No has iniciat sessió

Presentació

El Diccionari de Textos Catalans Antics (DTCA) és el resultat del tractament informatitzat d'un conjunt significatiu de textos catalans de l'Edat Mitjana i del Renaixement.

El DTCA és accessible mitjançant un programa de consulta que ofereix informació sobre: lema, formes, codis gramaticals i morfològics, freqüència absoluta i contextos d'aparició, és a dir, concordances.