Lectura de tesi doctoral, per Isidora Sáez

 

 Títol:

Análisis de las actividades en libros de texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de educación básica en Chile

Director:

Dr. Joaquim Prats

Tribunal:

President: Dr. Rafael Valls

Secretari: Dr. Joan Santacana

Vocal: Dr. Ramón López Facal

Doctoranda:

Isidora Sáez Rosenkranz

 

 

tesi isidora 1Moment de la lectura de la tesi

 

Isidora Sáez va fer la lectura de la seva tesi doctoral, el dia 19 de maig de 2016, com a resultat d'una investigació finançada per l'ICE amb una Beca APIF. Aquesta tesi aborda les activitats en els llibres de text d'Història, Geografia i Ciències Socials d'educació bàsica en els llibres de text de les escoles de Xile, on hi ha dos tipus de textos escolars; per una banda els que es distribueixen en el mercat privat, principalment adquirits per estudiants de centres educatius particulars i, per altra banda, els que són entregats per l'Estat a centres subvencionats per ell (públics i particulars subvencionats).

L'objectiu principal és analitzar l'ensenyament de la Història que aquests promouen més enllà dels seus discursos. La gran majoria de la literatura que ha estudiat aquests materials a Llatinoamèrica i a Espanya ha poast el focus en les narratives que aquests promouen i ho han fet principalment a partir de conceptes com nació, identitat i presència de grups subalterns. Molt poques són les que s'han concentrat en qüestions didàctiques i, més precisament, què i cóm s'ensenya amb ells.

 

Foto2

El director de la tesi, Dr. Joaquim Prats

 

Per analitzar les activitats, s'ha emprat la metodologia quantitativa, atès que permetia abastar totes les activitats. D'aquesta maneta, es va crear una matriu de buidat d'informació de les tasques, que es va estructurar en vuit dimensions i quaranta variables sota criteris didàctics, pedagògics i historiogràfics. L'ànàlisi dut a terme va ser principalment descriptiu, encara que, també, inferencial. Considerant que els llibres estudiats són promoguts per l'Estat i el requeriment mínim per a la seva elaboració és l'aliniament amb el currículum, es va començar per analitzar el currículum.

Tot això deriva del fet que Xile, actualment, es troba en un procés de reforma curricular i en el moment de la redacció de la tesi es desconeixen estudis que abastin aquest en particular. Amb aquest cas puntual, es va optar per emprar estratègies qualitatives en el sentit més ample del terme, prioritzant, de la mateixa manera que amb el cas de les activitats, qüestions educatives i de la Ciència Històrica. D'aquesta manera, va ser possible abordar, amb una perspectiva més ampla que els materials en sí, les activitats i l'ensenyament de la Història que promouen.

 

tesi isidora 2

Els membres del tribunal

 

Els resultats principals d'aquesta investigació demostren que, tant en el el currículum com en les activitats, coexisteixen dos tipus d'Història i el seu ensenyament. Quant a la Historiografia; per una banda, és present allò que es denomina Història Tradicional i, per altra, la Nova Història. Pel que fa a la forma d'ensenyament, aquesta divisió és també clara entre l'ensenyament tradicional, basat en la repetició, així com altres, corresponentsa les perspectives contemporànies promogudes per la Didàctica de la Història. Aquesta dicotomia està relacionada està relacionada entre sí. La Història Tradicional s'associa a una didàctica del mateix tipus, així com la Nova Història a propostes d'ensenyament contemporànies.

Així mateix, la presència d'ambdues formes d'Història i Historiografia tenen un vincle directe amb els continguts tractats. Mentre la Història Tradicional i el seu ensenyament s'associen a temes d'Història Pàtria, la Nova Història i la Didàctica contemporània, a tòpics que escapen a la relació de successos polítics del país.

Aquests resultats contribueixen a la comprensió de la didàctica present en els llibres de text, alhora que al camp d'estudi dels llibres de text i la seva elaboració.