GINDO-UB / 161
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Investigador Principal: Dr. Joaquim Prats Cuevas

El grup DHIGECS pretén promoure metodologies actives d’aprenentatge, estratègies d’avaluació diverses que contribueixin a el canvi en la cultura educativa a l’àmbit de l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials.

La nostra llarga experiència en formació docent ens condueix a definir unes línies d’acció molt específiques que deriven de el marc general en el qual grup s’ha consolidat.

Concretament, les propostes d’actuacions d’innovació docent previstes pels propers dos anys són les següents:

  1. Profundizar en l’estratègia de l’aprenentatge per descobriment fomentant l’aprenentatge autònom de l’alumnat en formació mitjançant la relació amb l’entorn més proper.
  2. Creació d’intervencions docents breus en les diverses etapes dels ensenyaments de formació de professorat (infantil, primària i secundària) mitjançant la coordinació de l’equip docent del grup de manera interdisciplinària que ha detectat necessitats específique.
  3. Implementació de el sistema d’avaluació com a mecanisme d’aprenentatge conscient, permanent i autònom a partir d’instruments diversos i de continuïtat, com ara el portafoli, l’escala d’apreciació, l’autoavaluació i la coavaluació.

 

MEMBRES

Joaquim Prats Cuevas (IP); Elvira Barriga Ubed; Isidora Sáez Rosenkranz; Alba Ambròs Pallarès; Joan Santacana i Mestre; Ilaria Bellatti; Nayra Llonch Molina; Concha Fuentes Moreno; Miquel Albert Tarragona; Sergio Villanueva Baselga; Carlos Aguilar Paredes; Daniel Huertado Torres; Judit Sabido Codina; Tània Martínez Gil; Carolina Martín Piñol; Andrea Granell Querol; Laia Coma Quintana; Lucía Jiménez Iglesias; Javier Sanz Aznar.

 

ESTRATÈGIES DE DOCÈNCIA MIXTA

A partir de l’anàlisi dels resultats de les innovacions docents dutes a terme a tres facultats de la Universitat de Barcelona en què, fins avui, s’ha desplegat el programa RIMDA, i fent ús del know how acumulat, es posa a disposició del professorat de la UB un catàleg d’estratègies didàctiques que puguin donar una resposta adequada a les necessitats de canvi en la docència que la nova situació està generant.

 

PROJECTES

Pot consultar els nostres projectes recents i en actiu, i els recursos resultants dels anteriors, prement sobre les següents imatges: 

 

 

CALENDARI

Accedeix a les convocatòries de la RIMDA fent click al calendari