Grups

DataScience@UB

Descripció: El grup DataScience@UB donem resposta als reptes que encaren les organitzacions originats per la generació massiva de dades, i ho fem tant des del punt de vista tecnològic, com científic i social. Som especialistes en ciència de dades, una disciplina clau en la transformació digitalque suposa generar i interpretar informació a gran escala. I l’abordem tant des dels seu vessant matemàtic i algorítmic, com metodològic. Així, proporcionem coneixement i aportem eines predictives i d’anàlisi, a més de contribuir a estalviar temps, diners i recursos.


Grup de Ciència de Dades de la UB.

Descripció: L’ús d’ordinadors i aparells electrònics a les nostres vides i la seva presència en moltes activitats habituals, tant de l’àmbit industrial com social, ha generat un nou desafiament: com donar sentit i aprofitar els grans volums de dades que es generen diàriament al nostre entorn?