FEMINISMO DE CONSUMO LENTO (LECTURAS) Y DE PRODUCCIÓN DE MASAS (PIEZAS AUDIOVISUALES POSITIVAS) PARA EL EMPODERAMIENTO CRÍTICO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO. (2019PID-UB/026)
ACTIU

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Sra. Elvira Barriga-Ubed.

Resum:
Aquest projecte d’innovació docent va un pas més enllà, perquè és conscient que per aconseguir que l’estudiantat passi de consumidor a productor ha de fer-ho des de la construcció calmada i tranquil·la d’un hàbit com la lectura que fonamenti la base per permetre la construcció coneixement significatiu.

Enllaç RIMDA

Memmbres i col·laboradors:
Elvira Barriga-Ubed (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Isidora Sáez-Rosenkranz (Universitat de Barcelona)
Marina Sánchez-Hostalot (Universitat de Barcelona)

 

PPROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA INVESTIGADORA EN ESTUDIANTES DE MAGISTERIO: EDUMEMORIAS EN LAS AULAS UNIVERSITARIA
ACTIU

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Isidora Sáez-Rosenkranz.

Resum:
Aquesta actuació busca aprofundir en les competències de recerca i el seu paper social en el camp educatiu mitjançant la vinculació dels treballs de fi d’estudi a un projecte de recerca vigent.

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Isidora Sáez Rosenkranz (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona)
Judit Sabido Codina (Universitat de Barcelona)
Elvira Barriga Ubed (Universitat de Barcelona)
Marina Sánchez Hostalot (Universitat de Barcelona)

 

LA DRAMATITZACIÓ COM A RECURS D’APRENENTATGE I AVALUACIÓ FORMATIVA. 2019PID-UB/002
ACTIU

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Ilaria Bellatti

Resum:
Aquesta proposta d’innovació docent té prevista com a acció educativa la millora dels aprenentatges dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Grau d’Educació Infantil i de Primària de la Facultat d’Educació, i Grau Audiovisual de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació), mitjançant l’ús de diferents formats de la dramatització (joc simbòlic, joc dramatitzat, simulació, representació de rols, teatre).

Enllaç RIMDA

Membros i col·laboradors:
Ilaria Bellatti (Investigador Principal – Universitat de Barcelona)
Lydia Sánchez (Universitat de Barcelona)
Judit Sabido Codina (Universitat de Barcelona)
Sergio Villanueva (Universitat de Barcelona)
Maria Feliu (Universitat de Barcelona)
Big Van Ciencia

 

ACTIVITAT D’INNOVACIÓ DOCENT: EL MERCAT DE LA HISTÒRIA
Any: 2019

Coordinadora: Judit Sabido-Codina

Resum:
Aquesta activitat d’innovació docent neix de la necessitat dels alumnes del Grau d’Educació Primària a realitzar pràctiques reals en el marc de l’assignatura de Didàctica de la Història. Tanmateix, vol motivar els alumnes de Primària de l’Escola Joaquim Ruyra a estudiar història, de
forma activa, a partir de 9 parades de diverses temàtiques relatives a la materia.

Informe complet

 

L’ÚS ACTIU DELS MITJANS AUDIOVISUALS  LES XARXES SOCIALS PER A COMPRENDRE LA CONSTRUCCIÓ D’ESTEREOTIPS DE GÈNERE AMB L’ALUMNAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
2017PID-UB/035
Any: 2017

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Elvira Barriga-Ubed

Resum:
Aquesta proposta d’innovació docent té prevista com a acció educativa la millora dels aprenentatges dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Grau d’Educació Infantil i de Primària de la Facultat d’Educació), mitjançant la conscienciació enfront de el llenguatge audiovisual i el sistema de comunicació de les xarxes socials. Pretén que els alumnes desenvolupin coneixements, habilitats i valors que promoguin la igualtat d’oportunitats entre els nens i nenes, mitjançant un procés d’aprenentatge actiu. A més, es proposa l’ús de les xarxes socials com a mitjà de difusió de bones pràctiques.

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Elvira Barriga-Ubed (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Isidora Sáez-Rosenkranz (Universitat de Barcelona)

 

EL PORTAFOLI D’APRENENTATGE I REFLEXIÓ A L’ENSENYAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS- 2017PID-UB/0389PID-UB/00

Any: 2018

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Isidora Sáez-Rosenkranz

Resum:
Aquesta proposta d’innovació docent té prevista com a acció educativa la millora dels aprenentatges dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Grau d’Educació Infantil i de Primària de la Facultat d’Educació), mitjançant el foment de la capacitat crítica de l’alumnat, en relació amb els conceptes sobre les ciències socials i la seva aplicació didàctica.

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Isidora Sáez Rosenkranz (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Elvira Barriga Ubed (Universitat de Barcelona)
Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona)
Josué Molina Neira 
Anna Mauri Lujan
Jesús Fernández Arranz (Universitat de Barcelona)

 

 

 

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I LA DIGNITAT DELS BARRIS DE CAMP DE LA BOTA I DE LA MINA: UN PROJECTE TRANSMEDIA D’APRENENTATGE I SERVEI, COL·LABORATIU I MULTIDISCIPLINAR 
2017PID-UB/0389PID-UB/00

Any: 2018

Entitat financiera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Lydia Sánchez

Resum:
Aquesta proposta d’innovació docent té prevista com a acció educativa l’impuls d’accions d’aprenentatge entre estudiants de comunicació audiovisual i de la gestió de la informació i la documentació (Universitat de Barcelona), amb la intenció de prestar un servei a la societat, treballant la responsabilitat social de l’alumnat i el desenvolupament de competències i habilitats específiques i transversals de l’ensenyament. 

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Lydia Sánchez (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Miquel Termens Graells
Nuria Jornet Benito
Carlos Aguilar Paredes
Sergio Villanueva Baselga
Jorge Franganillo Fernández
Anna Marqués Emo
Daniel Jariod Dato
Montserrat Tarres Fernandez
Sandra Rius Cruz
Josep Maria Monferrer i Celades