Inicio

                       

                    “La Plastica  és  una   forma   de   coneixement  que   desenvolupa

                     estratègies que  articulen la intel·ligència i  la sensibilitat; una  eina 

                     capaç de generar l'adquisició de nous coneixements, de desplegar 

                     les  nostres  'antenes',  d 'enriquir la  nostra  capacitat  de  comuni-

                     car-nos  i d 'expressar-nos, i  d 'ampliar la  nostra manera de veure,

                      entendre i interpretar el món.”

 

                                                      (pp. 97-118). CIVIT,  Lurdes i COLELL, Sandra.
                                                      Educació Social, núm. 28. EducArt. Intervenció 
                                                      educativa i Expressió Plàstica.

 

                  

 

                            

 

                       "La creativitat és tan important a l'escola com l'alfabetització"

 

                                                                                                 Ken Robinson

                                                           

                                                                                                   

 

 

         

            

         Notícies i Enllaços

 

       

         

          Enllaços  Externs