Eix òptic. És l’única direcció d’un cristall anisòtrop en que quan entra un raig de llum no es divideix en dos.

Error de paral·laxi. Error visual que es produeix per l’angle en que s’efectua l’observació. Per exemple, quan s’observa el nivell del líquid que conté una proveta, mirant-lo des de més a dalt o des de més avall del lloc on s’enrasa, visualitzarem valors erronis. Per tant, per evitar l’error de paral·laxi, és necessari que els ulls es situïn a la mateixa altura que el nivell del líquid.

Error relatiu. Relació entre el error total comes i la mida correcta. És, per dir-lo de manera entenedora, el percentatge d’error.

Hàbit cristal·lí. Forma característica d’un cristall


 

Glossari