EL GRUP DHIGECS

DHIGECS és un grup de recerca i innovació educativa, fundat a l’any 1999, que pretén desenvolupar una investigació bàsica en Didàctica de les Ciències Socials, amb la finalitat de socialitzar el coneixement entre els educadors, sobretot, per fer transferència a camps i sectors diversos com és el cas de l’escola reglada, els museus i els centres d’interpretació del patrimoni cultural, els mitjans de comunicació, el món de les indústries culturals i el turisme cultural. Per abordar aquesta tasca, actualment, tenim en funcionament diverses línies d’investigació que es poden resumir en:

1. Metodología i avaluació dels aprenentatges
2. Professionalizació docent
3. Creació de prototips, materials i recursos didàctics
4. Aplicació de les tecnologies a l’aula i fora (m-learning, 3D, etc.)
5. Anàlisi i avaluació de materials didàctics i textos escolars
6. Difusió científica de la discussió acadèmica sobre qüestions epistemològiques de metodologías didàctiques

Membres del grup   

INVESTIGADOR/A

CATEGORIA PROFESSIONAL

UNIVERSITAT

CORREU ELECTRÒNIC

Professorat estable:

 

Dr. Joaquim Prats Cuevas (IP)

Catedràtic d’ Universitat Emèrit

UB

jprats@ub.edu

Dra. Glòria Jové Monclús

Professora Titular d’Universitat

UDL

gjove@pip.udl.cat

Dra. Lydia Sanchez Gómez

Professora Agregada

UB

lsanchezg@ub.edu

Dra. Alba Ambròs Pallarès

Professora Agregada

UB

aambros@ub.edu

Dra. Carolina Martín Piñol

Professora Agregada

UB

carolinamartin@ub.edu

Dra. Nayra Llonch Molina

Professora Agregada

UDL

nayra.llonch@didesp.udl.cat

Dr. Quim Bonastra Tolós

Professor Agregat

UDL

quim.bonastra@geosoc.udl.cat

Dra. Concha Fuentes Moreno

Professora Lectora

UB

conchafuentes@ub.edu

Dr. Carlos Aguilar Paredes

Professor Lector

UB

carlos.aguilar@ub.edu

Dr. Hibai López-González

Professor Lector

UB

hibailopez@ub.edu 

Dr. Sergio Villanueva Baselga

Professor Lector

UB

sergio.villanueva@ub.edu

Dra. Maria Jose Masanet Jorda

Professora Lectora

UB

mjose.masanet@ub.edu

Professorat contractat:

 

Dra. Tània Martínez Gil

Professora Associada

UB

tania.martinezgil@ub.edu

Dra. Laia Coma Quintana

Professora Associada

UB

lcomaq@ub.edu

Dra. Ilaria Bellatti

Professora Associada

UB

Ilaria3bellatti@ub.edu

Dra. Isidora Sáez Rosenkranz

Professora Associada

UB

isidora.saez@ub.edu

Dra. Núria Gil Duran

Professora Associada

URV

nuria.gil@urv.cat

Dr. Josué Molina Neira

 

 

josuemolinaneira@gmail.com

Ldo. J. Miquel Albert Tarragona

Professor
Associat

UB

miquel.albert@ub.edu

Lda. Elvira Barriga Ubed

Professora Associada

UB

elvirabarriga@ub.edu

Lda. Judit Sabido Codina

Professora Associada

UB – UVic

judit.sabido@uvic.cat

Becarios en formación:

 

Ldo. Daniel Hurtado Torres

Llicenciat

UB

dhurtado@ub.edu

Ldo. Javier Sanz Aznar

Llicenciat

UB

javier.sanz@ub.edu

Lda. Verónica Parisi Moreno

Llicenciada

UDL

veronica.parisi@didesp.udl.cat

Lda. Marina Sánchez Hostalot

Llicenciada

UB

m-sanchez@ub.edu