Edició de la pàgina «Jornades 2018»

De Jornades Filosofia Política
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Pot desfer-se la modificació. Si us plau, reviseu la comparació de sota per a assegurar-vos que és el que voleu fer; llavors deseu els canvis per a finalitzar la desfeta de l'edició.
Revisió actual El vostre text
Línia 1: Línia 1:
__NOTOC__<ul class='nav nav-tabs'><li style='float:right;' >[[Jornades/es|Castellano]]</li><li style='float:right;' >[[Jornades/en|English]]</li><li style='float:right; font-weight: bold; padding: 10px 15px;' class='active'>Català</li></ul>{{DISPLAYTITLE:XV Jornades de Filosofia Política}}
+
__NOTOC__<!--<ul class='nav nav-tabs'><li style='float:right;' >[[Jornades/es|Castellano]]</li><li style='float:right; font-weight: bold; padding: 10px 15px;' class='active'>Català</li></ul>-->
 
<div class="col-md-12">
 
<div class="col-md-12">
<div class="div-tabs">
+
    <div class="div-tabs">
  <ul id="jornada-tabs" class="nav nav-tabs nav-justified nav-tabs-primary" style="margin:0;">
+
      <ul id="jornada-tabs" class="nav nav-tabs nav-justified nav-tabs-primary" style="margin:0;">
    <li class="active" data-toggle="tab">{{#alink:href=#inici|data-toggle=pill|Inici}}</li>
+
        <li class="active" data-toggle="tab">{{#alink:href=#inici|data-toggle=pill|Inici}}</li>
    <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#programa|data-toggle=pill|Programa}}</li>
+
        <!-- <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#programa|data-toggle=pill|Programa}}</li> -->
    <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#funcionament|data-toggle=pill|Funcionament}}</li>
+
        <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#funcionament|data-toggle=pill|Funcionament}}</li>
    <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#logistica|data-toggle=pill|Informació Pràctica}}</li>
+
        <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#logistica|data-toggle=pill|Informació Pràctica}}</li>
    <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#anterior|data-toggle=pill|Edicions anteriors}}</li>
+
        <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#anterior|data-toggle=pill|Edicions anteriors}}</li>
    <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#equip|data-toggle=pill|Equip}}</li>
+
        <li data-toggle="tab">{{#alink:href=#equip|data-toggle=pill|Equip}}</li>
 +
      </ul>
 +
    </div>
 +
    <div id="jornada-contents" class="tab-content">
 +
[[Image:Edw.jpeg|800px|center|class=cartell]]<div class="tab-pane fade in active" id="inici">
 +
<div id="services_box">
 +
<div id="services_block">
 +
<div class="s_block" style="background-color:#FFFF;">
 +
<div id="s_block_title" style="color:#0B2F3A"> XV Jornades de Filosofia Política: Derivacions nominalistes i noves formes de control polític </div>
 +
<div id="s_block_description" style="color:#0B2F3A">
 +
            <p style="text-align:center;">21, 22 i 23 de novembre de 2018</p>     
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 +
<p>
 +
Conferenciants confirmats:
 +
<ul>
 +
<li> Bernardo Sorj (Universidade Federal do Rio de Janeiro)</li>
 +
<li> José A. Estévez Araujo (Universitat de Barcelona)</li>
 +
<li> Jule Goikoetxea (Universidad del País Vasco)</li>
 +
<li> Amparo Huertas Bailén (Universitat Autònoma de Barcelona)</li>
 +
<li> Josep Lluis Micó (Blanquerna - Universitat Ramon Llull)</li>
 +
</ul></p>
 +
 
 +
 
 +
<p style="text-align=center">
 +
Les XV Jornades Internacionals de Filosofia Política es duran a terme a la Universitat de Barcelona des
 +
del 21 al 23 de novembre d’enguany sota el tema “Derivacions nominalistes i noves formes de control
 +
polític”.
 +
</p>
 +
 
