MEDIA REPRESENTATIONS AND YOUTH STREET ORGANIZATIONS
Vinculat a través d’un contracte amb el Projecte TRANSGANG (ERC)

Estat: en ACTIU 08/06/2020 a 31/04/2022
Investigadora Principal: Maria-Jose Masanet

Finançament: 18.941,64 €
Entitat financera: TRANSGANG project – ERC-2016- ADC – European Research Council – Contract nº 742705
Organisme en el qual es realitza: Fundació Bosch i Gimpera. Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona

Síntesi:
Aquest estudi forma part del projecte TRANSGANG (ERC Advanced Grant), liderat pel Dr. Carles Feixa. L’objectiu principal del projecte és investigar els grups juvenils de carrer transnacionals a partir dels processos de mediació en els quals participen, focalitzant-se en tres regions geogràfiques: Amèrica Llatina, el sud d’Europa i el nord d’Àfrica. Amb això, es busca revertir l’enfocament que tradicionalment s’ha privilegiat en els estudis sobre les colles juvenils, centrat en ressaltar aspectes delinqüencials, perillosos i violents. Un enfocament que ha estat prioritzat i emfatitzat per les polítiques públiques i els mitjans de comunicació. És per això que l’estudi d’aquest conveni proposa explorar les representacions mediàtiques al voltant dels grups juvenils del carrer amb l’objectiu de comprendre la realitat d’aquests grups en tota la seva complexitat, atenent a tots els actors que participen en la formulació de l’imaginari al voltant d’ells. I els mitjans de comunicació són un actor important en aquest sentit. Per tant, aquest estudi suposa un complement que acompanya la fase central de el projecte TRANSGANG.

Membres
Maria-Jose Masanet (IP), Hibai López-Gonzalez i Maddalena Fedele.

 

MEDIA4TEACH: LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y LA DIETA INFORMATIVA COMO INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO DE CONTENIDO INFORMATIVO EN FUTUROS MAESTROS

Estat: en ACTIU 1/06/2020 – 1/06/2023
Investigadors Principals: Dra. Lydia Sánchez i Dr. Joaquim Prats
Entitat financera: Ministério de ciencia, innovación y universidades
Finançament: 37.000€
Codi: PID2019-107748RB-10

Sintesi:
El projecte Media4teach té com a objectiu determinar la relació entre capacitat d’anàlisi crítica de l’contingut informatiu, l’alfabetització mediátiva adquirida al llarg de la formació prèvia i la dieta informativa consumida pels estudiants al Màster en Formació de Professorat de Secundària a Espanya.

Col·laboradors
Empresa de verificació periodística Newtral, liderada per Ana Pastor, periodista i presentadora de la Sexta. 

SABER-NE MÉS

 

QUALITI – DIDACTIC QUALITY ASSESSMENT FOR INNOVATION OF TEACHING AND LEARNING

Estat: en ACTIU 29/09/2019 – 29/07/2022
Investigador Principal de la Universitat de Barcelona: Dr. Joaquim Prats
Investigadora principal de la Universitat de l’Aquila: Antonella Nuzzaci
Finançament: 324.410,00 euros
Codi: 2019-1-IT02-KA203-063157
Tipologia: Capacity Program

Sintesi:
El projecte QUALITI té com a objectiu millorar la qualitat de l’ensenyament de l’educació superior a través d’una acció sistèmica en la lògica d’integració entre l’avaluació de la didàctica, la formació didàctic-pedagògica a la professionalitat docent, la innovació didàctica.

Enllaç web

Enllaç Facebook

Participants: 
Coordinador: Università degli Studi dell’Aquila

Partners: Universidad de Barcelona (ESPAÑA);Universitatae Valahia Targoviste (ROMANIA); Vilniaus Universitetas (LITUANIA); Sczececiniska Szkola; Wyzsaza Collegium Balticum (POLONIA); IlmiolavoroSRL (ITALIA) (Empresa); Siuolakiniu Didaktiku Centras (LITUANIA) (Empresa)

Membres de la UB:
Joaquim Prats (Investigador Principal – Universitat de Barcelona); Concepción Fuentes (Universitat de Barcelona); Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona); Lydia Sánchez (Universitat de Barcelona); Teresa Godall (Universitat de Barcelona); Francisco Imbernon (Universitat de Barcelona); Gaspar Alonso Rossello (Universitat de Barcelona); Jose Luis Medina (Universitat de Barcelona); Maria Mercedes Gracenea (Universitat de Barcelona).

