Dr. Joaquim Prats Cuevas
Joaquim Prats El Dr. Joaquim Prats Cuevas és Doctor en Història Moderna i Catedràtic de la Universitat de Barcelona; especialitzat en Didàctica de la Història, en l’estudi dels sistemes educatius i en la Història de les Universitats. Actualment, és el director del Programa de Doctorat de Didàctica en les Ciències Socials i del Patrimoni de la Universitat de Barcelona i l’investigador principal del Grup DHIGECS. És president de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU Catalunya) i president de la Comissió d’Innovació de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Durant el període 2005-2008, va ser director-president del Consell Superior d’Avaluació del Departament d’Educació. Ha elaborat, amb diversos equips de treball, multitud de materials didàctics i més de quaranta llibres de text per a l’educació primària i secundària; ha desenvolupat diverses investigacions històriques que tracten, entre altres temes, sobre les institucions educatives espanyoles, i té més de cent publicacions sobre temes de Didàctica de la Història i altres Ciències Socials i sobre Formació del Professorat.

Pàgina personal · CV

 

Dr. Cristòfol A. Trepat i Carbonell
Cristofol Trepat El Dr. Cristòfol A. Trepat i Carbonell és Doctor en Història Contemporània i Catedràtic de la Universitat de Barcelona. Ha estudiat sis cursos de solfeig i vuit de piano, a més d’harmonia i conjunt vocal, al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Va ser professor de Geografia i Història de secundària fins el 1990 i, des de llavors, és Catedràtic del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Va ser coordinador del Programa de Doctorat d’aquest Departament en el període 1998-2003 i director del programa entre els anys 2002-2008. Els àmbits principals de la seva recerca són les formes d’instrucció i avaluació dels resultats d’aprenentatge de les disciplines d’Història i d’Història de l’Art en l’etapa de secundària i el disseny de materials fungibles en suport paper, relacionats amb programes de presentació a l’aula. Va rebre el Premi BATEC l’any 2003. Les seves publicacions abasten el camp de l’aplicació curricular —materials d’aprenentatge de primària i secundària— i el de la teoria sobre els procediments en Història i Història de l’Art.

Pàgina personal · CV

 

Dr. Joan Santacana i Mestre
Joan Santacana El Dr. Joan Santacana estudià el Batxillerat a Tarragona i cursà la Llicenciatura de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on es va especialitzar, amb un brillant expedient, en Arqueologia i Història Antiga. Hi va ser deixeble de Joan Maluquer de Motes i de Miquel Tarradell, el mestratge dels quals esdevingué determinant en la seva formació científica. Es presentà a les oposicions de catedràtic d'ensenyament secundari, el 1975, i va aconseguir el número u de la promoció. Va exercir com a catedràtic d'institut a Cullera, L'Hospitalet i Barcelona. Preocupat per l'ensenyament i l'aprenentatge de la Història, va participar en els moviments més innovadors del moment, que adaptaven les experiències didàctiques britàniques en el projecte Història 13/16, juntament Joaquim Prats Cuevas. En paral·lel, va continuar la seva tasca de recerca arqueològica i es va especialitzar en el període de la protohistòria. Durant els anys vuitanta, va dirigir l'excavació del Castell de la Santa Creu de Calafell, primera fortalesa medieval totalment excavada i estudiada a Catalunya. Durant els anys noranta, juntament amb el Joan Sanmartí Grego, va dirigir les excavacions del jaciment d'Alorda Park, que seria la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Entre el 1991 i el 1994, es va doctorar en Pedagogia per la Universitat de Valladolid i va passar a ser professor titular de Didàctica de les Ciències Socials a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. A partir d'aquell moment, s'involucrà en les principals iniciatives que es feren a Catalunya a l'entorn del patrimoni, la Història i la seva didàctica. Durant el 1995-1996 col·laborà de manera determinant en la definició del projecte del Museu d'Història de Catalunya. D'igual manera, entre els anys 1994 i 1996, va concebre i dirigí el projecte de restitució i recreació de la Ciutadella Ibèrica de Calafell, seguint el model suec de Eketorp, a l'Illa d'Oland; una de les primeres experiències d'arqueologia experimental urbana in situ que es donà a l'occident mediterrani i que esdevingué el gran referent de la museografia didàctica en protohistòria. Al tombant de segle desplegà una important activitat en el camp de la museografia exercint la direcció del grup de recerca de Didàctica del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. També impulsà la singular experiència del Taller de Projectes, que va posar en relació la Universitat amb empreses punteres en el camp de la cultura i que desenvolupà, sota la seva direcció, més de 200 projectes museogràfics. Es considera que en Joan Santacana ha estat el gran teòric i impulsor de la museografia didàctica i interactiva a Catalunya. Com a museòleg fou autor de nombres projectes d'intervenció a museus, centres d'interpretació, conjunts patrimonials i jaciments arqueològics. Seus són, entre molts d’altres, els projectes del Museu Arqueològic de la Comunitat de Madrid, a Alcalá d'Henares, el Museu Arqueològic de Múrcia o el Museu de Belles arts de Castelló de la Plana, així com els centres d'interpretació de Madina Yabissa (Eivissa), Ubrique (Cadis), Ledesma (Salamanca), Lerma (Burgos) o el del Romànic de Erill la Vall (Lleida). Membre de diverses societats científiques, fundà l'Editorial Llibres de Matricula, dedicada a la microhistòria, i la revista Her&Mus. Heritage & Museography, La seva àmplia obra científica i divulgativa comprèn més de 900 publicacions entre llibres, quaderns i articles. Amb una quinzena de tesis doctorals dirigides i tasques de direcció en màsters universitaris, hom el considera un dels referents de la nova historiografia i didàctica a Catalunya.

