Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona UFR Escola de Treball Social Imatge de diagramació
Inici Departament Inici UB   
Imatge de diagramació
Recerca Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de maquetació
Informació i activitat
de la UFR
Presentació
Membres
Docència
Recerca
Doctorat i Màsters
Publicacions
Mobilitat internacional
Com arribar-hi
Notícies i agenda d'activitats
Enllaços d'interès
Telèfons d'ús freqüent
 
Icona d'informació Per a més informació:

UFR Escola de Treball Social

Facultat d'Educació
Campus de Mundet
Edifici Llevant, 3a planta
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

Telèfon: 93 403 49 19
Fax: 93 403 49 20
Adreça electrònica:
ufr.treball.social@ub.edu
   
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Recerca

Grups de Recerca del Departament

imatge de diagramació Grup de Recerca GRITS

imatge de diagramació Grup de Recerca Bastida


Grup de Recerca GRITS

Grup de recerca GRITS
Nom Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS)
Contacte  
Membres  
Presentació El Grup de recerca i innovació en treball social (GRITS) el formen diverses professores i professors del departament de Treball Social i Serveis Socials. La seva creació s'emmarca en la necessitat de realitzar recerques relacionades i vinculades a les pràctiques d'intervenció en treball social, les seves metodologies i la creació de coneixement sobre la pròpia disciplina i també en la necessitat de consolidar recerques en treball social especialment en aquest moment que s'iniciaran els nous títols de grau en treball social que permetran una major oportunitat de construir un millor coneixement a l'entorn del Treball Social.

La formalització de la creació d'aquest grup es produeix l'any 2008 per presentar-se a la convocatòria d'ajuts per a iniciatives de recerca en els àmbits de les humanitats i les ciències socials convocada pel Vicerectorat de Política Científica de la Universitat de Barcelona el 29 de maig de 2008, ajut que ha estat atorgat.

El professorat que ha constituït GRITS és el següent: Dra. Josefa Fernández i Barrera (Directora), Rosa Maria Alegre i Beneria, Irene De Vicente Zueras, Virginia Matulic Domadzic, Anna Novellas Aguirre de Cárcer, Belen Parra Ramajo. Posteriorment s'ha ampliat amb el professorat següent: Adela Boixadós Porquet, Ma. Neus Martorell Giner, Càndid Palacín Bartrolí, Ma. Cristina Rimbau Andreu, Ma. Mercè Rico Busquets, Mercè Tabueña Lafarga i Josep M. Torralba Roselló. També hi col·laboren Conxa Ainsa Cinca, Elisenda Piqué de Viu, Núria Prat Bau, Teresa Rossell i Poch i la becària de tercer cicle Eveline Chagas Lemos.

Línies de recerca

La recerca principal que està iniciant GRITS com a grup en la seva totalitat és sobre El treball social en les famílies.

Tanmateix, els diversos membres del grup estan participant en les recerques següents:

Recerques

- "El treball social amb grups d'usuaris": En procés de realització per les professores Rosa M. Alegre i Teresa Rossell amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Serveis Socials de Catalunya.

- "Supervision in the Bachelor Social Work in Europe: The case of Spain". Aquesta és un recerca comparada sobre l'aplicació del treball social en la formació universitària, realitzada conjuntament amb les Universitats Zuyd de Maastricht, de Zagrev (Croacia), Alice Salomon de Berlin, Geel de Bèlgica, Gotheborg (Suècia) i de Luvjalana (Eslovenia). En procés de realització per les professores Josefa Fernández i Núria Prat i amb la col·laboració de tot el professorat implicat en l'assignatura de supervisió del treball social.

- "El llibre blanc de la resolució de conflictes i la mediació a Catalunya: La mediació familiar". Aquesta és una recerca realitzada per iniciativa de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la participació de diverses Universitats Catalanes. A la part de mediació familiar i està participant la professora Josefa Fernández i Barrera.

- "Acogimiento familiar: análisis de los factores de resiliencia en familias acogedoras y de un nuevo modelo de intervención profesional.". Projecte aprovat a la convocatòria I+D 2008-2011 (n.codi 670300341-341-4-8) amb el grup GRISIJ del Departament de Mètodes d'investigació i didàctica educativa (MIDE) en la que hi participen les professores de GRITS, Josefa Fernández i Barrera i Belen Parra i Ramajo.

