Edició de la pàgina «Jornades 2018/programa»

De Jornades Filosofia Política
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Pot desfer-se la modificació. Si us plau, reviseu la comparació de sota per a assegurar-vos que és el que voleu fer; llavors deseu els canvis per a finalitzar la desfeta de l'edició.
Revisió actual El vostre text
Línia 120: Línia 120:
 
<div class="panel panel-default">
 
<div class="panel panel-default">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
<div style="text-align:center"><br><b>14:15h Cloenda</b> <br>Josep Montserrat, degà Facultat de Filosofia<br>Lluís Pla, Seminari de Filosofia Política, UB. <br>Martha Palacio Avendaño, Coordinadora XV JFP, UB.</div></div></div>
+
<div style="text-align:center"><br><b>14:15h Cloenda</b> <br>Lluís Pla, Seminari de Filosofia Política, UB. <br>Martha Palacio Avendaño, Coordinadora XV JFP, UB.</div></div></div>
 
<div class="panel panel-default">
 
<div class="panel panel-default">
 
<div class="panel-heading">  
 
<div class="panel-heading">  

Si us plau, tingueu en compte que totes les contribucions al projecte Jornades Filosofia Política poden ser corregides, alterades o esborrades per altres usuaris. Si no desitgeu la modificació i distribució lliure dels vostres escrits sense el vostre consentiment, no els poseu ací.
A més a més, en enviar el vostre text, doneu fe que és vostra l'autoria, o bé de fonts en el domini públic o altres recursos lliures similars (consulteu Jornades Filosofia Política:Drets d'autor per a més detalls). No feu servir textos amb drets d'autor sense permís!

Cancel·la | Ajuda per a l'edició (obre en una nova finestra)

Contacte


Jornades de Filosofia Politica

jornadasfp@gmail.com

Seminari de Filosofia Política

sfpub09@gmail.com

Facultat de Filosofia, Carrer Montalegre, 6, 4ta planta, Barcelona

Logo UB