 +
<p> L’interès del Grup d’Investigació Consolidat “Crisi de la raó pràctica” (2017SGR235), que promou
 +
aquestes trobades des de 2004, és abordar les formes d’intervenció i domini social, polític i cultural
 +
relacionades amb les noves tàctiques de vigilància i ascendent sobre la ciutadania –com el <i>Big Data</i> i la
 +
<i>Business Intelligence</i>, i la reducció de l’acció política, causada, per exemple, per la potestat del meme en el
 +
discurs i la comunicació política o la ingerència de les <i>Fake News</i> en l’opinió pública. A l’era de la
 +
posveritat, el grup es proposa analitzar, juntament amb la resta de la comunitat acadèmica, el sorgiment
 +
de derivacions que no es limiten a posar en qüestió la veracitat de la informació a l’espai públic, sinó la
 +
confiança en els conceptes que havien servit per a analitzar alguns processos històrics, com el populisme,
 +
l’abast del qual s’ha eixamplat fins l’anacronisme, així com la tergiversació de conceptes als quals se’ls
 +
treu el seu potencial emancipador i se’ls pretén resignificar a partir de la pròpia conveniència: els
 +
exemples de Salvini lluitant contra el <i>tràfic de persones</i>, Trump enfrontant els atacs als valors nacionals o
 +
els/les ultraconservadors/res desafiant <i>l’engany immigrant</i> i la <i>ideologia de l’esquerra políticament correcta</i> són els
 +
més eloqüents. Les noves derivacions nominalistes amenacen la justícia, la pluralitat i el mateix exercici
 +
de la democràcia. </p>
 +
 
 +
<p> Demanem al públic en general que ens acompanyi una vegada més durant aquestes Jornades i fem una
 +
crida a tots els investigadors de les ciències socials i humanes que desenvolupen recerca teòrica o pràctica
 +
sobre els assumptes d’aquesta convocatòria perquè ens facin arribar les seves propostes de comunicació
 +
sobre alguns dels aspectes esmentats a l’adreça electrònica jornadasfp@gmail.com. Les propostes de
 +
comunicació o abstracts han de tenir una extensió que vagi de les 500 a les 1000 paraules i han d’incloure
 +
les paraules clau i una bibliografia essencial. El termini per a enviar les propostes de comunicació
 +
definitives restarà obert fins el 14 de setembre de 2018. Les comunicacions admeses seran publicades
 +
el 15 d’octubre de 2018.
 +
Els estudiants als quals se’ls accepti la comunicació tindran la possibilitat de gaudir d’una beca
 +
d’allotjament durant les dates del congrès. </p>
 +
</div>
 +
<div class="tab-pane fade" id="programa">
 +
<h2 style='text-align:center'>Programa</h2>
 +
<div class="panel panel-primary">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center;"><b>18 de Octubre</b></div></div>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-default">
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>9.00h <br>Aula Magna <i>Neoliberalismo, gobernanza y globalización</i><br>Coordinador: Antonio Gómez Villar</b>
 +
</div></div>
 +
 
 +
  <!-- List group -->
 +
  <ul class="list-group">
 +
    <li class="list-group-item">1. Sobre neoliberalismo, clases trabajadoras y democracia <b>Pablo Scotto (UB)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">2. Desembridado y postfordismo: apuntes sobre la subjetividad neoliberal <b>Anxo Garrido (UCM)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">3. La participación de los stakeholders en los procesos de gobernanza: mito y realidad <b>Joan Ramos y José A. Estévez (UB)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">4. Redes globalizadas de producción: imagen y realidad <b>Marcos Sánchez (UGr)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">5. Oceania à espreita: A &quot;ameaça&quot; extremista e o controle cultural <b>Hugo Henriques (UFMG)</b></li>
 