- "Incidencia de la Ley Integral contra la violencia de género en la formación inicial del profesorado". Projecte realitzat en el marc de la convocatòria del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. El realitza el Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats (CREA – UB) i hi participen les professores de GRITS Rosa Maria Alegre i Irene De Vicente.

- Línea de recerca SASPE (Señales de Alerta y Síntomas Prodrómicos de la Esquizofrenia) projecte realitzat en el marc de Institut Català de la Salut i la Fundació Seny. Línea de recerca LISMEN (Factors de risc de patir un trastorn psicòtic. Disseny d'un instrument de detecció d'aplicació a l' infància i adolescència), en el marc de la convocatòria Fundació Marató TV3, (2002-2006). Fundació Jordi Gol i Gorina, i participa la professora de GRITS Belén Parra Ramajo.

- Projecte: "Riesgo de psicosis y primeros episodios psicóticos: características psicosociales y clínicas". Estudi descriptiu de dos mostres poblacionals: subjectes en PE y en EMAR, es tracta d'un projecte presentat a la convocatòria FIS 2008, multi cèntric amb població i pacients atesos a tres serveis de dos comunitats autònomes (Andalusia i Catalunya). Forma part de l'equip sol·licitant la professora Belén Parra Ramajo.

- "Validación de la Escala de Claudicación Familiar" Estudi en IV fase. Portat a terme per la Comissió de Treball Social de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) i Coordinat per Anna Novellas. L'estudi pretén disposar d'una escala que permeti identificar les situacions de claudicació familiar o el risc que aquest succeeixi durant l'episodi de la atenció familiar d'una persona malalta en situació de atenció Pal·liativa. Aquesta recerca s'aplica desprès de: 1.- Anàlisi del concepte. 2.- Aplicació de les escales validades existents de sobrecarrega, i 3.- Aplicació d'una nova escala i anàlisi multivariant de la mateixa, per arribar a la creació i validació d'una escala definitiva.

Més informació Pàgina web del Grup.
imatge de diagramació
Torna a l'inici

Grup de Recerca Bastida

Grup de Recerca Bastida
Nom Grup de Recerca i Innovació Docent Bastida
Contacte  
Qui som

El Grup de Recerca i Innovació Docent Bastida és un equip multidisciplinar de professores i professors del Departament de Treball Social i Serveis Socials que està reconegut per la Universitat de Barcelona des de l'any 2004. Els seus membres són:

- Rosa María Alemany Monleón, Diplomada en Treball Social i Llicenciada en Antropologia.
- Josep Manuel Barbero Garcia, Doctor per la UdG, Llicenciat en Sociologia i Diplomat en Treball Social.
- Ferran Cortès Izquierdo, Llicenciat i Màster en Sociologia, Diplomat en Treball Social.
- Silvia Iannitelli Muscolo, Diplomada en Treball Social i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural, Postgrau en Organització i Gestió de Serveis Socials.
- Marta Llobet Estany, Doctora per la UB. Diplomada en Treball Social i Llicenciada en Sociologia.
- Montserrat Mestres Bertran, Diplomada en Treball Social i Llicenciada en Sociologia.
- Jordi Sancho Salido, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Màster en Anàlisi de Polítiques Socials Europees.
- Elisabet Tejero Garcia, Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia. Màster en Sociologia. Membre del Col·lectiu d'Estudis Biogràfics.
- Jose A. Tous Olagorta, Llicenciat en Medecina.

Col·labora també el professor:
- Josep Canals Sala, Doctor en Antropologia Social i Cultural.
- Manuel Aguilar Hendrickson, Llicenciat en Sociologia
- Laura Torrabadella, Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia, Master en Sociologia, Diplomada en traducció i interpretació. Membre del Col·lectiu d'Estudis Biogràfics.

Què fem

El grup de recerca Bastida, reconegut com a grup de recerca i innovació docent en Ciències Socials Aplicades en Treball Social de la UB desenvolupa processos de recerca aplicats a la realitat social, així com en dinàmiques de participació ciutadana derivades de programes específics de política social municipal.