 

Dra. Lydia Sánchez Gómez
Lydia Sánchez La Dra. Lydia Sánchez és Doctora en Filosofia per la Stanford University (Califòrnia, EUA). Professora en Comunicació Audiovisual en la Universitat de Barcelona. La seva docència es desenvolupa en l'àmbit de la teoria de la comunicació. Els seus interessos de recerca són la teoria i la filosofia de la comunicació, la qualitat democràtica i informativa dels mitjans de comunicació en les societats democràtiques. Forma part del doctorat "Informació i Comunicació" de la Universitat de Barcelona.

 

Dra. Glòria Jové Monclús
Glòria Jové La Dra. Glòria Jové és professora d'Educació General Bàsica a la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomada en Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació, Doctora en Filosofia i Lletres -CCEE- a la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb 23 anys d'experiència en la formació de mestres a la Universitat de Lleida, investigadora amb diverses publicacions sobre formació inicial. En els últims anys, ha basat les seves investigacions sobre les aportacions de l'art contemporani per al desenvolupament del currículum escolar. Lidera un programa de formació transdisciplinària on futurs docents treballen amb les institucions culturals com a eines centrals per a l'enfortiment del currículum. És autora de publicacions en l'àmbit de l'art i l'educació com Derives rizomàtiques entre la història, el patrimoni i l'espai urbà. Una experiència didàctica en el grau d'educació primària a Scripta Nova així com Typographies beyond the Classroom. New school Typographies through Contemporary Art a American Journal of Educational Research.

Pàgina personal

 

Dra. Nayra Llonch Molina
Nayra Llonch La Dra. Nayra Llonch és Professora Lectora del Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat d’Educació, Psciologia i Treball Social de la Universitat de Lleida Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Turisme i Mediació Didàctica del patrimoni per l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT (centre adscrit a la Universitat de Barcelona), i DEA i Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni per la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria de recerca, que va iniciar el 2005 al Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Facultat de Formació del Professorat de la UB, està centrada en les línies de recerca sobre educació patrimonial, museografia didàctica, m-learning, didàctica de la història, turisme educatiu i turisme cultural. Ha realitzat estades a universitats d’Anglaterra, Itàlia, Portugal, Croàcia i Estats Units. Fins l’actualitat, ha format part de més de 20 projectes de recerca, ha publicat una vintena d’articles, 5 llibres i una vintena de capítols de llibre i contribucions a actes de congressos. És també codirectora de les revistes Her&Mus. Heritage and Museography i Tour&Her. Tourisme and Heritage, així com de la Col·lecció de manuals de museística, patrimoni i turisme cultural de l’Ediciones Trea, i és membre de l’International Council of Museums de la UNESCO.

Pàgina personal · CV

 

Dra. Montserrat Nòria Jové
Montse Nòria La Dra. Montserrat Nòria és Professora Titular d'Escola Universitària en l'àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Cap de departament de Didàctiques Específiques de la FCE, de la UdL. Membre de Projectes de Recerca R+D+i i de Projectes d'Innovació Docent sobre l'adquisició i ensenyament de llengües en contextos bilingües castellà-català. Autora de publicacions científiques indexades en revistes científiques i de comunicacions en congressos internacionals i nacionals sobre l'ensenyament de llengues en contextos plurilingües.