   </ul>
 
   </ul>
 
</div>
 
</div>
<div id="jornada-contents" class="tab-content">[[Image:J2018-800px.jpg|800px|center|class=cartell]]
+
<div class="panel panel-default">
<div class="tab-pane fade in active" id="inici">{{:Jornades 2018/inici}}</div>
+
  <div class="panel-heading">
<div class="tab-pane fade" id="programa">{{:Jornades 2018/programa}}</div>
+
<div style="text-align:center"><b>11.30h <br><i>Teorías críticas</i><br>Coordinador: Norbert Bilbeny</b>
<div class="tab-pane fade" id="funcionament">{{:Jornades 2018/funcionament}}</div>
+
</div></div>
<div class="tab-pane fade" id="logistica">{{:Jornades 2018/logistica}}</div>
+
<!-- List group -->
<div class="tab-pane fade" id="anterior">{{:Jornades 2018/anterior}}</div>
+
  <ul class="list-group">
<div class="tab-pane fade" id="equip">{{:Jornades 2018/equip}}</div>
+
    <li class="list-group-item">1. Transformación sin revolución <b>Ester Jordana (UB)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">2. El concepto de “eticidad democrática” de Axel Honneth como espacio de realización de la libertad <b>Alejandro Escobar (UB)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">3. La justicia cosmopolita en Nancy Fraser <b>Jairo Sterling (FUSA)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">4. Comunidad desobrada y comunismo literario en el pensamiento de Jean-Luc Nancy <b>Isabel Prats (UV)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">5. La lógica de la disciplina y la normalidad de los cuerpos <b>Ángela Rincón (FUSA)</b></li>
 +
  </ul>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-info">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>15:30h <br>Conferencia. Aula Magna</b></div>
 +
<div style="text-align:center"><br><i>La "teoría de la perplejidad" y sus consecuencias políticas y culturales</i><br><b>Oliver Kozlarek (Universidad de Vechta, Alemania - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)</b>
 +
<br>Comenta: Edgar Straehle
 +
</div>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-default">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>17:30h <br>Inauguración oficial</b></div>
 +
</div>
 +
  <div class="panel-body">
 +
  <div style="text-align:center"><b>Antoni Prevosti</b>, Decano de la Facultad de Filosofía.<br><b>Norbert Bilbeny</b>, Catedrático de Ética, IP y Director del SFP-UB.<br><b> Miguel Mandujano</b>, Coordinador del Comité Organizador</div>
 +
  </div></div>
 +
<div class="panel panel-info">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>18:00h <br>Conferencia inaugural. Aula Magna</b></div>
 +
<div style="text-align:center"><br><i>Innovación y transformación social. Una mirada crítica</i><br><b>Joan Subirats (Universitat Autónoma de Barcelona)</b>
 +
<br>Comenta: Norbert Bilbeny
 +
</div>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-primary">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center;"><b>19 de Octubre <br></b></div></div>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-default">
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>9:00h <br>Aula 303 <i>Problemas de frontera(s)</i><br>Coordinador: Miguel Mandujano</b>
 +
</div></div>
 +
 
 +
  <!-- List group -->
 +
  <ul class="list-group">
 +
    <li class="list-group-item">1. Exclusión vs. Incorporación adversa. Explorando otras perspectivas para la crítica de las injusticias de los migrantes <b>Francisco Blanco (IFS-CSIC) </b></li>
 +
    <li class="list-group-item">2. El derecho a tener derechos. Si Arendt levantara la cabeza… en un campo de refugiados <b>Nahid Steingress (UA)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">3. Confucianismo y deliberación. Consideraciones sobre los experimentos democráticos en China <b>Juan P. Canteras y Francisco J. Gil (UNIOVI)</b></li>
 +
  </ul>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-default">
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>9:00h <br>Aula Magna <i>Democracia, excepción y liberación</i><br>Coordinador: Gonçal Mayos Solsona</b>
 +
</div></div>
 +
<!-- List group -->
 +
  <ul class="list-group">
 +
    <li class="list-group-item">1. La filosofía política de la liberación latinoamericana. Antecedentes, propuesta y desafíos <b>Luis Martínez (UCL) </b></li>
 +
    <li class="list-group-item">2. A interrupção da democracia. O Cone Sul <b>Guilherme Castelo Branco (UFRJ)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">3. Desafios da transformação política no Brasil: dialética do Estado Ético no mundo contemporâneo <b>Levindo Ramos y Rodrigo Miranda (UFMG)</b></li>
 +
<li class="list-group-item">4. Resistencias ao golpe: o povo diz 2016 nunca mais <b>Izabel Weber y Sérgio Barbosa (CES-UC)</b></li>
 +
<li class="list-group-item">5. Una política sin centro: la lección del 15M <b>Emmanuel Chamorro (UCM)</b></li>
 +
  </ul>
 +
</div>
 +
 
 +
<div class="panel panel-default">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>11:30h <br>Aula Magna <i>Consideraciones en torno al populismo</i><br>Coordinador: Martha Palacio Avendaño</b></div>
 +
</div>
 +
 
