A començaments d'aquest any, s'ha jubilat el Dr. Trepat, després d'una prolífica carrera en el món de l'ensenyament. Músic, docent i investigador; fins el 1990, va ser professor de secundària; per, després, ser Catedràtic del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, on també ha estat director i coordinador del programa de doctorat.

La seva vessant investigadora ha estat orientada cap a la Història de l'Art, als procediments en l'ensenyament de secundària, en l'avaluació de resultats de l'aprenentatge o en la incorporació de les TIC en l'ensenyament, amb diverses publicacions sobre aquestes matèries. 

trepat

Dinar de comiat  del Dr. Trepat amb els membres del Grup DHIGECS