 

Dra. Carolina Martín Piñol
Carolina Martín La Dra. Carolina Martín Piñol és professora lectora del Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Historia de l’Art, és màster en recerca de les didàctiques específiques i màster en Museografía Interactiva i Didàctica per la UB. Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni per la Universitat de Barcelona, ha impulsat i treballat més d’una dècada en la creació de Centres d’Interpretació i elements de museografía interactiva i didàctica per a la comprensió del patrimoni. És autora de nombroses publicacions sobre la temàtica de la que destaca el Manual de museografía interactiva (2010) i el Manual del Centro de Interpretación (2013) així com nombroses publicacions en revistes del camp com Her&Mus o Tour&Her. En les darreres publicacions ja comença a emfatitzar l'aspecte formal de l'ensenyament-aprenentatge del patrimoni, així com la vinculació de l'aprenentatge a través de les noves tecnologies, línia de la que es segueixen publicant treballs dins de la seva especialitat en didàctica de l’expressió Visual i Plàstica. Fins l’actualitat, ha format part de més d’una vintena de projectes de recerca competitius així com de més d’un centenar de no competitus. Des del 2006, ha estat molt implicada en l’ensenyament on-line amb la creació i coordinació del màster Museografia Interactiva (IL3 UB), la col·laboració en màster de Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural (UM), així com amb la creació i direcció del Màster on-line en Gestió d'equipaments patrimonials d'ús turístic (CETT UB). Actualment té un sexenni de recerca (2009-2014) per l’Agència de Qualitat Universitària.

 

Dra. Concha Fuentes Moreno
Concha Fuentes La Dra. Concha Fuentes Moreno és Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació (especialitat en Didàctica de les Ciències Socials) i Llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Actualment, és professora associada del Departament de Didàctica de les Ciències Socials i membre del Grup DHIGECS. Compagina aquesta tasca amb la seva activitat com a professora de secundària i coordinadora pedagògica a l’Escola Maristes Champagnat, de Badalona. Les seves línies d’investigació se centren en l’estudi de les representacions que els alumnes tenen de la Història, com a matèria escolar i com a disciplina de coneixement. Ha participat en diversos projectes de recerca sobre el disseny de materials educatius, noves propostes d’avaluació i aplicació de les TIC. Actualment, els seus interessos estan en relació directa amb l’àmbit iberoamericà: dins els projectes d’R+D sobre les representacions i els canvis dels conceptes històrics, duu a terme un estudi comparatiu de l’ensenyament de la Història a l’Amèrica Llatina i a Espanya. També, s’ha especialitzat en l’aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples en les classes de Ciències Socials de l’ensenyament secundari, per establir relacions amb les competències bàsiques.

 

Dra. Mercè Tatjer Mir
Mercè Tatjer La Dra. Mercè Tatjer Mir és Doctora en Geografia per la Universitat de Barcelona i Catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials per la mateixa universitat. Experta en Geografia i Història Urbana, ha col·laborat amb diferents grups de planejament i recerca i amb institucions públiques, cíviques i pedagògiques. L’àmbit principal de la seva recerca se centra a valorar les restes materials i immaterials de les successives revolucions industrials dels segles XIX i XX, com a part d’un procés socioeconòmic i tècnic, que va caracteritzar la major part dels països europeus i que permet desenvolupar la consciència de la identitat europea a través de la història comuna de la industrialització i dels seus efectes socials i territorials. Ha obtingut en dues ocasions el Premi Bonaplata, atorgat per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, pels seus estudis i recerques sobre el patrimoni industrial de Barcelona realitzats amb equips multidisciplinaris.

CV

 

Joan Miquel Albert Tarragona

Joan Miquel Albert Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1980) i catedràtic d’Ensenyament Secundari. Actualment és assessor tècnic docent al Servei de Cultura Digital del Departament d’Educació i professor associat al Departament de Didàctiques Aplicades. DEA en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Ha exercit la docència a diversos centres (Institut Celestí Bellera de Granollers, Institut Fort Pius i Institut Joan Fuster de Barcelona, ...). També ha desenvolupat tasques de gestió de centre com a director. És membre del grup de recerca DHIGECS, del grup de treball ICSVO (Internet i Ciències Socials al Vallès Oriental), del grup Educació i Arxius i del grup de memòria DEMD. La seva atenció investigadora s'orienta cap a la incorporació dels recursos digitals a l’ensenyament de la Geografia i de la Història.

