Presentació

I l'aigua? Perquè la necessitem?

L'aigua, tot i que no es considera un nutrient, és el component més important del nostre organisme. La seva proporció és aproximadament d'un 60 %, encara que varia segons l'edat. És el medi on tenen lloc totes les reaccions i intercanvis de substàncies, intervé en la regulació de la temperatura corporal. És essencial pel bon funcionament de l'organisme!

En condicions normals en nostre organisme necessita una 3 litres d'aigua al dia que s'incorporen amb la beguda i els aliments. I perdem líquid amb la suor, respiració, orina i femta. Amb l'exercici físic o ambients calorosos les nostres necessitats augmenten, es perd més líquid, el que pot portar a situacions greus de deshidratació.

Saps quants dies pot suportar el nostre organisme l'absència total d'aigua?

Activitat

Pensa en l’aigua que consumeixes cada dia, i mira al següent quadre les quantitats adients d’ingesta i excreció en un adult.