Transferència al departament

El departament desenvolupa diversos projectes de transferència de coneixement i tecnologia de la recerca bàsica de la universitat cap el sector industrial, per millorar el nivell d’I+D i la innovació tecnològica al nostre país i a nivell europeu.

També des dels grups de recerca s’ha fomentat la creació d’empreses (Spin-off)