Pàgina personal

 

Dra. Laia Coma Quintana
Laia Coma La Dra. Laia Coma Quintana és professora associada al Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Pedagogia, Màster en recerca de les didàctiques especifiques, museografia i patrimoni, i Dra. en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni ha centrat la seva carrera investigadora i professional en l'àmbit de l'educació patrimonial i cultural, tant en el marc de l'educació formal com no formal. Ha treballat durant més d’una dècada entorn l’elaboració de materials didàctics i projectes educatius relacionats amb la didàctica del patrimoni i de la museografia comprensiva, tant per a museus i institucions públiques com privades vinculades amb el turisme educatiu i l'educació patrimonial. Coma membre actiu del Grup de recerca DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia, i altres Ciències Socials) de la Universitat de Barcelona, en els últims anys ha investigat i escrit diverses publicacions vinculades a les noves tecnologies aplicades a l’educació patrimonial i a l’anomenat mobile learning posant de relleu la importància de la inclusió de les TIC en els processos d’aprenentatge formals i no formals. Ha compaginat la seva docència universitària presencial amb l’ensenyament on-line, col·laborant com a creadora de continguts, adaptadora i docent en el màster de Museografia Interactiva (IL3 UB), en el màster de Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural (UM), i en el Màster de Gestió d'equipaments patrimonials d'ús turístic (CETT UB). D'altra banda, cal destacar que des del 2009 exerceix com a assessora pedagògica per a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, en concret per algunes de les xarxes de treball desplegades dins de Xarxa Estatal de Ciutats Educadores d’Espanya. Amb l’Ajuntament de Barcelona, ha exercit com a assessora per a la xarxa de treball "Ciutat, Educació i Valors patrimonials. La ciutat educadora, un espai per aprendre i ser ciutadans. Aprendre a, de i per a la ciutat" (2009-2011), i per a la xarxa de treball "Recursos tecnològics per a les activitats educatives de ciutat" (2012-13). L’any 2014-2015 ho va fer per la xarxa "La memòria de les ciutats", liderada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Dins d’aquest mateix context, actualment lidera novament amb l’Ajuntament de Barcelona una nova xarxa dedicada a "Ciudad educadora y patrimonio identitario: claves de éxito para el turismo responsable" (2016-2018). Actualment, compagina aquestes tasques amb la seva activitat com a professora i investigadora en l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme (EUHT CETT-UB), on exerceix com a docent en el Grau de Turisme i com a directora del Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, i del Màster propi de Gestió i Dinamització Turística del Patrimoni.

 

Rosanna Rion
Rosanna Rion Rosanna Rion és professora de traducció al Departament d’Estudis Anglesos de la Universitat de Barcelona. Ha investigat i publicat sobre patrimoni intangible i traducció. Ha traduït teatre del segle XVIII al català (Sheridan, Goldoni) i també contemporani (Hampton, Glowaki). És Llicenciada en Filologia Anglesa (UB) Doctora en Humanitats (UPF). Va fer una estada de recerca de tres mesos a la Universitat d’Oxford i (2014) i ha donat clase a la Universistat de Paris Ouest amb una beca Erasmus Plus (2015).

 

 

Tània Martínez Gil
Tània Martínez Tània Martínez Gil és professora associada del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. És llicenciada en Història, Màster en Gestió del Patrimoni cultural i Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni per la mateixa universitat. Col·labora en diversos màsters en el camp de la gestió i didàctica del Patrimoni així com del turisme cultural. Alhora és professora al CETT-UB. Membre del grup DHIGECS, ha format part d’altres grups de recerca com DIDPATRI en el si del qual va coordinar nombrosos projectes de museografia i didàctica del patrimoni. És investigadora de diversos projectes competitius (EDU2011-286811; EDU2014-52675-R; EDU2014-51720-REDT; 2013 ACUP 00197), essent la seva especialitat l’educació en els espais monumentals de temàtica religiosa així com el m-learning i els recursos de base digital en el camp de l’educació. Membre del consell de redacció de la revista Her&Mus (Heritage & Museography). En el seu currículum s'hi comptabilitzen una trentena de treballs en revistes com Iber. Didàctica de les Ciències Socials, Educatio s. XXI, Revista Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación o Her&Mus.