SABER MÉS

 

EDUMEMÒRIES: LA MEMÒRIA DELS CURRICULUMS I LLIBRES DE TEXT A CATALUNYA. 1978-2018

Estat: en ACTIU
Investigador Principal: Dr. Joaquim Prats
Entitat financera: ICIP-AGAUR.
Codi: 2018RICIP00010

Sintesi:
EDUMEMÒRIES té com a objectiu avaluar el tractament de la memòria històrica en els currículums i els llibres de text des d’una perspectiva històrica (1978-2018) en educació primària i secundària a Catalunya. 

Enllaç web

Membres:
Isidora Sáez Rosenkranz (Universitat de Barcelona); Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona); Elvira Barriga Ubed (Universitat de Barcelona); Judit Sabido Codina (Universitat de Barcelona); Sergio Villanueva Baselga (Universitat de Barcelona);Lydia Sánchez Gómez (Universitat de Barcelona); Joan Santacana Mestre (Universitat de Barcelona); Ricard Conesa (Observatorio Europeo de Memorias); Steffen Sammler (Georg Eckert Institut); Marcus Otto (Georg Eckert Institut).

 

DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ SOCIOPOLÍTICA PER A UNA CIUTADANIA DEMOCRÀTICA: DISENY I IMPLEMENTACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS A CIÈNCIES SOCIALS

Any: 2016- 2018
Investigador principal: Dr. Joaquim Prats
Entitat financera: Subprograma Nacional de Investigación Fundamental no-orientada (I+D+I). Ministerio de Economía y Competitividad
Finançament: 90.000€
Codi: EDU 2015-65621-C3-3-R

Sintesi:
Aquest subprojecte es basa en el disseny de materials didàctics, en format analògic i digital, especialment orientats a la formació de l’alumnat en la competència social i ciutadana, fent especial incidència en l’alfabetització digital, camp de l’educació que tracta el procés d’aprenentatge de els mitjans de comunicació, des d’una vessant crítica i creativa.

Membres:
Carlos Aguilar Paredes (Universitat de Barcelona); Miquel Albert Tarragona (Universitat de Barcelona); Elvira Barriga Ubed (Universitat de Barcelona); Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona); Elvira Fernández Nuñez (Universitat de Barcelona); Concepción Fuentes Moreno (Universitat de Barcelona); Virginia Gámez Ceruelo (Universitat de Barcelona); Núria Gil Durán (Universitat Rovira i Virgili); Daniel Hurtado Torres (Universitat de Barcelona); Josué Molina Neira (Universitat de Barcelona); Gustavo Nieto Barbero (Universitat de Barcelona); Paula Ortiz Álvarez (Universitat de Barcelona); Judit Sabido Codina (Universitat de Barcelona); Isidora Sáez Rosenkranz (Universitat de Barcelona); Lydia Sánchez Gómez (Universitat de Barcelona); Antonio Sans Martín (Universitat de Barcelona); Javier Sanz Aznar (Universitat de Barcelona); Sergio Villanueva Baselga (Universitat de Barcelona).

 

 

LA CIÈNCIA QUE S’APREN A LA CUINA

Any: 2018
Investigador principal: Dr. Joan Santacana
Entitat financera: Ayudas para el fomento de la investigación científica, tecnológica y de innovación (FECYT)
Finançament: 15.000€
Codi: FCT-17-12153

Sintesi:
Aquest projecte amplia una línia de treball sobre didàctica experimental que aplica el mètode científic a les aules, buscant apropar la ciència a la vida quotidiana dels joves i promoure el pensament científic.

Membres:
Joan Santacana (Investigador Principal – Universitat de Barcelona), Joaquim Prats (Universitat de Barcelona), Judit Sabido-Codina (Universitat de Barcelona), Isidora Sáez-Rosenkranz (Universitat de Barcelona), Elvira Barriga (Universitat de Barcelona), Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona), Tania Martínez (Universitat de Barcelona), Nayra Llonch (Universitat de Barcelona), Montserrat Saperas (CETT-UB), Teresa Veciana (Universitat de Barcelona), Mercè Gracenea (Universidtat de Barcelona), Eugeni Osacar (CETT-UB), Emma Pla (CETT-UB), Vinyet Capdet (CETT-UB), Daniel Hurtado (Universitat de Barcelona), Concha Fuentes (Universitat de Barcelona), Carolina Martín (Universitat de Barcelona), Jordi Calvo (Universitat de Barcelona), Josué Molina (Universitat de Barcelona), Fernando Martinez-Conde (CETT-UB), Felipe Celis (CETT-UB), Mikel Diez (CETT-UB) y Marisa de Fuentes (Universitat de Barcelona).