 +
  <!-- List group -->
 +
  <ul class="list-group">
 +
    <li class="list-group-item">1. Romper la caja. ¿Es posible una política sin populismo? <b>Oriol Farrés (UAB)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">2. La posibilidad de un populismo de izquierda heideggeriano <b>Fernando Gilabert (US)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">3. Populismo y espiritualidad, o cómo no regalar Dios al Diablo <b>José Luis Romero (UCM)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">4. Da impossibilidade duma estratégia política hegemónica sem transformações sobre o goze <b>Francisco Conde (USC)</b></li>
 +
  </ul>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-info">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>15:30h Aula 406 <br>Conferencia</b></div>
 +
<div style="text-align:center"><br><i>Balance del populismo</i>
 +
<b>Carlos Fernández Liria (Universidad Complutense de Madrid)</b>
 +
<br>Comenta: Yodenis Guirola
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-info">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>18:00h Aula Magna <br>Conferencia</b></div>
 +
<div style="text-align:center"><br><i>Universidades, neoliberalismo académico y políticas de igualdad</i>
 +
<b>María José Guerra (Universidad de La Laguna)</b>
 +
<br>Comenta: Martha Palacio Avendaño
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-primary">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center;"><b>20 de Octubre</b></div></div></div>
 +
<div class="panel panel-default">
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>9:00h Aula Magna <br><i>Feminismo (s) y diferencia sexual</i><br>Coordinador: Lluís Pla</b>
 +
</div></div>
 +
 
