PRESENTACIÓ

El Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona va ser creat l’any 1984 per tal d'incidir en la formació inicial i permanent dels mestres en tot allò referent a Ciències Socials, Geografia i Història. Aviat el seu horitzó d'incidència es va estendre als espais no formals d'ensenyament i aprenentatge, i a les noves etapes que definia, en aquell moment, la reforma educativa i de manera molt especial en tot allò referent a l'ensenyament secundari.

Els membres del departament són especialistes en diverses disciplines humanes i socials i en les seves didàctiques específiques, principalment Geografia i Història, amb experiència en àmbits docents i educatius diversos. Actualment el Departament de Didàctica de les Ciències Socials està present en tots els cicles de la formació universitària, però la seva acció incideix, també, en el conjunt de la societat a través de la promoció i la difusió del coneixement del medi social i cultural, en àmbits com la Didàctica del Patrimoni i la Museografia.

El Departament de Didàctica de les Ciències Socials desenvolupa diverses línies de recerca i participa en diversos projectes d'investigació relacionats amb la Didàctica de les Ciències Socials en els diversos nivells educatius i amb la difusió i divulgació del patrimoni.

 

separador

ACTUALITAT

Consulteu els següents enllaços per conèixer les últimes notícies vinculades als diferents grups de recerca, innovació i investigadors pertanyents o vinculats al Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona:

banner 01 banner 02 banner 03 banner 04 banner 05 banner 06 banner 07 banner 08 banner 09 banner 10 banner 11

 

separador

INFORMACIÓ GENERAL

Departament de Didàctica de les Ciències Socials
Campus Mundet. Edifici de Llevant, 1r pis. Despatx 127.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona
e-mail: dep-dcs@ub.edu

Com arribar-hi?
mapa
Mapa del Campus

separador


Departament de Didàctica de les Ciències Socials · Universitat de Barcelona
· dep-dcs@vub.edu
UB - Campus Vall d'Hebron · Edifici de Llevant, 1r pis · Passeig de la Vall d'Hebron, 171 · 08035 Barcelona