Logo Universitat de Barcelona Departament de Medicina imatge de maquetació
Inici Directori Departament Medicina Facultat de Medicina Directori UB   UB
Convocatòries d'interès per als membres del Departament de Medicina
imatge de maquetació
Docència
Doctorat
Postgrau i altres ensenyaments
Llicenciatura - Grau
Assignatures troncals
Assignatures optatives
Hospitals associats i col·laboradors
Centres d'Assistència Primària
Recerca
Dades GREC - UB
Grups de Recerca Consolidats
I.D.I.B.A.P.S.
Assumptes interns
Documents alumnes
Comissions
Documents
Convocatòries
Funcionament
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Departament de Medicina
Facultat de Medicina
2n pis ala nord (Farmacologia)

dep-medicina@ub.edu

Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 93 403 93 80
Fax: 93 403 93 81

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Acta del Consell de Departament de Medicina: 29 Novembre de 2011 - aula 14 - Facultat Medicina.
Hora: 14:30 h. primera convocatòria - 15:00 h. segona convocatòria.

Presents: Professors: Alvaro Agusti Garcia-Navarro, Merce Alsina Gibert, Emilia Antunez Jorge, Adria Arboix Damunt, Xavier Bosch Genover, Jordi Bruix Tudo, Josep M Campistol Plana, Francesc Cardellach Lopez, Francisco Cervantes Requena, Ricard Cervera Segura, Angel Chamorro Sanchez, Gines Escolar Albaladejo, Enric Esmatjes Mompo, M. Teresa Estrach Panella, Joaquin Fernandez Sola, Pere Gascon Vilaplana, Josep M. Gatell Artigas, Jose M. Grau Junyent, Francesc Graus Ribas, Ramon Grimalt Santacana, Nuria Guañabens Gay, Irene Halperin Rabinovich, Alfonso Lopez Soto, Josep Manel Mascaro Galy, Lluis Mont Girbau, M. Asuncion Moreno Camacho, Juan Carlos Pare Bardera, Albert Pares Darnaculleta, Olga Parra Ordaz, Roberto Rodriguez Roisin, Emilio Sacanella Meseguer, Raimon Sanmarti Sala, Cristina Sierra Benito, Antoni Siso Almirall, Eduard Tolosa Sarro, Albert Torras Rabasa, Miquel Torres Salinas, Alvaro Urbano Ispizua i Josep Valls Sole

S’excusen: Professors: Xavier Bosch Aparici, Albert Bove Boada, Antonio Coca Payeras, Jesus Ignacio Conget Donlo, Josep M. Cots Yago, Magdalena Heras Fortuny, Raquel Hernandez Rey (del), Jose Mallolas Masferrer, M Josefa Marti Domenech, Ferran Masanes Toran, Miquel Navasa Anadon, Antonio Ordinas Bauza, M Pilar Orozco Lope i Carme Roca Saumell. Alumne: Angel Rivero.

Absents: Professors: Pere Almagro Mena, Amparo Alvarez Auñon, Pere Armario Garcia, Vicente Arroyo Perez, Asuncion Avila Rivera, Joan Bartra Tomas, Amadeu Betriu Gibert, Jaume Bosch Genover, Albert Botey Puig, Josep Brugada Terradellas, Miguel Bruguera Cortada, Aleix Cases Amenos, M Cinta Cid Xutgla, Josep M Cots Yago, Jordi Delas Amat, Ramon Estruch Riba, Joan Ferrando Barbera, Faust Feu Caballé, Josep Franch Nadal, Pere Gines Gibert, Ramon Gomis Barbara (de), Juan Jose Grau Castro (de), Jose Luis Heredia Budo, Carmen Herrero Mateu, Marius Lecha Carralero, Esteban Martinez Chamorro, Jose Antonio Martinez Martinez, Josep Masip Utset, Jose Maria Miro Meda, Emili Montserrat Costa, Josep M. Montserrat Canal, M Pilar Navarrete Duran, Jose Maria Nicolas Arfelis, Benito Nomdedeu Tobella, Julian Panes Diaz, Cesar Picado Valles, Josep M. Pique Badia, Esteba Poch Lopez de Briñas, Josep Roca Torrent, Juan Rodes Teixidor, Franc. Javier Ruiz Moreno, Ludmila San Vicente Urondo, Joan Santamaria Cano, Josep M Segura Noguera, Alejandro Sierra (de la) Iserte, Marta Sitges Carreño, Javier Sobrino Martinez, Antoni Torres Marti, Alvaro Urbano Marquez, Josep Vidal Cortada, Jaume Villalta Blanch, Ernest Viñolas Bargallo, Josep M Viver Pi-Sunyer, Juan Luis Vives Corrons, Antoni Xaubet Mir. Alumnes: Olga Aguiló, Guillem Casamajor, Judit Gimenez, Marc Grifell, Clara Maluquer, Marina Renau, Yaiza Rovira, Anna Ruano i Anna Zabalza.

