Presentació

A més a més el nostre organisme necessita uns altres nutrients: les vitamines i els minerals; que no aporten calories, però són imprescindibles pel bon funcionament del nostre organisme i es necessiten en molt petita quantitat. Amb una dieta equilibrada i variada el seu subministrament està assegurat!

Informació

Les vitamines en el nostre organisme no tenen una funció plàstica o energètica, la seva funció és la de regular molts dels processos metabòlics que tenen lloc en el nostre organisme. Cada vitamina té una funció específica en el nostre organisme.

Hi ha dos grans grups de vitamines: les hidrosolubles i les liposolubles. Quant l'aportació de vitamines no és l'adequada i hi ha un dèficit parcial es pot produir una hipovitaminosi, inclús una avitaminosi si la carència és total. I, al contrari, un excés de vitamines liposolubles pot produir hipervitaminosi .

Però...., malgrat que amb una dieta equilibrada i variada les vitamines no manquen i ens assegurem l'aportació diària necessària, s'ha d'anar amb compte, ja que en els aliments les vitamines hidrosolubles poden perdre's quan es couen a altes temperatures o durant molt de temps, o bé s'exposen a la llum solar. Igualment, l'oxigen de l'aire o alguns conservants de les conserves poden minvar la quantitat de vitamines hidrosolubles i liposolubles dels aliments. Per aixó és important menjar cada dia aliments frescs.

Saps que els hi passava antigament als mariners que estaven molt de temps menjant només conserves? Quines carències de vitamines patien? Perquè? Pots trobar la resposta consultant aquest web:

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/