universitats espanyoles.
Dates
2009-2011
Membres del projecte
ABADAL FALGUERAS, ERNEST
BONET AGUSTÍ, LLUÍS
CLAUDIO-GONZÁLEZ, MELBA
KEEFER RIVA, ALICE CAROLYN
RIBERA TURRÓ, MIREIA ISABEL
TÉRMENS GRAELLS, MIQUEL
VILLARROYA PLANAS, ANA
Resultats
Abad-García, M-F., Melero R., Abadal E., & González Teruel A. (2010). “Autoarchivo de artículos biomédicos en repositorios de acceso abierto”. Revista de neurología. 50(7), 440.
Abadal, Ernest; Melero, Reme; Abad, Francisca; Villarroya, Anna (2009). “Políticas institucionales para el fomento del acceso abierto: tipología y buenas prácticas”, Bollettino AIB, vol. 49, n. 2 (June 2009), p. 159-170. http://eprints.rclis.org/16825/
Abadal, E., Abad-García M-F., Melero R., Rodríguez-Gairín J-M. (2010). “Acceso abierto a la ciencia: informe 2009 y prospectiva 2010”. Anuario ThinkEPI, vol. 4.
Melero, R.; Abadal, E.; Abad, Fca.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2009). Situación de los repositorios institucionales en España: informe 2009. Barcelona-València, marzo 2009. http://www.accesoabierto.net/sites/default/files/Informe2009-Repositorios_0.pdf
Melero, Reme; Abadal, Ernest; Abad, Franscisca; Rodríguez-Gairín, J.M. (2009). “The situation of open access institutional repositories in Spain: 2009 report”. Information Research, vol. 14, no. 4, paper 415. http://InformationR.net/ir/14-4/paper415.html
Melero, R., Abad-García M-F., Abadal E., & Rodríguez-Gairín J-M. (2009). “Current status of Spanish institutional open access repositories”. CERN Workshop on innovation in scholarly communication (OAI6).
Melero, R., Abad-García M-F., Abadal E., & Rodríguez-Gairín J-M. (2009). “DULCINEA: Copyright Policies and Type of Access to Spanish Scientific Journals”. ELPUB 2009 : 13th International Conference on Electronic Publishing : Rethinking Electronic Publishing : Innovation in Communication Paradigms and Technologies.


Catalogus Librorum. Cens de catàlegs espanyols de venda de llibres (dels orígens a 1840)Títol
Cens de catàlegs espanyols de venda de llibres (dels orígens a 1840).
Web del projecte
http://patrimonibibliografic.blogspot.com/
Objectius
Estudiar els catàlegs i analitzar detalladament les seves modalitats. Analitzar la prosopografia d'editors, llibreters i altres intermediaris implicats en la seva distribució i ús. Elaborar el cens de catàlegs proporcionant als investigadors informació fiable (tant descriptiva com de localització d'exemplars).
Dates
2009-2012
Membres del projecte
AGUSTÍ RUIZ, LLUÍS
BARÓ LLAMBIAS , MÒNICA
CORBETO, ALBERT
GASCÓN GARCÍA, JESÚS
MAILLARD, NATALIA
RODRÍGUEZ PARADA, CONCEPCIÓN
RUEDA RAMÍREZ, PEDRO (Investigador principal)
RUIZ FARGAS, MARINA
Resultats
Baró, Mònica. “Textos que hablan de libros. Impresos publicitarios de las ediciones infantiles de Editorial Juventud de Barcelona (1923-1969)”, Paratesto. Rivista internazionale, 6 (2009), 165–182.
Rueda, Pedro. “El negocio del libro: catálogos de libreros en España (siglos XVII-XVIII)”, lezioni dottorato en el Dipartimento di Scienze del libro e del documento, Università degli Studi di Roma La Sapienza. 20 de gener de 2010.
Rueda, P. “Las librerías europeas y el Nuevo Mundo: circuitos de distribución atlántica del libro en el mundo moderno”. Leer en tiempos de la Colonia: Imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva España, comp. Idalia García y Pedro Rueda. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010, pp. 113-135.


