Estudis externs

El Departament de Matemàtiques i Informàtica també participa en la docència a altres facultats.