 

Dra. Núria Gil Duran
Núria Gil La Dra. Núria Gil I Duran és professora del Departament d’Història i Història de l’Art. Àrea de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Rovira i Virgili i forma part del GRUP DHIGECS de la UB. Llicenciada en Geografia i Història. Especialitat Història de l’Art (UB). Doctora en Història i Història de l’Art (URV), Màster Oficial Europeu Estudis Culturals Mediterranis(URV). Postgrau Gestió d’Entitats Culturals. Professora del Grau d’Educació Infantil i Grau d’Educació Primària (des de 2009 a l’actualitat) i al Grau de Turisme amb l’assignatura Patrimoni Cultural (2005-2009). És responsable de l’Antena Cultural URV Campus Terres de l’Ebre. Directora de la Col·lecció de publicacions Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Forma part del Consell Assessor del Museu de Tortosa. És membre del patronat de l’IRMU, Institut Ramon Muntaner, del Departament de Cultura de la Generalitat. Col·labora amb el Grup de recerca GREPAI de la Universitat de Girona, on dirigeix una tesi doctoral. Ha realitzat diferents estades a França, a les universitats de París Sorbonne, Nantes i Montpellier, presentant experiències, recerques i projectes innovadors sobre patrimoni, art contemporani, didàctica i memòria històrica. A més de la docència especialitzada amb Didàctica de les ciències socials, treballa amb línies d’investigació com la memòria històrica, presentant comunicacions a congressos internacionals i a revistes científiques. És organitzadora de cursos universitaris d’estiu, de cicles de conferències.

 

Elvira Fernández Núñez
Elvira Fernández Elvira Fernández Núñez és Llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (1980) i Catedràtica d’Ensenyament Secundari. Ha desenvolupat la tasca docent en diversos instituts; com ara l’IES del Vallès, de Sabadell i l’IES M. Vázquez Montalbán, de Sant Adrià de Besòs. Actualment, treballa a l'INS Icària. Ha elaborat material didàctic, juntament amb diversos grups de treball, i ha col·laborat amb la redacció i revisió d’alguns dels currículums oficials de Ciències Socials, d’Història del Món Contemporani i d’Història. Té experiència en gestió de centres (ha estat cap d’estudis i directora) i en formació del professorat. Durant els anys '90, va ser membre de l’equip de formadors del Departament d’Educació i, des d’aquella època fins a l’actualitat, és membre de l’equip de formadors de l’ICE de la UAB. Ha col·laborat amb algunes de les investigacions del Grup DHIGECS; com ara l’ús de les TIC en la didàctica de la Història, l’avaluació dels aprenentatges, etc. En els últims cursos, també ha desenvolupat projectes d’Història oral.

 

Dr. Marcel Poblet Romeu
Marcel Poblet El Dr. Marcel Poblet és Llicenciat en Prehistòria i Història Antiga i Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Excerceix com a Catedràtic d'Ensenyament Secundari a l'INS Ventura Gassol de Badalona. És membre de les juntes directives del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de Llobregat i de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vice-president de l'Associació Amics del Castell de Barberà de la Conca. La seua tesi doctoral, dirigida pel Dr. Joan Santacana, es va centrar en el castell del Temple de Barberà, a partir del qual va assajar de definir un model d'intervenció didàctica sobre conjunts monumentals. De resultes de la recerca efectuada per a aquella tesi s'ha especialitzat en la història de l'arquitectura militar medieval i en la presentació del patrimoni relacionat amb aquesta, i particularment en l'orde del Temple, sobre el qual ha publicat diverses obres els darrers anys.

 

Virginia Gámez Ceruelo
Virginia Gámez Virginia Gámez Ceruelo es va incorporar al Grup DHIGECS gràcies a una beca predoctoral de formació de personal investigador (FPI) del Ministeri de Ciència i Innovació i, actualment, és professora associada. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Complutense de Madrid, va obtenir el DEA en Didàctica de l’Expressió Plàstica i Visual a la Facultat de Belles Arts (UCM). Després d’una experiència laboral centrada en el temps de lleure, com a monitora i educadora de museus, va decidir dirigir les seves investigacions cap a l’àmbit de l’educació formal. Des de 2009 fins a la seva incorporació al DHIGECS, va treballar en l'Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación amb una beca de formació en Tecnologieas de la Informació i la Comunicació aplicades a l'Educació. Ha dut a terme estades d'investigació a la Universidade Federal do Paraná (Brasil) i la Universidade de Cabo Verde. Els seus interessos de recerca giren al voltant de l’ús de la imatge a l’aula; iconografia escolar; llibres de text; currículum escolar; interculturalitat, arquitectura escolar i la creació d’identitats culturals.