 +
  <!-- List group -->
 +
  <ul class="list-group">
 +
    <li class="list-group-item">1. Revolución simbólica o barbarie: feminismo y política <b>Irene Martínez (UCM):  </b></li>
 +
    <li class="list-group-item">2. Retos feministas frente al orden neoliberal, conservador y patriarcal <b>Tomeu Sales (UIB)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">3. Neoliberalismo y feminismo: el surgimiento de un feminismo neoliberal <b>JMaría Penchansky (UBA-UNIOVI)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">4. ¿Más derechos implican más libertad? Algunas reflexiones a partir del aumento de la violencia y los feminicidios en la Argentina <b>Anabella Di Tullio (UBA-UPF)</b></li>
 +
  <li class="list-group-item">5. La transformación feminista del derecho a la salud <b>Tasia Aránguez Sánchez (UGr)</b></li>
 +
  <li class="list-group-item">6. Visibilidad, invisibilidad, discriminación y reconocimiento: una discusión sobre la superación de la diferencia sexual <b>Víctor Granado (UCM)</b></li>
 +
  </ul>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-default">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>11:30h <br>Aula Magna <i>Violencia, igualdad, derechos y movimientos</i><br>Coordinador: Yodenis Guirola</b></div>
 +
</div>
 +
  <!-- List group -->
 +
  <ul class="list-group">
 +
    <li class="list-group-item">1. Responsabilidad e (In-)justicia más allá de las fronteras y de la pertenencia nacional <b>Víctor Granado (UCM)</b></li>
 +
    <li class="list-group-item">2. La utopía de la igualdad <b>Gabriella Bianco (Red Internacional de Mujeres Filósofas UNESCO) </b></li>
 +
    <li class="list-group-item">3. La violencia pierde su gracia si la justificas. Violencia suburbana y contra-polí(s)tica sin sujeto ni proyecto <b>Julia Urabayen y Jorge León (UNAV-USJ)</b></li>
 +
<li class="list-group-item">4. Collective Responsibility as the Ethical Approach to Affluent Citizens’ Role towards Global Poverty <b>Julia Pareto (UB)</b></li>
 +
<li class="list-group-item">5. Groups and Populism: an Interdisciplinary Perspective <b>Jlice Borgui y Guglielmo Feis (UPF-UNIMI)</b></li>
 +
  </ul>
 +
</div>
 +
<div class="panel panel-info">
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>15:30h Aula Magna</b><br><i>Tipos de participación ciudadana e impacto democrático: un análisis desde la teoría política</i>
 +
<div style="text-align:center"><b>Elena García Guitián (Universidad Autónoma de Madrid)</b>
 +
<br>Comenta: Lluís Pla
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
  <!-- Default panel contents -->
 +
  <div class="panel-heading">
 +
<div style="text-align:center"><b>18:00h Aula Magna</b>
 +
<div style="text-align:center"><b>Óscar Guardiola-Rivera (Birbeck College, University of London)</b>
 +
<br>Comenta: Miguel Mandujano
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="tab-pane fade" id="funcionament">
 +
<br>         
 +
<p>'''Enviament de resums:''' jornadasfp@gmail.com </p>
 +
<p> De cinc-centes a mil paraules (títol, paraules clau, argument i de tres a cinc referències bibliogràfiques clau) preparades per a avaluació anònima per parells. S'accepten resums en castellà, català, anglès, portuguès o italià. </p>
 +
<p> '''Data límit de recepció de propostes:'''14 de setembre de 2018 </p>
 +
<p> '''Comunicació de resultats:''' 15 de octubre de 2018 </p>
 +
<p> '''Inscripció gratuïta''' </p>
 +
<p> Possibilitat de beques d'allotjament per a comunicants, estudiants de doctorat, sense finançament.
 +
</p>
 +
 +
        </div>
 +
        <div class="tab-pane fade" id="logistica">
 +
 +
==Informació per als participants==
 +
 +
Aquí podeu trobar informació sobre el lloc on s'organitzen les jornades, informació logistica sobre com arribar-hi, hotels i restaurants a prop del lloc.
 +
'''Les jornades tindran lloc a l'Aula Magna i a l'Aula 406 de la Facultat de Filosifía, carrer Monalegre, 6, 4ta planta.'''
 +
 +
=== Locació ===
 +
Les jornades tindran lloc a la Facultat de Filosofía UB i Aula 406, al campus del carrer Montalegre, nr 6, 4ta planta:
 +
[https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Montalegre,+6,+08001+Barcelona/@41.3843458,2.1648249,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f4f9be9401:0x8a04c3608f5cd351!8m2!3d41.3843458!4d2.1670136]
 +
 +
Es pot arribar en Metro (L1 i L2), estació Universitat i amb Bus.
 +
 +
=== Hotels ===
 +
Opcions d'allotjament en Barcelona:
 +
* [http://www.urbanyhostels.com/urbany-barcelona/urbany-barcelona-hostels  Urbany Hostels Barcelona]
 +
* [http://www.bypillow.com/es/alojamiento/barcelona/house By Pillow Barcelona]
 +
* [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10MopuJ8QOxGjODws9wOHnv08Udk&hl=es Residencies universitat]
 +
 +
=== Restaurants ===
 +
A prop de la Facultat hi ha diferents restaurants, aquí us recomanem uns quants amb opcions vegetarianes, veganes i entrepans:
 +
 +
* [http://restaurantebiocenter.es/es/sobre-nosotros/#_=_ Restaurant Biocenter (opció vegetarià)]
 +
* [https://www.facebook.com/pages/Veggie-Garden/496238130419275 Veggie Garden (vegà)]
 +
* [http://www.restaurantehoriginal.com/es/ Restaurant Horiginal]
 +
* [http://guixot.cat/ Restaurant Guixot (entrepans)]
 +
* [http://www.bar-fidel.com/ Bar Fidel (entrepans / vegetarià]
 
</div>
 
</div>
 +
 +
    <div class="tab-pane fade" id="anterior">
 +
   
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>XII Jornadas Internacionales de Filosofía Política 2015 del SFP-UB</h3> 
 +
    <h4>Justicia económica y acción política</h4>
 +
    7, 8 , 9 de octubre 2015 - Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona </div>     
 +
   
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>XI Jornadas Internacionales de Filosofía Política 2014 del SFP-UB</h3>
 +
    <h4>Viejas y nuevas formas de acción política</h4>
 +
    25-28 de noviembre de 2014 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
   
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>X Jornadas Internacionales de Filosofía Política 2013 del SFP-UB</h3>
 +
      <h4>Marxismo Y Postmodernismo</h4>
 +
    25-28 de noviembre de 2013 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>IX Jornadas Internacionales de Filosofía Política 2012 del SFP-UB</h3>
 +
    <h4>Filosofía Política: entre el normativismo y la crítica</h4>
 +
    27-30 de noviembre de 2012 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>VIII Jornadas Internacionales de Filosofía Política 2011 del SFP-UB</h3>
 +
    <h4>Figuras de la Dominación</h4>
 +
    21-24 de noviembre de 2011 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>VII Jornadas de Filosofía Política 2010 del SFP-UB. Congreso Internacional</h3>
 +
    <h4>Figuras de la Emancipación</h4>
 +
    15-19 de noviembre de 2010 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
   
