Presentació

Data d'actualització: 17 de Maig de 2013

El grup Ciències del llenguatge i docència de la Universitat de Barcelona és un grup interdisciplinari constituït per investigadors pertanyents a universitats espanyoles, europees i americanes.

El grup Ciències del llenguatge i docència desenvolupa diverses activitats destinades a difondre la Lingüística no només entre el públic universitari, sinó també entre tots aquells que se senten atrets per la llengua. Fruit d’aquest interès és el Diccionari de Lingüística en línia, que persegueix estendre el coneixement de la Lingüística i, alhora, facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants. Per aquest motiu, participen en la seva redacció professors universitaris, però també estudiants assessorats i supervisats pels professors.