 

Ilaria Bellatti
Ilaria Bellatti Ilaria Bellatti es va incorporar al Grip DHIGECS l'any 2009, mitjançant un ajut APIF (Ajut de Personal Investigador en Formació). Actualment, és Professora Associada a la Universidad de Zaragoza, a la Facultat de Ciències Humanes i de l'Educació del Campus d'Osca. És Llicenciada en Història per la Università degli Studi di Firenze (Itàlia), el 2004, i va homologar el seu títol a la Universitat de Barcelona, el 2009. Va realitzar un màster en Investigació en Didàctiques Específiques en la UB, l'any 2010, i està duent a terme el Doctorat a la mateixa UB, sobre temes atinents a la comprensió de la Història i la construcció de la indentitat social dels futurs mestres. La seva línia d'investigació se centra en la promoció de la innovació docent des de la valoració historiogràfica dels continguts escolars en la Formació Docent i la transvarsalitat de l'Educació per a la Ciutadania en el tractament didàctic dels coneixements històrics i geogràfics en la formació integral de l'alumne, particularment interessada en la integració  social i cultural de l'alumnat. Es dedica a l'estudi i comparació dels sistemes educatius com a teoria i pràctica de l'educació i en la formalització de discursos sobre els que se sosté l'ensenyament. 

Josué Molina Neira
Josué Molina Josué Molina Neira s’incorpora al Grup DHIGECS en qualitat de beneficiari de la beca FI-DGR 2012 de la Generalitat de Catalunya per dur a terme la tesi doctoral. Després de llicenciar-se en Antropologia Social i Cultural, amb premi extraordinari de titulació, a la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer dos màsters oficials a la Universitat de Barcelona (Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política, en l’especialitat d’investigació bioètica; i Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en la branca de Geografia, Història i Ciències Socials). Els seus interessos d’investigació principals són la bioètica des d’una perspectiva social, crítica i constructiva; els temes relacionats amb la formació en matèria política i; també, l’Educació per a la Ciutadania en l’educació secundària.

 

Dr. Eugeni Osácar Marzal
Eugeni Osácar El Dr. Eugeni Osácar és professor titular del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB. Doctor en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni per la Universitat de Barcelona, graduat en turisme, màster en gestió estratègica d’empreses turístiques (especialització e-Tourism) i màster en màrqueting turístic. Expert en màrqueting, patrimoni, turisme cultural i turisme cinematogràfic. Actualment és director de recerca del CETT-UB i director del Màster Universitari en Innovació de la Gestió Turística. A més, és director acadèmic de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB, la primera càtedra d’aquest àmbit a Barcelona, que compta, a més, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. És co-director de la revista científica sobre turisme i cultura Tour&Her, Tourism and Heritage, de Ediciones Trea. Des del 2006, les principals aportacions científiques a congressos i publicacions s’han centrat en el turisme cinematogràfic. Ha participat a més de 30 congressos, simposis i jornades nacionals i internacionals sobre el binomi turisme i cinema i, també, ha liderat varis projectes sobre la temàtica, a més, de publicar 4 llibres, diversos articles científics i de divulgació i, una dotzena de guies digitals per smartphones i tauletes.

 

Sergio Villanueva Balsega
Sergio Villanueva Sergio Villanueva Baselga és doctor per la Universitat de Barcelona amb una tesi en Comunicació per al Canvi Social. El seu principal focus d'investigació és el de les pràctiques participatives en el cinema com a via per a la transformació social. En aquest sentit, ha estudiat el vídeo participatiu des de la teoria del documental. També ha investigat els mitjans ciutadans i comunitaris, la comunicació de la ciència i l'estudi del gènere. L'enfocament de la seva investigació parteix d'una perspectiva crítica i incorpora elements tant de les teories tradicionals de la comunicació com de les de tall constructivista i postestructuralista.

 

Isidora Sáez Rosenkranz
Isidora Sáez Isidora Sáez Rosenkranz és llicenciada en Història, magister en Estudis Llatinoamericans i professora d'Història, Geografia i Ciències Socials. Ha estat com professora a primària, secundaria i batxillerat. Es va incorporar al DHIGECS l'any 2012 com a becària predoctoral APIF, beca amb la qual actualment desenvolupa la seva tesi. El seu àmbit d'estudi es l'ensenyament de la Història als llibres de text i el currículum en relació a la formació ciutadana. Té especial interès en analitzar els fenòmens educatius des de una perspectiva comparada.

 

Elvira Barriga Ubed
Elvira Barriga Elvira Barriga Ubed és Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona, l’any 2010. Apassionada per aprendre, fa el màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, en la modalitat de Geografia i Història, per motivar altres persones a fer-ho. Actualment, està matriculada en el Doctorat de Didàctica de les Ciències Socials. Té com a objectiu comprendre la importància de la formació ciutadana de la joventut a escala internacional i nacional en el context actual. D’aquesta manera, vol contribuir a trobar un camí didàctic per augmentar la participació política i el capital social del nostres adolescents.

