Abdellatif  El Ghenymy 


Name: Abdellatif  El Ghenymy
Status: Investigador Predoctoral / Phd Student

Research Group:    Laboratori d'Electroquímica de Materials i del Medi Ambient
E-mail:  latiffo@ub.edu
Departament de Química Física,
Universitat de Barcelona,
Martí i Franqués 1
08028 Barcelona
Fax.: 34-93-4021231