Consell i Comissions

CONSELL

El Consell és l’òrgan amb màxima representació del departament. El compon el personal acadèmic doctor i representants dels altres col·lectius implicats en la docència i gestió del departament, també estudiants.
El Consell elabora el reglament del departament, modifica les àrees de recerca, tria el director, elabora el pla d’activitats anuals del departament, elabora els plans docents i proposa modificacions en els llocs de treball acadèmics i de personal administratiu.

COMISSIÓ PERMANENT

És un òrgan consultiu sobre la gestió ordinària del departament i la componen:

 • Equip de Direcció:
  • Laura Costa Farràs (presidenta de la comissió)
  • Carles Rovira Escofet
  • F. Xavier Massaneda Clarés
  • Mireia Ribera Turró
 • Representants del professorat permanent:
  • Carlos A. d’Andrea
  • Carme Cascante Canut
  • Joan Carles Naranjo del Val
  • Eloi Puertas Prats
  • Joan Gispert Brasó
  • Gerard Gómez Muntané
  • Olga Julià de Ferran
 • Representant de l’altre professorat:
  • Santiago Seguí Mesquida
 • Representant del PAS:
  • Ino Díaz Carretero

 

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

Proposa les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic i els membres de les comissions d’accés i contractació d’aquest, i la componen:

 • Directora del departament:
  • Laura Costa Farràs (presidenta de la comissió)
 • Degà de la Facultat:
  • Carles Casacuberta Vergés
 • Representants del professorat permanent:
  • Núria Vila Oliva
  • F. Javier Soria de Diego
  • Jordi Vitrià Marca
  • Antoni Torrens Torrell
  • Núria Fagella Rabionet
  • José Manuel Corcuera Valverde
  • Ignasi Mundet Riera
 • Representant del PAS del Centre:
  • M. Carmen Vázquez Bao
 • Representant del PAS:
  • Inocència Díaz Carretero

 

COMISSIÓ DE RECERCA

Impulsa i fa el seguiment de les activitats de recerca i de transferència de coneixement del departament i la componen:

 • President:
  • F. Xavier Massaneda Clarés
 • Membres del PDI:
  • Luis Victor Dieulefait
  • Ignasi Mundet Riera
  • Laura Igual Muñoz
  • Juan Carlos Martinez Alonso
  • Núria Fagella Rabionet
  • Marta Sanz-Solé