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>VI Jornadas de Filosofía Política 2009 del SFP-UB. Congreso Internacional</h3>
 +
    <h4>Ciudadanía y Globalización</h4>
 +
    23-27 de noviembre de 2009 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
   
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>XI Simposio AIFP.</h3>
 +
    <h4>Iberoamérica doscientos años. Democracia, comunidad e instituciones</h4>
 +
    23-26 septiembre 2009 - Mesa sobre "Ciudadanía y globalización" (organizada por J. M. Bermudo y B. Riutort); Bahía Blanca, Argentina</div>
 +
   
 +
  <div class="well well-lg">
 +
    <h3>V Jornadas de Filosofía Política 2008 del SFP-UB. Congreso Internacional</h3>
 +
    <h4>Ciudadanía, Derechos y Emancipación</h4>
 +
    17-20 de noviembre de 2008 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>IV Jornadas de Filosofía Política 2007 del SFP-UB. Congreso</h3>
 +
    <h4>Ciudadanía posible, ciudadanía deseable</h4>
 +
    19-22 de noviembre de 2007 - Facultat de Filosofia. Universidad de Barcelona</div>
 +
   
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>III Jornadas de Filosofía Política 2006 del SFP-UB</h3>
 +
    <h4>Pluralismo, ciudadanía y derechos</h4>
 +
    27-30 de noviembre de 2006 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
 +
    <div class="well well-lg"> 
 +
    <h3>II Jornadas de Filosofía Política 2005 del SFP-UB</h3>
 +
    <h4>Pluralismo, humanitarismo y ciutadanía</h4>
 +
    28 de noviembre - 1 de diciembre de 2005 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
   
 +
    <div class="well well-lg">
 +
    <h3>I Jornadas de Filosofía Política 2004 del SFP-UB</h3>
 +
    <h4>Políticas de la razón y razones de la política</h4>
 +
    28 de noviembre - 2 de diciembre de 2004 - Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona</div>
 +
    </div>
 +
 +
 +
  <div class="tab-pane fade" id="equip">
 +
  <div class="well well-lg">
 +
  <p>Comitè organitzador de les XIII Jornades de Filosofia Política - Desplaçaments del poder i de la critica:</p>
 +
  <ul>
 +
  <li>Norbert Bilbeny</li>
 +
  <li>Yodenis Guirola</li>
 +
  <li>Alina Mierlus</li>
 +
  <li>Martha Palacio Avendaño</li>
 +
  <li>Lluís Pla </li>
 +
</ul>
 +
 
 +
  <br> <p>L'equip de col·laboradors de les XIII Jornades de Filosofia Política - Desplaçaments del poder i de la critica:</p>
 +
  <ul>
 +
  <li>Xavi Cava</li>
 +
  <li>Íñigo González</li>
 +
  <li>Miguel Mandujano</li>
 +
  <li>Víctor Méndez</li>
 +
  <li>Francesco Petrone</li> 
 +
  <li>Edgar Straehle</li>
 +
</ul></div></div>
 +
   
 +
 +
        </div>
 +
    </div>

Si us plau, tingueu en compte que totes les contribucions al projecte Jornades Filosofia Política poden ser corregides, alterades o esborrades per altres usuaris. Si no desitgeu la modificació i distribució lliure dels vostres escrits sense el vostre consentiment, no els poseu ací.
A més a més, en enviar el vostre text, doneu fe que és vostra l'autoria, o bé de fonts en el domini públic o altres recursos lliures similars (consulteu Jornades Filosofia Política:Drets d'autor per a més detalls). No feu servir textos amb drets d'autor sense permís!

Cancel·la | Ajuda per a l'edició (obre en una nova finestra)

Contacte


Jornades de Filosofia Politica

jornadasfp@gmail.com

Seminari de Filosofia Política

sfpub09@gmail.com

Facultat de Filosofia, Carrer Montalegre, 6, 4ta planta, Barcelona

Logo UB