 

Rodrigo Arturo Salazar Jiménez
Rodrigo Salazar Rodrigo Arturo Salazar Jiménez, de nacionalitat xilena, és professor d'Història i Geografia, Llicenciat en Educació per la Universitat del Bío-Bío, de Chillán, Xile i Màster en Origen i Consolidació del Concepte d'Occident per la Universitat de Lleó. Actualment, cursa el Doctorat en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni a la Universitat de Barcelona en qualitat de becari del Govern de Xile (Becas Chile para el estudio de Doctorado en el extranjero), amb un projecte centrat amb la Formació per la Ciutadania. Ha treballat amb diversos establiments educacionals secudaris (Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, Instituto Santa María de Chillán, etc.) i com a docent a la Universitat del Bío-Bío.

 

Irina Grevtsova
Irina Grevtsova La Doctora Irina Grevtsova és Llicenciada en Arquitectura per la Universitat d'Aqruitectura de Moscú, Màster en Gestió del Patrimioni Cultural de la Universitat de Barcelona i Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni per la mateixa universitat. Actualment, és professora de Turisme i Patrimoni i Creació de Productes Turístico Culturals en el CETT-UB, i col·labora en diversos màsters en el camp de la Gestió i la Didàctica del patrimoni i el turisme cultural. Membre del Grup DHIGECS, és investigadora de diversos projectes destacats les línies dels quals se centren en l'estudi i l'aplicació de les estratègies de M-learning en els processis d'aprenentatge formals i no formals. El seu treball d'investigació se centra en els temes del patrimoni i turisme cultural, les noves tecnologies de la informació i aplicacions mòbils, dels quals s'han derivat nombroses publicacions en les revistes especialitzades en el patrimoni i l'educació, a Espanya i Europa, a més de la participació en nombrosos congressos a nivell nacional i internacional (Àustria, Anglaterra, França, Alemanya i Rússia). Es autora del blog Digital Heritage.

Blog Digital Heritage

 

Lucía Jiménez Iglesias
Lucía Jiménez Lucía Jiménez es va incorporar al Grup DHIGECS, al 2015, mitjançant una ajuda predoctoral FI-DGR. És llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques (Universitat Pontifícia de Salamanca) i en Comunicació Audiovisual (Universitat de Salamanca). A més, el 2014, va finalitzar el màster 'Societat de la informació i el coneixement' a la UOC. Actualment, realitza la seva tesi dins del programa de doctorat 'Informació i Comunicació' i imparteix diferents assignatures en el Grau de Comunicació Audiovisual de la UB. Els seus interessos de recerca inclouen les noves plataformes mediàtiques i la qualitat de la informació política.

 

Mireia Farrero i Oliva
Mireia Farrero Mireia Farrero és Diplomada en Magisteri d'Educació Especial i Màster en Educació Inclusiva. Actualment, cursa la seva tesi doctoral sobre el paper de l'art contemporani a la formació de docents crítics i capaços de construir nous processos d'ensenyament i aprenentatge. En les seves investigacions entorn l'art contemporani en educació, presta especial atenció al desenvolupament rizomàtic del currículum així com en l'apropiació d'espais-llocs-contextos artístics a través d'experiències d'aprenentatge. Entre les seves principals publicacions, estan Art, arquitectura i docència. Del cub blanc i la disciplina als espais de llibertat en Scripta Nova; L'espai total a través de l'art en Revista d'Educació Inclusiva o Typographies beyond the Classroom. New school Typographies through Contemporary Art a American Journal of Educational Research.

Pàgina personal

 

Dr. Rafael Valls Montés
Rafael Valls El Dr. Rafael Valls Montés és Catedràtic de Didàctica de la Història, del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de València. Ha dedicat les seves investigacions, fonamentalment, a l’estudi de l’ensenyament de la Història en els nivells educatius preuniversitaris. Entre les seves línies de recerca destaquen; d’una banda, les relacionades amb l’anàlisi dels manuals escolars d’Història, en les seves diverses facetes i la configuració històrica d’aquesta disciplina escolar; i de l’altra, les connectades amb les finalitats de l’ensenyament de la Història i la relació que tenen amb la generació de les identitats col·lectives en les seves diverses dimensions (nacionals, europees, mediterrànies, iberoamericanes i interculturals). Ha dirigit i participat en diversos projectes de recerca impulsats per diferents institucions espanyoles, europees i iberoamericanes. També, ha col·laborat, en diverses ocasions i a través de l’Institut Georg Eckert de Brunsvic, en les investigacions que ha impulsat el Consell d’Europa sobre l’ensenyament de la Història. Forma part del grup d’investigadors integrants del Projecte MANES, dedicat a l’estudi dels manuals escolars espanyols i iberoamericans i és director de la revista Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials.

