Lectura de tesi doctoral, per Mireia Farrero

 

 Títol:

Los relatos autobiográficos y su análisis como herramienta para el desarrollo de la práctica profesional en la formación inicial de maestros a través del arte contemporáneo.

Directora:

Dra. Glòria Jové

Tribunal:

Presidenta: Dra. Meritxell Simó

Secretària: Dra. Natàlia Alonso

Vocal: Dra. Maria Dolores Soto

Doctoranda:

Mireia Farrero i Oliva

 

 

tesi mireia 1La Doctoranda durant la lectura de la tesi.

 

Mireia Farrero va fer la lectura de la seva tesi doctoral el dia 3 de juny de 2016. La investigació realitzada en la tesi doctoral explora la narració del relat autobiogràfic i el seu anàlisi com a eina per al desenvolupament de la pràctica professional en formació inicial de mestres a través de l'art contemporani.

 

tesi mireia 2Moment de la lectura de la tesi.

 

Durant l'estudi s'han analitzat un total de 407 relats autobiogràfics realitzats durant la formació de docents a la Universitat de Lleida en les promocions 2009-2010, 2010-2011, 2011- 2012 i 2012-2013. Com a resultat la narració d'aquesta investigació esdevé el meu propi relat autobiogràfics construït a través de la polifonia. Explorar i analitzar el paper que l'art contemporani ha tingut en el desenvolupament de la pràctica docent en formació inicial de mestres a la Universitat de Lleida ens porta a explorar i desenvolupar una metodologia d'anàlisi dels relats autobiogràfics.

L'anàlisi dels relats autobiogràfics es concreta en tres moments diferents que responen als interrogants que emergeixen al llarg de la investigació. D'aquesta manera els resultats ens conviden a desenvolupar el relat autobiogràfic com a estratègia de millora de la pràctica professional.

 

tesis mireia 3

Moment de la lectura de la tesi.