La perspectiva de treball desenvolupada pel grup pretén integrar tant els coneixements que des de la vessant professional del treball social, la sociologia, l'antropologia i la salut es tenen sobre les dinàmiques institucionals i les polítiques públiques, com la seva incidència en la biografia de les persones. La interrelació entre individu i societat es concep des d'una mirada interpretativa circular i complexa: tots els ciutadans produïm societat, a la vegada que la societat ens produeix com a éssers socials. Per tant, tota intervenció en l'espai micro, aquell més lligat a la biografia i la vida quotidiana, pot tenir conseqüències en l'espai macro on es desenvolupen les relacions socials i viceversa.

La metodologia emprada en diferents recerques i intervencions participatives s'emmarca dins del paradigma de la reflexió-acció. Amb aquesta premissa de partida, el grup manté un compromís professional tant amb el coneixement com amb l'acció social. Entre les metodologies més emprades pels membres de Bastida trobem la investigació-acció, segons la qual els investigadors i orientadors de les tasques d'altri no són aliens a la realitat social "estudiada i intervinguda", sinó que són, d'una manera o una altra, partícips de la seva producció. Tanmateix, en el grup es parla de "Epistemologia de la implicació" subratllant, en front a propostes de distanciament objectivant, les oportunitats de coneixement que de cara a la intervenció brinda la immersió en els espais socials estudiats.

La dimensió comunitària i els processos de creativitat social han esdevingut també eixos constructors i que han dotat de sentit el tipus de recerca i de propostes formatives en el món local que s'ha vingut realitzant des del Grup de Recerca Bastida. La realització d'un projecte d'investigació acció en treball social comunitari, amb la implicació de professors-investigadors, professionals de l'atenció primària i ciutadans a tres territoris amb característiques sociològiques i estructurals diferents de Catalunya, va permetre la identificació dels elements claus en aquest tipus de processos. L'elaboració de materials didàctics per a la formació en treball comunitari ha estat també un aspecte element de les preocupacions del grup. Els resultats fruit d'aquest treball aporten informació significativa per a poder repensar la viabilitat de les accions i processos comunitaris que es volen impulsar des de les polítiques públiques en l'àmbit local i formació per a realitzar-los.

Els processos d'organització comunitària i de creativitat social cerquen promoure l'organització de subjectes col·lectius (grups i intergrups) amb capacitat d'empoderament, de transformació i de revertir les situacions socials que els hi són adverses i que generen malestar i conflicte. Esdevenen alhora estratègies per intentar construir una nova mirada entre els diferents actors i aconseguir la implicació i co-responsabilitat d'aquests en relació al procés (polítics, gerents, tècnics-staff, professionals de base, ciutadans, etc.). Suposa també una oportunitat pels professionals de transformar el seu hábitus professional que els permeti construir altres formes de relació co-participativa amb els subjectes individuals o col·lectius en un determinat territori.

Línies de recerca Des de la seva creació ha desenvolupat recerques i processos de recerca-acció que s'emmarquen en diferents línies.

- Política social i inclusió social
- Anàlisi i transformació del conflicte i mediació comunitària
- Espai públic i vida quotidiana
- Conversa, mètode biogràfic i creativitat social,
- Història del treball social a Catalunya i a Espanya
- Sociologia del treball social i representacions dels treballadors socials
- Organització i desenvolupament comunitari
- Formació-acció i avaluació dels plans comunitaris (plans integrals, plans de desenvolupament local, plans d'inclusió social, plans educatius entorn, etc)
- Innovació docent,
- Noves tecnologies i canvi social,
- Acció Cultural transformativa.

Recerques

Recerques de Bastida o en les que participen els seus membres:

Recerques actuals:

- Projecte PROXCIT "Proximite et citoyennete en milieu Urbain. Les leçons de la pratique au Quebec, aux Pays-Bas et en Espagne". Centre de Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales et les Discriminations (CREMIS). En aquest projecte participa Marta Llobet i està finançat per Ministère Écologie du Développement et Aménagement Durables (France).