 

Dra. M. Pilar Rivero Gràcia
Pilar Rivero La Dra. M. Pilar Rivero Gràcia és professora en l’àrea de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Saragossa. És Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i el Patrimoni per la Universitat de Barcelona i Doctora en Història Antiga per la Universitat de Saragossa. La seva formació investigadora es completa amb estades a universitats d’Itàlia, França i Alemanya. Després d’un període docent a la Universitat Federal de Paraná (Brasil), es va incorporar, el 2003, com a professora, a la Universitat de Saragossa, on actualment imparteix classes en les titulacions de Mestre de Primària, Mestre d’Infantil i en el màster oficial de recerca Aprenentatge al Llarg de la Vida en Contextos Multi-culturals. A més, imparteix docència en dos títols propis de la Universitat de Saragossa (Màster en Museus, Educació i Comunicació i Postgrau en Llibres i Lectors Infantils i Juvenils). L’àmbit principal de la seva recerca és la didàctica del patrimoni i l’aplicació de les TIC en la didàctica de les Ciències Socials. És membre investigadora del grup de recerca d’excel·lència URBS, en el qual desenvolupa la línia de Didàctica del Patrimoni. Els seus treballs d’investigació relacionats amb l’aplicació de les TIC a l’ensenyament de les ciències socials es desenvolupen en el marc de col·laboració amb el Grup DHIGECS.

 

Dr. Pedro Miralles Martínez
Pedro Miralles El Dr. Pedro Miralles és Professor Titular d'Universitat de Didàctica de les Ciències Socials a la Unversitat de Múrcia. Investigador principal del grup d'investigació en Didàctica de les Ciències Socials. Diplomat en Professorat d'EGB, Llicenciat i Doctor en Geografia i Història. Ha estat professor d'EGB, professor i catedràtic de Geografia i Història d'Ensenyament Secundari, assessor de formació permanent del professorat. Ha desenvolupat càrrecs acadèmics com a Cap d'Estudis i Director de Col·legi Públic, Director d'Institut d'Educació Secundària o Secretari i Director de Departament universitari. Actualment, és Vice-rector de Formació i Innovació de la Univarsitat de Múrcia. Ha estat coordinador del Màster i del Doctorat Investigació i Innovació en Educació Infantil i Primària i del programa de doctorat Didàctica de les Ciències Socials. Les línies d'investigació que desenvolupa tracten sobre ensenyament i aprenentatge de la Història, avaluació, historiografia família educació per a la ciutadania, identitat, llibres de text, en les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària. Ha dirigit diversos projectes d'investigació i innovació sobre Didàctica de les Ciències Socials i avaluació dels continguts geogràfics i històrics en Educació Infantil, Primària i Secundària.

 

Dr. Sebastián Molina Puche
Sebastián Molina El Dr. Sebastián Molina és Professor Titular d'Universitat en Didàctica de les Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i Doctor en Història Moderna. Ha estat professor TUI de Didàctica de les Ciències Socials a la Universidad de La Rioja i, prèviament, va desenvolupar un projecte d'investigació postdoctoral, finançat pel MEC, en l'École de Hautes Études en Sciences Sociales, de París. Ha participat en nombrosos projectes d'investigació sobre Història de la família i Didàctica de la Història. Les seves darreres publicacions s'han orientat a analitzar la relació existent entre l'ensenyament de la Història, el patrimoni i la creació d'identitats culturals. D'igual manera, ha participat en el disseny de materials per a l'ensenyament de la Història (i, més particularment, per a avaluar competències bàsiques a través de la matèria de Ciències Socials).

Pàgina personal · CV

Joan Miquel Albert Tarragona és Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1980) i Catedràtic d’Ensenyament Secundari. Actualment és assessor tècnic docent al Servei de Cultura Digital del Departament d’Educació i professor associat al Departament de Didàctiques Aplicades. Ha fet els cursos de doctorat i el DEA en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Ha exercit la docència a diversos centres (Institut Celestí Bellera de Granollers, Institut Fort Pius i Institut Joan Fuster de Barcelona). També ha desenvolupat tasques de gestió de centre com a director. És membre del grup de recerca DHIGECS, on coordina el Seminari de Professorat de Secundària, del grup de treball ICSVO (Internet i Ciències Socials al Vallès Oriental), i del grup Educació i Arxius. La seva atenció investigadora s'orienta cap a la incorporació dels recursos digitals a l’ensenyament de les Ciències Socials, la Geografia i la Història.