A les 15:00 hores del dia 29-11-2011 en segona convocatòria es va iniciar el Consell de Departament. El Dr Josep Maria Grau, com a cap del Departament va informar primer del canvi d’Aula d’aquesta sessió per millorar la comoditat dels assistents, i va obrir la sessió en segona convocatòria, amb el següent

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior (29-11-2010) (annex 1)

2. Informe del Director:

2.a. Professorat: Informació sobre les promocions dels nostres professors i les noves acreditacions ANECA i canvis a la plantilla del personal acadèmic del departament i aprovació dels acords de la Comissió de Professorat del Departament celebrada el 13-5- 2011 (annex 2).
Estat actual de acreditacions ANECA.
Associats Mèdics: Renovació i acomiadament.
Jubilacions.
Emèrits.
Director Càtedra.
Promocions previstes.
Professor honoris causa convocatòria 2011: Proposta de la Comissió Permanent de l'1-3-2011.

2.b. Docència:
Grau de Medicina (Semiologia General. Ètica Mèdica) - Pla d'acció tutorial (Prof. N. Guañabens)
Ciències Mèdiques Bàsiques. Treballs de recerca fi de grau (gener 2012).
Enginyeria Biomèdica.
Certificats de col·laborador docent: Per staff (professor clínic) i residents (col·laborador)(document tan sols vàlid per l’Hospital Clínic de Barcelona -annex 3).
Reunions Facultat- Hospital HCB.
Enquesta Docència Clínica: Proposta d’un document (document vigent per a Semiologia annex 4).
Enquestes opinió alumnat curs 2010-11. Ja consultables individualment: https://intranet.ub.edu/dyn/cms/05_docencia/01_avaluacio_carpeta_docent/iframe/
Enquestes opinió alumnat on-line per les assignatures de Grau, actualment Semiologia general i propedèutica clínica. Ética mèdica.

Programa de formació del Professorat

2.c. Recerca:
2.c.1. Màsters: Mapa de màsters de la Facultat de Medicina (http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/postgrau.htm)
2.c.2. Doctorat: Un únic programa, Mención hacia la excelencia (92/100) per ANECA (http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/)
Nou RD de febrer de 2011 (annex 5). Els R3 (MIR, FIR, QIR, BIR..) poden accedir al Doctoral sense màster.
2.c.3. Creació d’una Unitat de Recerca Oncològica pel Prof. P. Gascón.

2.d. Altres:
2.d.1. Pla de dedicació Acadèmica (PDA): Tan sols en funció de les dades que constin al GREC y de Gr@d (manual de instruccions annex 6). Cada professor pot mirar el seu GRAD a: http://grad.ub.edu/grad/appdi/activitatDocent.do (Intranet UB / Docència / GRAD / Recursos Docents / GRAD per al professorat/Gestió de recursos docents / Activitats docents)
2.d.2. Becari: Laboratori de simulació de l’Hospital del Sagrat Cor per Semiologia, Cardiologia i Pneumologia.
2.d.3. Becari: 2012-13 per suport al GREC i Campus Virtual

3. Memòria any 2010 (esborrany annex 7).
4. Estudiants.
5. Afers de tràmit
(annex 8).
6. Precs i preguntes.

*******************************************************************

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l’acta anterior

Del Consell de 29-11-2010 (annex 1). Es va aprovar sense esmenes.

2. Informe del Director:

2.a. Professorat:

El Dr Grau va Informar sobre les promocions dels professors del Departament:
Catedràtic d’Universitat : Drs Picado, Torras i Gomis.
Titular d’Universitat : Drs Graus i Urbano-Ispizua.
Va explicar que tots els professors Associats Mèdics s’havien pogut renovar, no sense dificultat, amb excepció de la Dra Santiveri degut al seu trasllat al nou Hospital Moisès Broggi.
Va presentar la situació actual de les noves i prèvies acreditacions a ANECA (en paréntesis les persones que no són professors del Departament a l’actualitat):
2008: TU Grimalt, [Castells], Panés.
2009: TU Brugada, Cervantes, Torres-S, Mont, Cervera, Navasa, [Barberá], [García-Pagán].
2010: TU F-Solà, Chamorro, Guanyabens, Escolar, [A.Ginés], Santamaria, [F.García], Valls. CU Vives-Corrons, Agustí, Urbano.
2011: TU De la Sierra, [Forns], [Sabaté], Bruix. CU: [LLovet], Gascón.
Dos professors gaudeixen també d’exenció del Consejo de Universidades per poder optar a Catedràtic de Universitat sense haver estat Titular previament.