 

ANÀLISI AVALUATIVA D’APLICACIONS PER A M-LEARNING, DE CARÀCTER INCLUSIU, EN ESPAIS PATRIMONIALS

Anys: 2015-2017
Investigador principal: Dr. Joan Santacana
Entitat financera: MCOC – Ministerio de Economia y Competividad. (I+D+I).
Finançament: 57.000€
Codi: EDU2014-52675-R

Sintesi:
El projecte de recerca va prendre el relleu d’un primer R + D + I sobre tecnologies, que si bé el primer va iniciar un estat de la qüestió, creació de models i recursos virtuals per culminar en la creació d’una App, el segon tenia per objectiu avaluar les Apps generades en el camp de el patrimoni cultural des del punt de vista educatiu. Per a això, es van generar rúbriques d’avaluació, que van permetre demostrar la no existència d’apps educatives en el mercat tecnològic actual. 

Membres:
Joan Santacana, Mikel Asensio, Núria Rajadell, Carolina Martín, Nayra Llonch, Victoria López, Tània Martínez, Irina Grevtsova, Pelai Pagès, Núria Lorenzo, Josep Gustems, Alfonso García, Núria Gil, Laia Coma, Neus Sallés, Laia Pujol, Sandra Martínez i Víctor Manuel López-Menchero.

 

 

LA CIÈNCIA QUE NO S’APRÈN A LA XARXA. APROPAR EL MÈTODE CIENTÍFIC A LES AULES DE SECUNDÀRIA

Any: 2016
Investigador principal: Dr. Joan Santacana
Entitat financera: Ayudas para el fomento de la investigación científica, tecnológica y de innovación (FECYT)
Finançament: 17.000€
Codi: FCT-15-9881

Sintesi:
El projecte “La Ciència que no s’aprèn a la Xarxa. Apropar el mètode científic a les aules de secundària” té com a objectiu apropar el coneixement científic a partir de casos concrets que exigeixen el maneig de determinats procediments.

Membres:
Joan Santacana (Universitat de Barcelona); Joan Sanmartí, Víctor Revilla, Pau Senra, Vicenç Font (Universitat de Barcelona); Carolina Martín (Universitat de Barcelona); Nayra Llonch (Universitat de Lleida); Laia Coma (Universitat de Barcelona); Tania Martínez (Universitat de Barcelona); Víctor López-Menchero; Neus Sallés (Universitat de Barcelona); Felix Sandova; Victoria López (Universidad de Zaragoza).

 

ANÀLISI DE LES FORMULES D’EXCLUSSIÓ EDUCATIVA A LAS AULES D’EDUCACIÓN SECUNDÀRIA OBLIGATORIA I ESPAIS PATRIMONIALS: MODELS PER A UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA A PARTIR DEL PATRIMONI CULTURAL

Anys: 2014-2017
Investigador principal: Dr. Joan Santacana
Entitat financera: FUCA – Fundació Caixa de Pensions “La Caixa”
Finançament: 64.805,64€
Codi: 2013ACUP00197

Sintesi:
La investigació realitzada mitjançant tres importants grups d’investigació en el camp de l’patrimoni pretenia avaluar el concepte d’inclusió i exclusió en els museus i espais de patrimoni des de l’òptica de el públic adolescent i juvenil. Una complex treball organitzat en nou fases de treball i en el que van involucrar a més de mil alumnes de diferents ciutats espanyoles per conèixer la percepció que ells i elles tenen en relació a aquests espais; posant de manifest el preocupant distanciament amb tots aquells museus de temàtica social: arqueologia, història, art, antropologia o etnografia. 

Membres:
Joan Santacana, Mikel Asensio, Carolina Martín, Nayra Llonch, Victoria López, Tània Martínez, Irina Grevtsova, Laia Coma, Neus Sallés, Clara Masriera, Ferran Urgell, Miquel Sabaté, Yone Castro, Elena Asenjo, Elena Pol, Olaia Fontal, Sara Pérez, Sofía Marín, Carmen Gómez i Silvia García.