-"Monoparentalidad y exclusión social. Estrategias de supervivencia y bienestar desde una perspectiva de género". Projecte I+D+I en el que participa Marta Llobet amb el Grup COPOLIS, Bienestar, Comunidad y Control Social del Departamento de Sociología i Análisis de las Organizaciones de la Universitat de Barcelona. Acción Estratégica: Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- "La mejora de la convivencia intercultural de jóvenes de 14 a 16 años del Municipio de Sant Boi de Llobregat a través de la participación en proyectos de aprendizaje-servicio, a través del Trabajo integrado con agentes del territorio". Projecte I+D+I en el que participen tres membres del grup Bastida (Ferran Cortès, Marta Llobet i Jordi Sancho) amb el grup GREDI de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (IP: Marigel Marín). Entitat
finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.

-"El desenvolupament comunitari i la rearticulació del Sistema de Benestar Social: Els PDC a la ciutat de Barcelona". Recerca doctoral entorn dels Plans de Desenvolupament Comunitari realitzada per Ferran Cortès (dirigida per Carlos Lozares i en J. Manuel Barbero).

- Organización, coordinación, ejecución y análisis de las "conversaciones públicas" realizadas en el marco del III Congreso Internacional "La cultura del trabajo y sus valores" (en finalització). Fundación Inclusión social sustentable. Córdoba-Argentina. Patrocinadas por AECI. Silvia Iannitelli, Montserrat Mestres i Elisabet Tejero.

- Asesoramiento al Casal del Raval (en finalització). Laura Torrabadella, Silvia Iannitelli, Elisabet Tejero, Montserrat Mestres.

- BRIDGE-IT: Integració social d'immigrants a través de les
tecnologies de la comunicació. Relacions amb educació, Inserció laboral, participació i capital social
. Participa Jordi Sancho (IP: Antonio Bartolomé). Entitat Finançadora: Programa Marc UE.

- Adult care in Europe and the social professional curriculum, Participa Jordi Sancho (IP: Sharon Lambley). Entitat finançadora: EASSW.

- "El treball social a Catalunya 1932-1978" (en finalització), recerca entorn de la història del treball social enmarcada en conveni entre el Col·legi de DTS i AS de Catalunya i la Universitat de Barcelona, en la que participen com a investigadors J. Manuel Barbero (director) i Montse Feu; i com a col·laboradores Penélope Ramírez i Helena Díaz.

- "Discapacitat, realització vital i intervenció social", recerca en el marc del conveni entre la "Universitat de Barcelona" i la "Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann". Realitzada per J. Manuel Barbero (director), Juan Manuel Rivera, Jordi Planella (UOC), Assumpció Pié (F. Pere Tarrés/Universitat Ramon Llull).

- Nuevos riesgos sociales y trayectorias de las políticas de bienestar, (SEJ2005-06599), Participa Manuel Aguilar (IP Luis Moreno Fernández). Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC

- Servicios sociales y cohesión social, premi de investigació 2007 del Consejo Económico y Social de España, Participa Manuel Aguilar Hendrickson (IP Gregorio Rodríguez Cabrero), Universidad de Alcalà de Henares.

-"An exploratory study to identify some of the issues associated with international migration and employment of social workers". Participa Jordi Sancho (IP: Susan Lawrence). London Metropolitan University. Entitat finançadora: IASSW17-07.

Altres projectes recents:

- "Formación y asesoramiento Ayuntamiento de Cunit". Elisabet Tejero y Silvia Iannitelli. Año 2007 .

- "Ciutadania en construcció", Investigació-acció, realitzada per Monserrat Mestres, Elisabet Tejero y Silvia Iannitelli. Ajuntament de Gavá. Año 2007.

- "Participación y edición de libro del II Congreso Internacional La cultura del trabajo y sus valores". Organizado por la Fundación Inclusión social sustentable. Córdoba-Argentina. Patrocinadas por AECI. Elisabet Tejero, Silvia Iannitelli. Año 2007.

-"La identitat inquieta de los trabajadores sociales", publicació recerca entorn de les representacions dels treballadors socials, realitzada per J. Manuel Barbero (coordinador), Montserrat Feu i Alain Vilbrod, promoguda pel Col·legi de DTS i AS de Catalunya. Any 2008.

- Cara a cara amb la violència, investigació-acció, realitzada per Silvia Iannitelli, Montse mestres i Elisabet Tejero. Ajuntament de Gavà.

Més informació Pàgina web del Grup.
imatge de diagramació

Torna a l'inici

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: UFR Escola de Treball Social
Última actualització o validació:09.03.2017