Va informar de les jubilacions del curs 2010-11: M. Ingelmo, A. Betriu i de les jubilacions previstes pel curs 2011-12: M. Lecha, M. Bruguera.

De les tres places alliberades per jubilacions recents (Betriu, Ingelmo y A Urbano- Marquez) s’han aconseguit convocar-ne tres per Associats Mèdics. A Cardiologia s’ha nomenat la Dra M Sitges. La Dra M. Cid passa a Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques. Per Semiologia General i Ètica Mèdica s’ha nomenat la Dra C. Sierra y el Dr A. Agustí .
Informa de la recent reunió amb el Vicerector de Professorat, en la que es van fer poques previsions de noves places de professorat. A pregunta del Dr JM Gatell, el Dr Grau confirma que no hi ha previsions per noves places de professorat al Departament.
Emèrits: n’ha estat nomenat el Prof A.Betriu.
Director de càtedra: S’informa del nomenament del Dr Antonio Coca Payeras com a director de Càtedra Temàtica amb conveni de col·laboració de la UB amb Laboratoris Menarini. El Dr Grau esmenta la regulació específica per aquestes càtedres temàtiques per si és d’interès general.
Preguntes: el Dr Rodríguez-Roisin i la Dra T Estrach comenten la situació d’altres càtedres temàtiques similars com la Novartis del Dr Martin Zurro d’Atenció Primària i la del Dr P Alonso.
Prof Honoris Causa: La Comissió Permanent de l'1-3-2011 del Departament (annex 2) va proposar el Dr Roberto Grossman, però aquesta proposta no va ser escollida per la Facultat.

2.b.Docència:

S’ha iniciat el Grau de Medicina amb l’assignatura de tercer curs (Semiologia General. Ètica Mèdica) – amb bona implementació fins el moment. S’ha millorat les pràctiques clíniques, l’atenció a Consultes externes i les Habilitats Clíniques, amb una relació de 3-4 alumnes per professor.
Pla d'acció tutorial (Prof. N. Guañabens) S’informa de l’existència d’aquest pla, coordinat per la Dra Guañabens i es demana la col·laboració dels membres del Departament.
Ciències Mèdiques Bàsiques. S’informa de l'inici de les assignatures que afecten al Departament en aquest Grau. Igualment es plantejaran properament les Tutories necessàries i els Treballs de Fi de Grau de CMB, que seran de tipus experimental amb avaluació per tribunal.
El Dr A.Torras recorda també que es plantejarà properament els Treballs de Fi de Grau i ACOES de Medicina.
Enginyeria Biomèdica. També ha iniciat la seva docència en aquest grau, tot i que el Departament hi és menys implicat que en els anteriors.
Es demana la col·laboració dels membres del Departament per aquestes noves activitats docents.
Certificats de col·laborador docent: Són situacions aplicables per al personal de l’Hospital Clínic, amb les figures per staff (professor clínic) i residents (col·laborador). Hi ha un document tan sols vàlid per l’Hospital Clínic de Barcelona -annex 3).
La Dra I. Halperin demana qui fa la valoració d’aquestes pràctiques clíniques. Se li contesta que els estudiants. El Dr J.Bruix demana qui te criteris per a aquestes places i el Dr Grau contesta que tothom de l’Hospital Clínic en pot ser candidat.
S’informa que les Reunions Facultat- Hospital HCB.
van tenint continuïtat en dependència de la iniciativa dels diferents Instituts Clínics.
Enquesta Docència Clínica: S’exposa una proposta d’un document (document vigent per a Semiologia (annex 4) que pot ser aplicable a d’altres assignatures i es convida a utilitzar-lo.
Enquestes opinió alumnat curs 2010-11. Són ja consultables individualment: https://intranet.ub.edu/dyn/cms/05_docencia/01_avaluacio_carpeta_docent/iframe/
S’informa que, en la reunió que es va tenir amb els delegats dels alumnes, aquests van manifestar que no eren favorables a omplir ni aquesta enquesta ni la on-line (Graus) i en fan una de pròpia que no ha estat validada pel Departament ni per la Facultat, tot i que el Consell d’estudis en té coneixement de la mateixa. El Dr A.Torras explica també una futura enquesta de la UB per pràctiques clíniques o de laboratori. Es conclou que s’hauria de normalitzar un sol model d’enquesta consensuat per no fer-ne de reiteratives.

