ñ

Assignatures - Departament de Dret Civil

Grau de Dret

Dret Civil de la Persona (FB)

Dret d'Obligacions i Contractes (OB)

Drets Reals (OB)

Dret de Família i Successions (OB)

Dret de Danys (OP)

Dret Contractual europeu i de consum (OP)

Dret Interregional (OP)

Dret Registral (OP)

Dret de la Propietat Intel·lectual (OP)

Treball Fi de Grau (OB)

 

Llicenciatura de Dret

Dret Civil Català (sense docència) (OB)

Dret de Danys (sense docència) (OP)

Dret Interregional (sense docència) (OP)

Dret Notarial (sense docència) (OP)

Propietat Intel·lectual (sense docència) (OP)

 

 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Introducció al Dret (FB)

 

Grau en Gestió i Administració Pública

Dret civil: Persones, contractes i béns (FB)

 

Grau en Economia

Introducció al Dret (FB)

 

Grau en Enginyeria Informàtica

Ètica i Legislació (OB)

 

Grau en Informació i Documentació

Aspectes legals de la Informació (FB)

Propietat Intel·lectual (OP)

 

Grau de Treball Social

Dret, Ciutadania i Treball Social (FB)

 

Grau de Criminologia

Tècniques de Treball i Comunicació (FB)

 

Graduat en Investigació Privada

Dret Privat (OB)

Marc Legal i Professional i Investigació i Seguretat Privada (OB)

 

Màster d'Advocacia

Treball Fi de Màster (OB)

 

Màster en Dret

L’Aplicació dels Diferents Drets Civils que coexisteixen a Catalunya (OP)

La Tutela dels Consumidors i la seva Protecció (OP)

 

Màster de l'Empresa i dels Negocis

Dret de Contractació i Consum (OP)

Introducció al Common Law: Fonaments (OP)

Execució i Responsabilitat Contractual (OP)

Responsabilitat per Danys (OP)

Dret Immobiliari (OP)

Mercat Immobiliari (OP)

Treball d’investigació en Dret de l’Empresa i dels Negocis (OP)

 

Màster de Gestoria Administrativa

Introducció al Dret Privat  (CF per Accés al Màster de Gestoria Adm)

Dinàmica del Dret Civil en l’Àmbit Personal i Familiar (OP)  

Dret Civil Patrimonial (OP)  

Treball Fi de Màster (OB)

Activitat Transversal Final (OP)

 

Màster de Mediació en Conflicte

Marc Jurídic de la mediació (OP)            

Mediació familiar (OP)

 

Màster d'Estudis Jurídics Avançats

Dret de la Persona, de la Infància i de la Adolescència (OP)

La diversitat de Models Familiars i el seu (OP)

Nous Reptes del Dret de Successions (OP)

Dret Patrimonial (OP)

Mediació familiar (OP)

 

 

 

 

FB: Formació Bàsica

OB: Obligatòria

OP: Optativa

Docència

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Web Dret
  • webdret@ub.edu
  • 934 031 352
  • Última actualització: 22-04-2015