Títol
El impacto de la biblioteca digital sobre la búsqueda y el consumo de información científica.
Objectius
La finalitat del projecte és analitzar l’efecte de les biblioteques digitals de contingut científic sobre el comportament de cerca i consum d’informació del personal docent i investigador universitari. Per a la realització de l’estudi es combinen dades quantitatives d’ús de revistes electròniques i informació qualitativa obtinguda a través d’estudis d’usuaris mitjançant entrevistes.
Dates
2009-2011
Membres del projecte
BARRIOS, MAITE
BORREGO HUERTA, ÀNGEL
OLLÉ CASTELLÀ, CANDELA
URBANO SALIDO, CRISTÓBAL
Resultats
Ollé, C.; Borrego, A. (2010). "A qualitative study of the impact of electronic journals on scholarly information behavior". Library & Information Science Research, 32 (3), 221-228.
Ollé, C.; Borrego, A. (2010). "Librarians’ perceptions on the use of electronic resources at Catalan academic libraries: results of a focus group". New Library World, 111 (1/2), 46-54.


Títol
El uso de metadatos en depósitos y colecciones digitales españoles.
Objectius
L'objectiu principal del projecte és analitzar l'estat actual de les col·leccions digitals espanyoles prestant una atenció especial a les seves polítiques de col·lecció, als aspectes de la gestió de les col·leccions, a l'assignació de metadades, als esquemes i tipus de metadades utilitzats, i al seu nivell de normalització.
Dates
2009-2011
Resultats
Estivill, Assumpció. "Les polítiques de col·lecció com a eina per informar a l’usuari de les col·leccions digitals: el cas de la Memòria digital de Catalunya". Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (12es: 2010: Barcelona). Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2010. . També arxivat a E-Lis: http://eprints.rclis.org/14578/1/JCID_comunicacio_estivill.pdf.


Ajuts del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte


Títol
Investigación para la elaboración de una herramienta de autoevaluación sobre el funcionamiento y uso de la biblioteca escolar (Boletín oficial del Estado, 31 de enero de 2009, Núm. 27. Orden ESD/4030/2008, de 26 de diciembre).
Objectius
Elaborar una eina que permeti als centres analitzar, reflexionar i planificar la millora de la biblioteca escolar mitjançant un procés d'autoavaluació sistemàtic basat en indicadors de qualitat.
Dates
2009- 2011
Membres del projecte
BARÓ LLAMBIAS , MÒNICA
MAÑÀ TERRÉ, TERESA
MARTÍN, ELENA
MIRET, INÉS
VELLOSILLO, INMACULADA


Titol
Estudio de las bibliotecas escolares en España 2010. Análisis de los recursos, usos y valoraciones de los usuarios.
Objectiu
Actualitzar l’estudi de biblioteques escolars del 2005 i comparar l’evolució de les dades per tal d'analitzar l'impacte dels plans institucionals promoguts des de les administracions educatives.
Dates
2010 - 2011
Membres del projecte
BARÓ LLAMBIAS , MÒNICA
Equip de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Equip de la Fundación IDEA/SM
MAÑÀ TERRÉ, TERESA
MARTÍN, ELENA
MIRET, INÉS
VELLOSILLO, INMACULADA


Ajuts de la Universitat de Barcelona per a la recerca

Índex. Fonts per a l'estudi del llibre i 
      les biblioteques a CatalunyaTítol
Índex. Fonts per a l'estudi del llibre i les biblioteques a Catalunya.
Web del projecte
http://patrimonibibliografic.blogspot.com/
Objectius
El projecte té com a objectiu crear un prototip de base de dades. Aquest prototip recolliria una àmplia recopilació de recursos documentals i bibliogràfics referits a la història del llibre i les biblioteques a Catalunya des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, d'aquesta manera es convertiria en una eina de consulta per a tots els especialistes de diferents àrees interessats en la història de la impremta, l'edició, les biblioteques, etc.
Dates
2009-2010
Membres del projecte
AGUSTÍ RUIZ, LLUÍS
ASTALS, ISABEL
BARÓ LLAMBIAS , MÒNICA
GASCÓN GARCÍA, JESÚS
MAÑÀ TERRÉ, TERESA
PONS I SERRA, AMADEU
RODRÍGUEZ PARADA, CONCEPCIÓN
RUEDA RAMÍREZ, PEDRO (Investigador principal)
SULÉ DUESA, ANDREU
VELA, NORA

imatge de maquetació;
  imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Última actualització o validació: 25.03.2014
imatge de maquetació