S’informa de l’existència del Programa de formació del Professorat, coordinat pel Dr X Pastor i es destaca la seva importància i utilitat per la promoció docent.

2.c. Recerca:

2.c.1. Màsters: Es recorda el Mapa actual de màsters de la Facultat de Medicina, consultable a: (http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/postgrau.htm) En aquest moment segueixen vigents els 3 Màsters anteriors fins la seva extinció.

2.c.2. Doctorat: Actualment hi ha un únic programa (MEDICINA), que gaudeix de la “Mención hacia la excelencia” (92/100 punts) per ANECA (http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/). El coordinador és el Dr JM Nicolàs. El Dr Grau i la Dra T Estrach en ressalten la seva importància.
-El Dr Grau comenta el nou RD de Doctorat de febrer de 2011 (annex 5). Els R3 (MIR, FIR, QIR, BIR..) poden accedir al Doctoral sense necessitat de cursar un màster.

2.c.3. Es comunica la creació d’una Unitat de Recerca Oncològica, proposada pel Prof. P. Gascón. El Dr J Bruix comenta aspectes sobre aquesta Unitat i sobre el Grups Consolidats de recerca AGAUR.

2.d.Altres:

2.d.1. El Dr Grau destaca que el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) que es farà tan sols es considerarà en funció de les dades que constin al GREC y al Gr@d (manual de instruccions annex 6). Per tant és imprescindible el seu compliment actualitzat per part de tots esl membres del Departament. Cada professor pot mirar el seu GRAD a: http://grad.ub.edu/grad/appdi/activitatDocent.do (Intranet UB / Docència / GRAD / Recursos Docents / GRAD per al professorat/Gestió de recursos docents / Activitats docents).
2.d.2. Becari: S’informa de la contractació d’un becari pel Laboratori de simulació de l’Hospital del Sagrat Cor, ja que en aquest laboratori hi fan pràctiques alumnes de Semiologia, Cardiologia i Pneumologia.
2.d.3. Becari: Es contractarà un becari pel curs 2012-13 per fer suport al GREC i Campus Virtual.

3. Memòria any 2010

S’ha enviat l’esborrany de la memòria del Departament de l’any 2010, confeccionada per la Sra C. Marcos perquè es revisi i es modifiqui. El Dr Grau esmenta la gran quantitat de treballs científics, projectes de recerca, moviment econòmic i grups consolidats, que reflecteixen una molt bona activitat científica del Departament (esborrany consultable a annex 7).

4. Estudiants

Tot i que es va invitar reiteradament als Delegats d’Estudiants dels cursos 3er de Grau i 4r. 5è i 6è de Llicenciatura de Medicina, aquests no han estat presents al present Consell de Departament. El Dr Grau lamenta aquest fet i informa d’una reunió prèvia que va tenir amb ells al Departament el dia 23-11-2011 i que el Departament resta obert a qualsevol suggeriment que puguin plantejar el alumnes en qualsevol moment.

5. Afers de tràmit.

Es comuniquen dos afers de tràmit per inscripció de tesis. S'aproven (annex 8).

6. Precs i preguntes

El Dr Rodríguez-.Roisin comenta la necessitat de progressar en la implementació de les classes en anglès. També suggereix que s’hauria de fer la memòria del Departament en anglès. El Dr Grau li recorda que el compromís actual va ser de fer el 10% de classes de Llicenciatura i que progressivament cal ampliar-lo. Així mateix, en Màsters ja hi ha un 30-40% d’activitats en anglès. El Dr J Valls pregunta per altres Màsters, El Dr Grau li contesta que segueixen en el mateix format i que es transformaran a crèdits ECTS. El Dr Cardellach recorda la necessitat de fer constar la pertinença a la UB en els treballs publicats del Departament, fet que es controla estrictament des del Vicerectorat de Recerca i és molt important. La Dra T Estrach esmenta que cal posar a les Tesis Doctorals dirigides la “mención hacia la excelencia”, que dona una major importància i rellevància.

Sense d’altres temes a tractar, a les 15.50 h es va donar per finalitzat el Consell.


 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament Medicina
Última actualització o validació: 10.12.2013
imatge de maquetació